2021. április 17.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény - Jászladány

2004. április 1.
Az Oktatási Minisztérium helyesen tette, hogy 2002. augusztusában nem adta meg a jászladányi alapítványi iskolának az iskolakezdéshez szükséges azonosító számot. Az Oktatási Minisztérium a törvények értelmében nem is tehetett mást, mert az iskola nem felelt meg a szükséges feltételeknek. A szükséges feltételek hiányát a Legfőbb Ügyész állapította meg.
Az Oktatási Minisztérium helyesen tette, hogy fellépett egy olyan  szándékkal létrehozott iskola működése ellen, amely a szegény sorsú gyermekeket a kevésbé szegényektől elválasztja. Ezt a diszkriminációs szándékot a kisebbségi ombudsman állapította meg.
Az Oktatási Minisztérium helyesen tette, hogy védte az alkotmány és a törvények szellemiségét, amikor kiállt azoknak a gyereknek a jogáért, akiket Jászladányban szociális hátterük és hovatartozásuk miatt sérelem ért.

Az Oktatási Minisztérium mindössze eljárásjogi hibát vétett amikor az alapítványi iskola indításához szükséges OM azonosító szám megtagadását nem a tárca közigazgatási államtitkára, hanem a miniszter írta alá.

1. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) 2003 végén vizsgálatot folytatott melynek kapcsán megállapította, hogy a jászladányi Antal Mihály Alapítványi Iskola erőltetett, a jogszabályi feltételeknek nem minden tekintetben megfelelő létrehozása a jászladányi Jókai utcai iskolaépület megosztásával a túlnyomórészt hátrányos helyzetű tanulók egy fizikai téren belüli elkülönítését eredményezte. Megállapítást nyert az is, hogy az alapítványi iskola létrejötte szélsőséges elkülönítést valósított meg. Az alapítványi iskolába a rendezett családi körülmények között élő tanulók kerültek, az önkormányzati iskolában túlnyomórészt hátrányos helyzetű tanulók koncentrálódnak és kizárólag az önkormányzati fenntartású iskolára hárul a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása és nevelése. A jászladányi önkormányzat eljárása végső soron alkotmányos jogok, konkrét jogszabályi tilalmak megsértésével ment végbe (az alapítványi iskola jogszabályi feltételeknek nem minden esetben megfelelő létrehozása, a kisebbségi önkormányzat egyetértésének hiánya, a működési engedély kiadása az annak feltételeként előírt kötelező eszköz – és felszerlésjegyzékben foglaltak meglétének hiányában) tartalmazza az OKÉV jelentése. A vizsgálat rámutatott arra is, hogy az alapítványi iskola létrejötte, az ehhez nyújtott egyoldalú önkormányzati hozzájárulás a helyi közfeladatok ellátási színvonalának rovására ment végbe, a hátrányos helyzetű gyermekek diszkriminálásával, csökkentett értékű szolgáltatásra kényszerítésével.

2. Korábban már hasonló megállapításokat tett Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa az Oktatási Minisztériumnak megküldött állásfoglalásában (2003. szeptember 3.) amiben kifejtette, hogy a jászladányi Antal Mihály Alapítványi Általános Iskolában folyó oktatás azért nem engedélyezhető, mert azt egy alkotmányellenes cél elérése érdekében szervezték meg „nyilvánvaló szegregációs törekvés miatt az alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszaságként értékelhető”.

3. Az Oktatási Minisztérium 2002. november 28-án a Legfőbb Ügyészhez fordult, hogy soron kívül vizsgáltassa meg a jászladányi Zana Sándor Imre Nevelési, Oktatási Közhasznú Alapítvány működésének törvényességét. A Legfőbb Ügyész megállapította, hogy „az alapítvány iskolát nem hozhatott létre és nem működtethetett.”Az ügyészi vizsgálat felhívja a figyelmet arra, hogy az alapítvány alapító okiratában nem jelölte meg célként iskola létrehozását, így ilyen intézmény alapítására nem is jogosult. A kuratórium az iskola pedagógiai programjának elfogadásáról, a tandíj- és az önkormányzatnak az iskola használatáért fizetendő bérleti díj mértékéről határozó, valamint az iskola igazgatóját megválasztó határozatai törvénysértőek. Az iskola alapító okiratát három kuratóriumi tag írta alá anélkül, hogy a kérdésben a kuratórium határozott volna.

A gyakorlatban nem alakult ki egységes szakmai álláspont abban a kérdésben, hogy a minisztériumi hatáskörök gyakorlása kit illet meg, ezért üdvözlendő a Legfeslőbb Bíróság iránymutatása amely egyértelművé tette a jövőre nézve a helyes eljárási rendet.


2004. április 1.        OM Sajtóiroda
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok