2023. december 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Irodalmi Emlékház Program

2010. június 11.
Az irodalmi emlékházak megújulása
 
A Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete (MIRE) a Petőfi Irodalmi Múzeum kezdeményezésére alakult meg 2008-ban azért, hogy az irodalmi emlékházak megőrzésének, korszerű működtetésének és fejlesztésének munkáját segítse.
 
Az egyesület céljai:
  • A Magyarországon létező irodalmi emlékházakat működtető jogi- és természetes személyek érdekeinek képviselete és összehangolása. Az irodalmi emlékházak megőrzésének, szakszerű helyreállításának, működtetésének, fenntartásának, fejlesztésének elősegítése, új irodalmi emlékházak, kiállítások létrehozásának szakmai támogatása, valamint részvétel az irodalmi emlékházakkal és gyűjteményeikkel kapcsolatos tudományos kutatásokban.
  • Az Irodalmi Emlékházak korszerű, a társadalmi integráció és kohézió erősítését szolgáló működtetése, valamint a tudásbázishoz való széleskörű hozzáférés feltételeinek biztosítása: irodalmi emlékházak jellemzőit tartalmazó adatbázis létrehozása és rendszeres karbantartása, az emlékházak létezésével és tevékenységével kapcsolatos információk folyamatos publikálása (honlap, évkönyvek).
  • Az Emlékházak hatékony és tudatosabb oktatási célú működtetése, bekapcsolása közoktatási rendszer hatékonyságát javító programokba, részvétel a múzeumok és iskolák újszerű együttműködésének kialakításában, az oktatás múzeum-használati módszertanának és gyakorlatának minőségi fejlesztése.
  • A irodalmi emlékházakat működtető szervezetek és személyek jó szakmai együttműködésének elősegítése, az ehhez szükséges információellátás és szakmai érdekképviselet biztosításával, továbbképzések, konferenciák szervezésével, szakmai fórumok működtetésével.
A program 2008-as eredményei
 
A 2008-as Reneszánsz Év az irodalmi emlékházak megújulását is elősegítette: a Petőfi Irodalmi Múzeum 120 MFt-ot pályázott az Irodalmi Emlékházak megújítására, a vidék felzárkóztatására, az iskolai oktatásba, illetve a kulturális turizmusba való integrálására. A pályázat célja az emlékházak kulturális infrastruktúrájának átfogó fejlesztése volt szolgáltató színterek kialakításával, korszerű kínálatbővítéssel, melyek nyomán az intézmények fenntarthatósága jelentősen javul és képessé válnak az adott közösség összetartására és a társadalmi kohézió erősítésére
 
A 60irodalmi emlékházból a Reneszánsz év jegyében a megyei múzeumok, a fenntartó önkormányzatok összefogásával, a térség iskolái és a turizmussal foglalkozó szakemberek bevonásával a kiválasztott emlékházakban komoly fejlesztések indulhattak meg.
 
Hat épület felújítása (Esztergom, Szekszárd, Iszkáz, Prügy, Borjád, Kecskemét) mellett új kiállítások kivitelezésére került sor (Sárszentlőrinc, Iszkáz, Borjád), míg máshol a már meglévő kiállítás modernizálása történt meg (Tiszacsécse, Prügy, Eger, Kecskemét, Kiskőrös). Az új és megújuló kiállítások megépítésével sikerült az országos emlékház hálózat kiállításainak átlagéletkorát 22 évről 13,5 évre leszorítani. A megvalósulás sikerességének mutatója az emlékházak látogatószámának növekedése. Nemcsak megállítani sikerült a projekt kezdete előtt jellemző radikális csökkenést, hanem az éves látogatószám-mutatók Sárszentlőrinc (1200-ról 2500-ra), Borjád (200-ról 500-ra), Kecskemét (a felújítás után 3500-zal több látogatót mértek) esetében ugrásszerű növekedést jeleznek. Iszkáz, Agárd és Prügy látogatottságának kisebb fokú emelkedése mellett az emlékház társadalmi beágyazottsága nőtt meg jelentősen. Mindhárom helyen civil szervezet vesz részt a programok szervezésében, illetve pályázatok beadásában, ezzel jelentősen hozzájárulva a fenntarthatósághoz is. Tiszacsécse, és Kiskőrös a leglátogatottabb emlékhelyek közé tartoztak korábban is, ezeken a helyeken elsősorban a látogatószám megtartása a fő célkitűzés. A fejlesztés után látogatók komfortérzete nőtt jelentősen a vendégkönyvi bejegyzések tanúsága szerint.
 
Nyolc helyen alakítottak ki múzeumpedagógiai foglalkoztatókat: Tiszacsécse, Csönge, PIM, Prügy, Agárd, Vál, Szekszárd, Kecskemét pályázott sikeresen. Jelentős infrastrukturális beruházással lehetővé vált az iskolán kívüli, élményszerű tanulás. Kiemelt eredményt hozott a fejlesztés Agárdon, Válban, Szekszárdon és Kecskeméten, ahol az emlékházak a közösségi élet központjai lettek. A monitoring folyamat során beérkezett adatok szerint ezeken a helyszíneken olyan civil erőforrásokat sikerült mozgósítani, amely hozzáadott értékként jelenik meg a projektekben.
 
30 pedagógus és múzeumpedagógus vett részt abban a képzésben, amely az emlékházak és az iskolák hatékonyabb együttműködését kívánja elősegíteni. A társadalmi integráció és kohézió erősítése érdekében 35 helyen támogattuk az emlékházak köré szerveződő falunapokat, kisebb fesztiválokat, kulturális rendezvényeket. Hat helyszínen (Tiszacsécse, Vál, Petőfi Irodalmi Múzeum, Csönge, Nikla és Balmazújváros) nyolc olvasótábor megtartására került sor, amelyen mintegy 200 diák vehetett részt.
 
A program 2009/2010-es eredményei
 
Az irodalmi emlékházak megújulása programban folytatódtak a fejlesztések és erősödött az emlékházak hálózata, a Petőfi Irodalmi Múzeum 60 MFt-ot kapott a program további működtetésére. A 2009-re tervezett szakmai munkák rendre megvalósultak. Az épületfelújítására került sor Szalkszentmártonban, új kiállítást adtak át Agárdon, Balatonfüreden, Szalkszentmártonban, megújult a szekszárdi Dienes Valéria és Mészöly Miklós kiállítás, folyamatban van a budapesti Ady Emlékszoba kiállításának felújítása. Az olvasótáborok jelentősége tovább nőtt, 10 helyszínen, 15 tábor keretében 330 diák vett részt, köztük egyetemistákkal.
 
Az év kiemelt jelentőségű eredménye volt a nemzetközi kapcsolatok jelentős bővülése és az egyesület fejlesztése. A Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesületének tagsága kétszeresére nőtt, jelenleg 38 tagot számlál. A májusi közgyűlés elkészítette a MIRE 3 éves stratégiáját is, amelyet a működésre közvetlenül reagálva folyamatosan újraértékel az elkövetkező üléseken. A MIRE sikeres pályázatot nyújtott be a Norvég Civil Támogatási Alaphoz a kulturális örökségvédelem témakörében.
 
A program rövid fennállása alatt konszolidálta a 2008-as év eredményeit és a folyamatos munka mellett a kommunikáció és a média érdeklődés eredményeként egyre jobban bekerült a köztudatba. Ezt mutatja többek között, hogy az év során számos új helyszín kérte az egyesület tájékoztatatását és szakmai segítségét, illetve jelezték a programba való bekapcsolódási szándékukat is. Az új kiállítások programjainak működtetéséhez csatlakoztak civil szervezetek (Agárd, Iszkáz), ezáltal az emlékhelyek társadalmi beágyazottsága jelentősen megnőtt.
 
Az egyesületről további információkat, a magyarországi irodalmi emlékházak bemutatását megtalálja a www.mire.hu weboldalon.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok