2024. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM közleménye a PDSZ által tervezett sztrájkról

2006. december 5.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium elismeri és tiszteletben tartja a munkavállalók, közalkalmazottak sztrájkhoz való jogát, illetőleg annak jogszerű gyakorlását.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete által 2006. december 15-re meghirdetett figyelmeztető sztrájk miatt azonban a fenntartó önkormányzatok, illetve az intézményvezetők számtalan kérdést intéznek a minisztérium munkatársaihoz. A munkabéke megőrzése és elősegítése érdekében az alábbiakról tájékoztatjuk az érdekelteket.

A sztrájktörvény által előírt együttműködési kötelezettség a munkáltatók és munkavállalók (szakszervezetek) között helyi szintű kötelezettség. A sztrájkjog gyakorlása során a nevelési-oktatási intézményekben a sztrájk idején szükséges elégséges szolgáltatásról a szakszervezeteknek a munkáltatókkal, a fenntartók bevonásával célszerű megállapodni.

Felhívjuk azonban a figyelmet a következőkre:

A közoktatásról szóló törvény 41. §-ának (5) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről. Ez a kötelezettség a közoktatásról szóló törvény 121. § (1) bekezdésének 11. pontja alapján a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről történő gondoskodást jelenti az intézménybe történő belépéstől annak jogszerű elhagyásáig, beleértve a nevelési program, illetve a pedagógiai program részeként tartott kötelező, intézményen kívül tartott foglalkozások idejét is.

Az óvodából, iskolából, kollégiumból tanítási napokon a gyermekek, illetve a tanulók jogszerűen nem zárhatók ki. Az óvoda, az iskola, illetve a kollégium a gyermeknek, tanulónak az óvodai elhelyezéssel, tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül teljes mértékben felel. Csak akkor mentesülhet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A sztrájk nem tekinthető ilyen mentesítési oknak. Ennek megfelelően az óvodák, iskolák és kollégiumok a sztrájk ideje alatt is kötelesek ellátni a gyermekek és a tanulók felügyeletével összefüggő feladatokat.

Valamennyi intézményben biztosítani szükséges a vagyonvédelmet garantáló műszaki, személyi feltételeket.

Az ellátás személyi követelményei:
  • egy pedagógus jelenléte szükséges valamennyi óvodás és általános iskolás tanuló csoport szakszerű felügyeletéhez
  • a sztrájkról a szülőket a szokásos módon értesíteni kell, és tájékoztatást kell adni az igényelhető szolgáltatásokról."
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Közoktatásról szóló törvény ismertetett rendelkezései alapján a még elégséges szolgáltatás nyújtását az ismertetett tartalommal elengedhetetlennek tartja.
Aggályosnak ítéljük, ha az elmaradt tanítási órák, foglalkozási idők pótlása a gyermek, tanuló többletterhelésével jár együtt, illetve családjuk pihenőideje terhére történik.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok