2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM megállapodást írt alá a tehetségsegítő szervezetekkel

2007. október 12.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége együttműködési megállapodását írta alá Arató Gergely államtitkár és Sulyok Katalin, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja. Az aláírásra a Kutató Tanárok II. Tudományos Konferenciáján, Győrben került sor.
A tehetséges fiatalok segítésével foglalkozó hazai és határon túli magyar civil szerveződések munkájuk összefogására és megismertetésére, valamint a tehetséges fiatalok felismerésének, kiválasztásának és segítésének támogatására 2006-ban Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsot alakítottak. A kormány a 1043/2006. (IV. 19.) Korm. határozatban támogatta a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács megalakulását.

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2006. évi munkája

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (a továbbiakban: Tanács, www.tehetsegpont.hu) 2006 márciusában alakult meg. A Tanács nyitott, tagjai sorába azon szerveződéseket fogadja, amelyek teljesítik az EU tagállamok és más nemzetközi tehetséggondozó mozgalmak tapasztalatai alapján kialakított magas szintű kritériumokat.
A Tanács 17 tagszervezete és több tucat partner-szervezete az óvodás kortól a fiatal felnőttkorig minden tehetség-területen, így a tudományos-innovatív, a művészeti, a sport, és a mesterségbeli tehetségek területén segíti a tehetséges fiatalokat, a velük kapcsolatban álló hazai és külhoni mentorokat, pedagógusokat, szülőket, kortárs-csoportokat és támogatókat.
A Tanács kezdeményezi és támogatja regionális Tehetségnapok megrendezését Budapesten, Debrecenben, Győrött, Miskolcon, Pécsett és Szegeden. A Tehetségnapok alkalmával az országos, a regionális, a térségi és a helyi tehetségsegítő kezdeményezések bemutatkozhatnak és találkozhatnak a tehetségek segítése iránt érdeklődő pedagógusokkal, fiatalokkal és szülőkkel.
A Tanács támogatja és segíti a tehetségsegítő kezdeményezések bemutatására, és a tehetséges fiatalok személyes segítésére szolgáló regionális, kistérségi és helyi, intézményi Tehetségpontok létrehozását és elősegíti ezek hálózatának kialakulását.

A Tanács összegyűjti és tanulmányozza a tehetségek segítésének legjobb hazai és külföldi példáit, valamint a vonatkozó szakirodalmat. E munka során különös figyelmet fordít az alábbi területek átgondolására:
 • a tehetségek felismerésének, kiválasztásának és segítésének oktatási formái az óvodai pedagógusok, tanítók és tanárok képzése, támogatása;
 • a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tehetségek integrálásának speciális kérdései;
 • a felsőoktatásban tanuló tehetséges fiatalok segítésének formái;
 • a pályakezdő tehetséges fiatalok segítésének formái;
 • a fejlett országokban dolgozó tehetséges magyar fiatalok hazahozásának és itthoni önálló tevékenységük biztosításának lehetőségei;
 • a tehetséges fiatalok segítésének állami terheit részben átvállaló Tehetségalap létrehozása, és az alapba történő befizetések ösztönzése.
A tehetséggondozás távlati fejlesztése

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretén belül várhatóan jelentős források nyílnak meg a tehetséggondozás területén. A terv 2007-2008-as akciótervében már több tervezett konstrukció foglalkozik a tehetséggondozás segítésével.
 • Tehetséges tanulók (tanulmányi versenyek): Pályázati úton lehetővé válhat a Nat több műveltségi területét átfogó komplex verseny, amelyre több fordulós, egyéni és csapatversenyek, internetes, levelezős versenyek szervezői pályázhatnak. Az ÚMFT keretében támogatáshoz juthatnak kistérségi, regionális versenyt szervező intézmények, civil és szakmai szervezetek, fenntartók.
 • Tehetséggondozás: Pedagógusok felkészítése a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. A tehetséggondozásnak a pedagógus kompetenciájává kell válnia. A cél elérését továbbképzések, a jó gyakorlatok összegyűjtése, szolgáltatói kosár (tanácsadás, mentorálás) létrehozása támogatja a konstrukcióban. Lehetővé válik a közoktatási rendszerben hosszú idő óta fennálló nivellálódási trend megállítására a tehetséges tanulók egyéni fejlődését biztosító újszerű, hatékony tanulási-tanítási formák kimunkálása. A konstrukció keretében meg kell teremteni a pedagógus közösségek közötti kapcsolatrendszer szervezeti formáit, ebben a munkában jelentős szerepet kaphatnak a tehetséggondozással foglalkozó civil szervezetek.
 • Tehetségsegítés a felsőoktatásban: E program keretén belül mód nyílik a felsőoktatási intézmények speciális, tehetséggondozó programjainak kidolgozására, amely a közoktatással, a K+F+I szférával való kapcsolattartás kibővítését és megerősítését is célozza. E program kiemelt fontosságú feladata, hogy a BSc képzés szintjén is megteremtse a tehetséggondozás adekvát formáit, amellyel a közoktatásban már kitűnt, illetve a képzési forma során kiemelkedő diákokat képességeiknek megfelelő szinten és körülmények között lehet felkészíteni az MSc és majdan a PhD képzésben való részvételre.
 • Szakkollégiumok/Nemzeti Kiválóságok Kollégiuma: A felsőoktatási tehetséggondozási programhoz kapcsolódóan az ÚMFT a magas szintű szakkollégiumi programok speciális támogatását is tervezi. Ennek egyik külön elemeként sor kerül a Nemzeti Kiválóságok Kollégiumának létrehozására.
 • Integrált tehetségsegítő program: A fenti kezdeményezések összefogásaként és kiteljesítéseként az ÚMFT az egész országra kiterjedő (a határon túli magyarlakta területek tehetséggondozó kezdeményezéseivel együttműködésben megvalósított) tehetséggondozó hálózat létrehozását tervezi. E hálózat integrálná, és átjárhatóvá tenné a tehetséggondozás eddigi formáit, valamint alkalmat adna a legkiválóbb hazai és külföldi tehetséggondozó kezdeményezések elterjesztésére is. Sor kerülne a Tehetségpontok kistérségekre lebontott rendszerének kialakítására is, amely a komplex tehetséggondozás információinak megismerését és személyre szabását, valamint a tehetséggondozás több évtizeden át fenntartható formáinak kialakításában érdekelt helyi erők összefogását tenné lehetővé. A tehetséges fiatalok önszerveződésének segítésével, társadalmi felelősségük kibontakoztatásával, innovációs/menedzseri készségeik fejlesztésével és eredményeik hasznosulásának elősegítésével külön programelemek foglalkoznának.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok