2021. április 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Műszaki Örökség Program

2010. június 10.
A Műszaki Örökség Program
"Hogy unokáink is lássák" - fogalmazta meg a műszaki emlékeket őrző köz- és magánintézmények, alapítványi múzeumok, magángyűjtők számára a Reneszánsz Évben meghirdetett pályázat azt a célt, amely a hazai ipari és műszaki kultúra emlékeinek szellemi birtokbavételére, népszerűsítésére, őrzésük és hozzáférhetőségük megújítására irányult. A 70 millió Ft-os keretből megvalósult 22, sikeres projekt alapul szolgált a továbblépésre, egy országos program kidolgozására.
 
 
A Műszaki Örökség Program
 
A 2009. január 1-jével - két korábbi országos múzeum egyesítésével - létrehozott Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum alapító okiratában a kiemelt feladatok között szerepel "...a műszaki muzeológia, illetve a műszaki-technikatörténeti gyűjtőkörű múzeumok, gyűjtemények szakági együttműködésének országos koordinálása; szakmai tanácsadás, segítségnyújtás".
 
Ez egy új kapcsolatrendszer kialakítását, a feladatok meghatározását és mindezek működtetését rója az intézményre; ezt valósítja meg a Műszaki Örökség Program (MÖP).
 
A MÖP fő irányvonalai a 2009-es évben a következők voltak:
 
 • Továbbképzések, tanfolyamok szervezése a nyilvántartás, raktározás, műtárgyvédelem kérdései; korszerű kiállítási technikák bemutatása; modellértékű projektek terjesztése terén.
 • Megjelenés és képviselet a múzeumi szakmai fórumokon, a közös fellépések elősegítése és szervezése.
 • A műszaki örökség hálózatszerű összefogása és adatbázis működtetése hálózati tájékoztatás, információátadás, honlap fenntartása, nyomtatott szakmai- és tájékoztató anyagok készítése révén.
Eddigi eredmények
 • Kommunikáció a műszaki muzeális intézményekkel, szakmai kérdőív és felmérés készítése; magángyűjtők feltérképezése, adatbázis építése.
 • A hálózat-fejlesztése, intézmények és magángyűjtők számára szakmai fórum négy alkalommal. Az I-II. Szakmai fórum a "Hogy unokáink is lássák" c. pályázatról, modellértékű projektek bemutatásával; III. Szakmai fórum: Hálózatépítés és szinergia: A 2010-es pályázati lehetőségek és a műszaki muzeális intézmények - magángyűjtők kapcsolódási pontjai; IV. Szakmai fórum: Műtárgyrestaurálás, modellépítés és műtárgyfotózás.
 • Kapcsolatfelvétel két múzeumi kompetencia-központtal és az általuk szervezett háttérhálózattal (Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Tájház Szövetség, PIM - Irodalmi Emlékházak),
 • Adatbázis létrehozása a budapesti és vidéki műszaki középfokú oktatási intézményekről, illetve a MÖP Stratégia tervnek (2010-2013) megfelelően folyamatban van a műszaki muzeális intézmények ismertségének felmérése, mely nemcsak a szakágon belül egyedülálló kezdeményezés, hanem az egész muzeológiai szakterületen.
 • A Műszaki Örökség Osztálykirándulóknak alprogram kidolgozása és bemutatása. Múzeumpedagógiai évnyitó és részvétel a Technikatanárok Országos Egyesületének éves konferenciáján, két alkalommal szakmai találkozó a középiskolák vezetői, szabadidő-szervezői és az osztálykirándulások szervezésével foglalkozó cégek, utazási irodák képviselői számára, játék meghirdetése (a játékban résztvevő osztály egy ingyenes sétarepülést nyerhet a világ egyik legismertebb repülőgépével, az Li-2-vel Budaörs és Esztergom között).
 • A Felemelő évszázad rendezvénysorozat számára kiállítási koncepció készítése (Gőzerő c. kiállítás terve Szolnok - Esztergom - Tatabánya helyszíneken).
Aktuális projektek
 • A május 15-16-i hétvégén a MÖP egy önálló sátorral képviseltette magát. A bemutatkozás során játékos kísérletek, kézműves foglalkozások, kipróbálható tárgyak, valamint makettek, modellek segítségével népszerűsítettük a magángyűjteményeket, mint pl. az Orsós Magnó Múzeumot.
 • Minden év júliusában megrendezésre kerül a "Magángyűjtők hónapja", mely kiállítási és bemutatkozási lehetőséget biztosít a résztvevőknek Az idei kiállításon hat magángyűjtőnek nyílik lehetősége, hogy bemutathassa, milyen egyéni utak mentén alakult ki a gyűjteménye. A Magángyűjtők hónapja (1.): Gyűjtemények - történetek c. időszakos kiállítás nyitva tartása: 2010. július 1. - 2010. augusztus 1.
 • Múltunk energiái - Jövőnk energiája c. tudományos szimpóziumot és kiállítást szervezünk a Paksi Atomerőmű Zrt. együttműködésével.
 • A hatékony és eredményes kommunikáció érdekében MÖP hírlevelet szerkesztünk, terjesztése elektronikus formában történik. Évi négy szám jelenik meg, hírlevelenként 250-300 szakember olvassa, intézményvezetők, muzeológusok, restaurátorok, magángyűjtők.
 • Gőzerő c. kiállítás megrendezése.
Jövőkép
 
Célunk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum potenciáljára támaszkodva olyan önálló jogi személyiségű szervezet létrehozása, amely hálózatszerűen fogja össze elsősorban a műszaki-, technika- és közlekedéstörténeti muzeális intézményeket (jelenleg számuk 83), az önkormányzati fenntartású múzeumok hasonló tematikájú gyűjteményeit és kiállítóhelyeit, de a tevékenységbe bevonva a "múzeumszerűen" működő, ám múzeumi működési engedély nélküli jelentősebb gyűjteményeket és kiállításokat a magánszférától a vállalkozásokon és alapítványokon át a személyes, otthoni magángyűjteményekig.
 
A MÖP a szakmai-szakági kapcsolatok megerősítésén és hálózatba történő szervezésén túl "az egész életen át tartó tanulás" jegyében a szakági szakmai továbbképzések megszervezését, hatékony szakmai tanácsadás biztosítását, a más múzeumi szervezetekhez képest heterogén jellegből adódóan az információátadás és -csere felélénkítését, a szakmai érdekek közös képviseletét, új és elsősorban több résztvevős szakmai tevékenységek kialakítását és ezek forrásainak megszerzésében való iránymutató közreműködést, a felépítendő szervezet hatékony működtetését tűzte ki célul.
 
Mindezek eredményeként egyrészt megerősödhet a műszaki szakterület pozíciója a múzeumi terület egészén belül, másrészt - az iskoláskorú célcsoportok aktivizálása révén - hozzájárulhatunk a műszaki és mérnöki szakma presztízsének visszaszerzéséhez.
 
A program részletesebb bemutatása, az aktuális információk, valamint a muzeális működési engedéllyel rendelkező intézmények listája elérhető a www.muszakiorokseg.hu oldalon.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok