2023. december 5.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Adócsökkentés és versenyképesség-növelés az oktatási és kutatási szférában

2003. szeptember 22.

A versenyképesség növelése a gazdálkodásban és a kutatásban

 1. Sok egyetemista, főiskolás a tanulás mellett is vállal munkát. Az ő munkavállalásukat megkönnyítendő, a hallgatói munkadíj adó-, és járulékmentes értékhatára a minimálbér havi összegére nő. Ez éves szinten jelenleg 600 ezer forint, ami a minimálbér emelése esetén tovább nőhet. (Ez az összeg eddig legfeljebb a hallgatói normatíva kétszerese lehetett.)

A kedvezmény ezentúl az egyetem gazdálkodó szervezeténél végzett kutatás, oktatás vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatás után is jár. Az egyetemi és főiskolai campusok keretei között megvalósuló hallgatói munkavégzés az oktatáshoz és kutatáshoz kapcsolódó munkakörökben (például a laboránsi, demonstrátori, informatikai), vagy a könyvtárakban, kollégiumokban, sportcentrumokban, hallgatói szolgáltató központokban vállalt munkák jobban illeszkednek a hallgatói életformához. Az egyetemek és főiskolák saját hallgatóik közül választhatnak munkatársakat, akik az így vállalt munkájukkal közreműködő partnerei, megbízható munkatársai lesznek a tanszékeknek, a felsőoktatási intézményt működtető gazdasági, üzemeltetési szervezeteknek.

 2. A hallgatói munkadíj növekvő kedvezménye előnyt jelent az egyetemek területén és a felsőoktatási intézménnyel közös társaságot működtető kutatás-fejlesztést végző társaságok számára is.

A társasági adó 2004-ben 18%-ról 16%-ra csökken. Az általános csökkentés nagy jelentőségű a K+F szféra számára, hisz a tervezett változások tovább javítják a befektetői környezetet.

 3. A felsőoktatási szféra és a kutatás fejlesztést végző gazdasági társaságok együttműködését segíti elő az a változás mely szerint a társasági adó alapja   - legfeljebb 50 millió forint összeghatárig - a normál kedvezmény háromszorosával csökkenthető, ha az adózó felsőoktatási intézmény területén   (telephelyén) végez K+F tevékenységet. A növekvő kedvezmény a K+F tevékenységet végző vállalkozások felsőoktatásba történő „bevonását” segíti elő. 

4. a) A szakmai gyakorlaton foglalkoztatott tanulók a szakképzési törvényben meghatározottak szerint adómentes díjazásban részesülnek, ha tanuló-szerződéssel foglalkoztatják őket. A jövőben a mentesség a tanulószerződés nélkül foglalkoztatott tanulók juttatására is kiterjed. E juttatás havonta a minimálbér 15%-áig adó-, és járulékmentessé válik.

    b) Az oktatás egyik kulcskérdése, hogy a szakképzés területén milyen gyakorlati képzés folyik. A munkáltatók számára megkönnyítjük azt, hogy szakképzésben részt vevő tanulót alkalmazzanak:A szakképző tanulói alkalmazottat foglalkoztatók jövőre akár a minimálbér 20%-ával csökkenthetik adóalapjukat. Ez az összeg jelenleg csak hatezer forint. 

5. Az iskolaszövetkezetek a jövőben a célszervezetekkel azonos módon adóznak. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a szövetkezetnél adókötelezettség csak akkor keletkezik, ha tagjainak osztalékot fizet. Az új szabályozás alapján az iskolaszövetkezetek tevékenységüket „adómentesen” végezhetik.6. A Deák Ferenc Ösztöndíj adómentessé válik! Az ösztöndíj alapítója a Magyar Köztársaság Kormánya, adományozója az oktatási miniszter. Az ösztöndíj alapítójának és adományozójának célja, hogy 2003/2004 tanévtől ösztöndíjban részesítse azokat a fiatal oktatókat, kutatókat, akik a társadalomtudományokban alkotó tevékenységükkel aktívan hozzájárulnak a magyarországi politikai és közjogi kultúra színvonalának emeléséhez, az európai csatlakozásunkhoz elengedhetetlen demokratikus intézményrendszer fejlesztéséhez.

 7. Látszólag apróságnak tűnő, ám az érintettek számára mégis gesztusértékű változás:A felsőoktatási intézmények törvényben rögzített jogosítványa alapján díszoklevelet (arany, gyémánt, vas illetve rubin diplomát) adományozhatnak az intézményben végzett pedagógusoknak. A díszoklevél adományozásával együtt járó pénzbeli elismerés (ami eddig adóköteles jövedelem volt) 2004-től a kifizetés adómentessé válik. Az intézkedés évente 2500-3000 pedagógust érint kedvezően.

8. A Diákhitel Központ Rt. egyedi kedvezményben részesül. Az intézkedés következtében a diákhitelek kamata a jövőben kedvezőbb lehet.

9. A Sulinet Expressz adókedvezmény igénybevételének feltételei változatlanok maradnak.

2003. szeptember 22.

OM Sajtóiroda

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok