2021. április 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Múzeumi fejlesztések az Új Magyarország Fejlesztési Terv segítségével

2010. június 17.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013-as időszaka komoly fejlesztési lehetőségeket hordoz a kulturális terület, s ezen belül a múzeumi szféra számára is. Hazánk - egyedülálló módon - az EU-s támogatások körében igen jelentős ágazati kulturális fejlesztést valósít meg. E lehetőségek körét szélesíthetik tovább a Regionális Operatív Programokban megvalósuló kulturális turisztikai és város-rehabilitációs célú beruházási programjai, de hasonlóan jó esélyek rejlenek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) részét képező, a vidék kulturális örökségének megőrzését és fejlesztését célzó konstrukciójában is.
 
1. Az "iskolabarát múzeum" az operatív programokban
 
Az "iskolabarát múzeum" fejlesztési irányt országos szintű központi operatív programok, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) vonatkozó múzeumi konstrukciói juttatják érvényre, az oktatás és az egész életen át tartó tanulás elősegítése jegyében.
 
TÁMOP 3. 2. 8. A-B. konstrukció: "Múzeumok Mindenkinek" Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése - Központi módszertani fejlesztés és támogatási alap
 
Átfogó cél:
A kompetenciafejlesztő közoktatás, az egész életen át tartó tanulás, valamint a családi művelődés érdekében, újszerű múzeumpedagógiai megoldások és a múzeumok, közoktatási intézmények közötti együttműködések kialakítása, központi fejlesztés és pályázati rendszer útján.
 
A.) Központi kiemelt projekt:
A részcél a múzeumok formális, informális, non-formális oktatási szerepvállalásának központi módszertani megalapozása, pedagógusok és múzeumi szakemberek képzése, oktatási és muzeális intézmények közötti együttműködési hálózat kiépítése, módszertanok, jó gyakorlatok ismertté tétele. A program 2009-től a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum projektjeként valósul meg, a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) "Múzeumok Mindenkinek Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése - Központi módszertani fejlesztés" (TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002) című projekt keretében. Támogatás megítélt összege: 438.233.032 Ft
 
 
B.) Pályázat:
A módszertani megalapozás gyakorlatba való átültetése érdekében múzeumpedagógiai és -didaktikai mintaprojektek megvalósítása, ismertté tétele (múzeumok által bonyolított programsorozatok). A működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények részére biztosított, 100%-os vissza nem térítendő támogatás első pályázati meghirdetésére 2008 őszén került sor a TÁMOP 3.2.8/B-08 "Múzeumok Mindenkinek" Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése c. pályázat kiírásával. Ennek során összesen 196 836 424 Ft odaítélt támogatás oszlott meg a nyertes pályázók között. A program a tervek szerint folyamatosan, több kiírás keretében folytatódik 2013-ig. Jelenleg a TÁMOP Múzeumok Mindenkinek" Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése c. pályázati felhívás (TÁMOP - 3.2.8/10/B) elbírálása folyik, amelynek rendelkezésre álló keretösszege 352.222.720 Ft.
 
TÁMOP 3.2.8/B-08 "Múzeumok Mindenkinek Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése" c. pályázati kiírás nyertesei
 
TÁMOP - 3.2.11/10/1 és TÁMOP - 3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása
 
2010 év elején újabb TÁMOP konstrukció jelent meg a kulturális terület és az oktatás szorosabb, korszerűbb összefonódásának segítése érdekében.
 
Átfogó cél:
A közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást és egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, közművelődési, valamint művészeti intézmények és szervezetek, valamint civil szervezetek és sportegyesületek) hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.
 
A működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények részére biztosított, 100%-os vissza nem térítendő támogatás meghirdetésére 2010 év elején került sor. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.
 
TIOP 1. 2. 2. konstrukció: Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése
 
Átfogó cél:
A múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítéséhez, iskola-barát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése, pályázati rendszer keretében.
 
A pályázat támogatási területei:
  • oktatást segítő, csoportfoglalkozásokra alkalmas, IKT infrastruktúrával felszerelt, korszerű oktatótermek, foglalkoztatók kialakítása,
  • a műkincsvagyon kiállítások formájában nem, vagy ritkán látható műtárgyállományhoz való hozzáférés kiszélesítése érdekében tanulmányi- és látványraktárak kialakítása,
  • az élményszerű tanulást elősegítő, korszerű IKT infrastruktúrával felszerelt virtuális pontok kialakítása.
A működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények részére biztosított, 100%-os vissza nem térítendő támogatás első pályázati meghirdetésére 2008 végén került sor. A sikeresen pályázóknak összesen 588.856.320 Ft támogatást sikerült elnyerni. A második kiírás TIOP 1.2.2-09/1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése címmel 2009 végén jelent meg. A sikeresen pályázott intézmények összesen 1.331.863.106 Ft-ot nyertek el. A program a tervek szerint folyamatosan, több kiírás keretében folytatódik 2013-ig.
 
 
 
2. Egyéb fejlesztési lehetőségek az operatív programokban
 
A ROP-ok és a múzeumok
 
Az egyes régiók Regionális Operatív Programjai (ROP-ok) turisztikai fejlesztéseik részeként módot adnak a muzeális intézmények "látogatóbarát" modernizációjára is. E lehetőség - az ésszerű feladatmegosztás, és az esetleges átfedések elkerülése végett - az "iskolabarát" TIOP programtól való lehatárolással alakultak ki, komoly többlet-forrás esélyeket teremtve a múzeumi szférának. A cél a turisztikai kiszolgáló infrastruktúra (turisztikai információs pontok, ruhatárak, kávézók, múzeumi boltok, "audio guide"-rendszerek) fejlesztése és az akadálymentesítés. Amennyiben az adott intézmény "régió-specifikus kiemelt örökségi érték", vagy a régió sajátos turisztikai vonzerejére épülő tematikus kulturális út "láncszeme", úgy mód van komplex, átfogó intézmény-felújítási programra is. A kulturális örökségi helyszínek ROP-okban pályázható fejlesztési forrásaira természetesen a múzeumokon kívül más turisztikai látnivalók is pályázhatnak. (Az első pályázati kiírások már 2008 őszén megtörténtek). Emellett a Közép-Magyarországi Régióban kiemelt projektként valósul meg többek között a Szentendrei Szabadtéri Múzeum Skanzen Örökség Programja és a Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése. Hasonlóan jelentős esélyeket teremtenek a ROP-ok város- és településfejlesztési rehabilitációs konstrukciói is, a múzeumépületek külső felújításainak vagy elhelyezési problémáinak megoldásában (történelmi településmagok felújítása, ipari területek rehabilitációja, ill. új funkcióba adása).
 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és a múzeumok
 
Múzeumi vonatkozásban ugyancsak jelentős, kiaknázandó lehetőségeket teremt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) "A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása" prioritásának részét képező, a vidék kulturális örökségének megőrzését és fejlesztését célzó konstrukciója, főként a néprajzi tájházak, helytörténeti gyűjtemények vonatkozásában. Természetesen a múzeumokon kívül ebben az esetben is pályázhatnak más falusi örökségi programok.
További, részletes információk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program honlapján (www.nfu.hu, www.umvp.eu) érhetők el.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok