2024. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Befejeződtek az Oktatási és Kulturális Minisztérium által finanszírozott "Phare" programok

2006. december 28.
"Fogyatékos személyek esélyegyenlőségének elősegítése" című Phare program

A program fő célja a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítése az alábbi területek fejlesztésén keresztül:
  • A sajátos nevelésű igényű és többségi gyerekek együttes nevelése, oktatása.
    Tantervi tematika és módszertani útmutató kidolgozása a magyar pedagógusképző intézmények oktatói számára. A programban részt vevő 14 felsőoktatási intézmény vállalta, hogy a kidolgozott tananyagot nappali alapképzésének részévé teszi.
  • Középületek akadálymentesítése.
    A projekt elsődleges célja az volt, hogy megtegye a kezdeti lépést az általános és középiskolák akadálymentesítése terén, így biztosítva a sajátos nevelési igényű gyerekek és tanulók esélyegyenlőségét, növelje továbbtanulási esélyeiket és elősegítse hosszú távú társadalmi integrációjukat. Pályázat beadására azon iskolák voltak jogosultak, amelyek 12 évfolyamot működtetnek, és amelyekben legalább 700 diák tanul. (Az általános és középiskolák közös pályázata esetén a két intézménynek együttesen kellett, hogy legalább 700 diákja legyen.) Az épületet teljes körűen akadálymentesíteni kellett, hogy azok mindenfajta fogyatékkal élő személy számára használhatóvá váljanak, legyen szó akár mozgás-, látás- vagy hallássérültről, esetleg értelmi fogyatékosról.

Az általános és középiskolák akadálymentesítésére 15 oktatási intézmény kapott 332,3 millió forintot.

"Információs technológia az általános iskolában" című Phare program

A program távlati célkitűzése a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése a hátrányos helyzetű régiókban élő gyermekek oktatási esélyegyenlőségének elősegítésével.
A program keretében a pályázók az alábbi két alprogramra nyújthattak be pályázatot:

1. alprogram:
Szakmailag, műszakilag teljes mértékben alátámasztottan az IKT funkció befogadását lehetővé tevő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő építési tevékenység, valamint a program céljainak megfelelően IKT berendezések és eszközök beszerzése.
Az igényelhető támogatás legmagasabb összege 250.000 euro, amelynek maximum 60%-át lehet építési tevékenységre (felújítás, bővítés, rekonstrukció) fordítani.

2. alprogram:
Az e-tanulás tartalomfejlesztés komponens (1. komponens) keretében e-tanulási tananyagok kifejlesztése, szakmai-tartalmi és elektronikus továbbfejlesztése;
A pedagógus továbbképzés komponens (2. komponens) keretében akkreditált informatikai felhasználási és fejlesztési alapszintű képzéseken való részvétel; akkreditált e-tanulási-tanítási, módszertani továbbképzésen való részvétel; e-tanulási képzési programok kifejlesztésének elsajátítását célzó akkreditált képzésen való részvétel.
Az igényelhető támogatás maximális összege 50.000 euro komponensenként. A projektek megvalósítására maximum 18 hónap állt rendelkezésre.

A két alprogramban összesen 196 pályázó nyert támogatást, amelyből 126 pályázó az 1. alprogramban és 70 pályázó a 2. alprogramban valósíthatta meg a fent említett célokat.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok