2023. június 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Új lehetőséggel bővül a nemzetiségi nevelés, oktatás támogatása

2007. március 2.
Március 20-ig nyújthatják be támogatási kérelmüket a nemzetiségi intézményfenntartók (helyi önkormányzatok, országos kisebbségi önkormányzatok, egyházi és alapítványi intézményfenntartók) az alább felsorolt nemzetiségi nevelést, oktatást érintő feladatok ellátásához.
I. Működési támogatást kaphatnak a nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű iskolák, szlovén nyelvoktató iskolák, valamint az 1100 fő alatti településen működő óvodák és nemzetiségi nyelvoktató iskolák.
A működési támogatás feltétele, hogy a tanulók legalább 90 %-ának részt kell vennie a nemzetiségi oktatásban. Emellett a támogatás felhasználásáról szóló beszámolóhoz mellékelni kell az intézményben folyó nemzetiségi nevelés, oktatás szakmai értékelését is.

II. A nemzetiségi oktatás tankönyveinek beszerzését támogatja a kormány.
A tankönyveket 2006 óta az iskolák előállítási áron vásárolhatják meg, az iskolafenntartók pedig megkapják a nemzetiségi tankönyvek teljes árát, a munkatankönyveknek és munkafüzeteknek pedig a tanulói kedvezményes fogyasztói árral csökkentett összegét. A tankönyveket könyvtári állományba kell venni, és 3 évig tartós tankönyvként kell használni, beszerzésükhöz ezen idő alatt újabb támogatás nem igényelhető. A tanulók által fizetendő térítési díjat, valamint a tankönyvjegyzéken nem szereplő, ám megrendelhető tankönyvek fogyasztói árát az oktatási és kulturális miniszter közleményben állapította meg.

III. Támogatást kaphatnak szakmai szolgáltatások igénybevételéhez.
A támogatás alapján megvalósuló mérések, értékelések a kisebbségi oktató-nevelő munka minőségének, hatékonyságának a megítélését szolgálják, eredményei az országos mérésekhez hasonlóan megalapozzák az intézmény, illetve a fenntartó intézkedéseit, segítik az intézmény minőségellenőrzési programjának megvalósítását.

IV. A kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, közoktatást érintő önkormányzati feladatok ellátásához járul hozzá a minisztérium.
A magyar-horvát, illetve a magyar-román kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő feladatok közül a pécsi "Miroslav Krleža" Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, a hercegszántói Horvát Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon, illetve a battonyai Román Általános Iskola és Óvoda rekonstrukciójához kérhető támogatás.

V. Új lehetőségként az anyaországban megvalósuló anyanyelvi programok megvalósításához kapnak támogatást az iskolafenntartók.
Idén új lehetőség az anyaországi testvér- illetve cserekapcsolatok keretében az anyaországban megvalósuló anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.) megvalósításának a támogatása, mely azt a célt szolgálja, hogy a nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók anyanyelvi környezetben gyakorolhassák, és ezáltal elmélyíthessék nyelvismereteiket, bővíthessék a kisebbségi népismeret részét képező, anyaországgal kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteiket.

A támogatási igények benyújtásának határideje 2007. március 20. A fenti feladatokhoz igényelhető támogatások igénybevételével kapcsolatos részletes tudnivalók, valamint a nemzetiségi tankönyvek fogyasztói árát és térítési díját megállapító miniszteri közlemény az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának honlapján találhatók meg.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok