2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Hiller István tehetséggondozásért járó miniszteri elismerő oklevelet adott át

2009. szeptember 25.
Hiller István oktatási és kulturális miniszter miniszteri elismerő oklevelet adományozott az Alsóbélatelepi II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskolának, a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolának, a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumnak, valamint a Miskolci Teleki Tehetséggondozó Kollégiumnak a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkájukért. A tárcavezető az elismeréseket a Magyar Tehetséggondozó Társaság 20 éves jubileumi szakmai konferenciáján adta át.
Fotó: Gordon Eszter
Fotó: Gordon Eszter
 
Új szervezetek, új programok
A kormány a közelmúltban több, a tehetségek segítését szolgáló szervezet létrehozásáról és program elindításáról döntött.
A tehetséges fiatalokat támogatja a hazai és határon túli magyar civil szerveződések által létrehozott Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, továbbá az e program részeként létrehozandó Nemzeti Kiválóságok Kollégiumát működtető, és a szakkollégiumokat támogató Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány.
 
Az elmúlt évben országgyűlési határozat született a Nemzeti Tehetség Programról, annak tartalmáról, a finanszírozását megalapozó Nemzeti Tehetség Alapról, valamint a Program végrehajtására létrehozandó Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumról.
A kormány elfogadta a Program megvalósításának első kétéves, 2009-2010. évekre szóló cselekvési tervét, valamint a Program forrásainak összehangolását és felhasználását szolgáló szabályokat.
 
A Program célja a tehetségek nyomon követése és segítése. Összefogja az eddigi állami, önkormányzati, intézményi és civil programokat, összehangolja az állami és az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) forrásainak felhasználását, s ennek nyomán elősegíti a gazdaságélénkítést, az oktatásfejlesztést, az országimázs alakítását, illetve a tőkebehozatal növelését.
 
Fotó: Gordon Eszter
 
A Magyar Géniusz Program
Az ÚMFT keretében indult el a Magyar Géniusz Program. A program egy olyan, a köz- és felsőoktatás fejlesztésének törekvéseihez illeszkedő cselekvési-, fejlesztési- stratégiai terv, amely az innovációt és a kreativitást ösztönzi, és végrehajtásának eszközei elsősorban az ÚMFT és egyéb, az OKM gondozásában álló fejlesztési programok. A Program elemeinek megvalósítási költsége 55.7 milliárd forint, finanszírozása hazai, illetve az ÚMFT-n belül biztosított forrásokból történik.
Célja a tehetségsegítés olyan komplex formáinak támogatása, amelyek a köz- és felsőoktatás fejlesztésének törekvéseihez illeszkedve az innováció és a kreativitás ösztönzését és elterjedését helyezi középpontba, elősegítve ezzel az egyéni életpályák sikerességét, a gazdasági növekedést és a versenyképesség fejlődését.
 
Elemei
  1. Tudásbefektetés - Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja; Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja; Eötvös Loránd Tudásbefektetési Program.
  2. Infrastruktúra-fejlesztés - Nemzeti Kiválóságok Kollégiuma (diákotthon) létrehozása.
  3. Segítő programok, képzések - Szakkollégiumok támogatása; Nemzeti Kiválóságok Kollégiuma szakmai programjainak támogatása; Egyetemi Tehetséggondozó Program; Integrált Tehetségsegítő Program.
  4. A nők tudományos életpályájának támogatása - Az esélyegyenlőség javítása a kutatás-fejlesztés támogatásának rendszerében.
  5. Nemzetközi Kutatóközpont - Külföldi kutatók interdiszciplináris projektjeinek és hazai kutatási hálózatokkal való kapcsolatainak támogatása, külföldön dolgozó magyar kutatók támogatása és hazai intézményekbe történő reintegrációja.
Tartalmi fejlesztés
A Nemzeti Alaptanterv
 
A tehetségsegítés, a kreativitás a Nemzeti Alaptanterv valamennyi területén különös hangsúlyt kap, mindenütt megjelenik a kulcskompetenciák fejlesztésétől a kiemelt fejlesztési feladatokon keresztül az egyes műveltségi területekig.
 
A tanulás tanítása során a pedagógusnak "törekednie kell a gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés, a valós vagy szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére. Olyan tudást kell kialakítania, amelyet új helyzetekben is alkalmazni lehet.
 
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja kerettantervének és kollégiumi programjának kidolgozása
A kerettantervet, illetve a kollégiumi programot tartalmazó miniszteri rendelet megjelenése 2009 őszén várható.
 
Tehetséggondozó és tanulmányi versenyek, programok, ösztöndíjak
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
Évente több mint 20 tárgyból zajlik, s mintegy 700 intézmény több mint 30.000 diákja vesz részt.
 
Az OKM által támogatott tanulmányi versenyek
A tárca minden évben pályázatot hirdet a tanulmányi, tehetséggondozó versenyek szervezői számára, a versenyeket a tárca anyagilag is támogatja. A 7-10. évfolyamos korosztály versenyeinek szervezésére évente kb. 150 pályázat érkezik, s több mint 90 versenyt rendeznek. A támogatott versenyeken több mint 300.000 tanuló vesz részt évente.
 
Nemzetközi diákolimpiák
A magyar diákok állandó résztvevői a több évtizedes hagyománnyal rendelkező nemzetközi versenyeknek. A versenyekre való felkészülést a minisztérium támogatja, és biztosítja az utazás költségeit.
 
Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja (AJTP)
A Programot 2000-ben indította el a Kormány 13 középiskola és 352 tanuló részvételével. A részvétel a 2008/2009. tanévre mintegy 3000 tanulóra, 23 középiskolára és 17 önálló igazgatású kollégiumra nőtt.
Az AJTP előkészítésére és folyamatos fejlesztésére az OKM fejezeti forrásaiból egy-egy évben 30-40 millió Ft-ot fordít a tárca.
 
Útravaló ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram
Célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató diákok tehetséggondozása. Évente kb. 250 diák támogatására van lehetőség.
 
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
A Magyar Innovációs Szövetség 1991-ben írta ki a Versenyt az EU-versenyek mintájára. Nevezni lehet bármilyen probléma tudományos szintű megoldására irányuló ötlettel, ill. javaslattal a természettudományok, a környezetvédelem, az informatika, a távközlés, a számítástechnika és a műszaki tudományok, valamint a matematika területéről. A verseny megszervezését az OKM minden évben támogatja. Évente kb. 80 pályázat érkezik, amelyből 40-45 megvalósítására nyílik lehetőség.
 
Ifjúsági Bolyai Pályázat
A 2000-ben létrehozott Ifjúsági Bolyai Pályázat hozzájárul a hazai tudományos élet, valamint a világhírű magyar kutatás-fejlesztés kiszélesítéséhez.
A Pályázat középfokú kategóriájának nyertese pénzjutalomban részesül, továbbá egy Bolyai-díjas tudós szakmai irányításával folytathatja kutatómunkáját. A felsőoktatási kategória nyertese szintén jutalomban részesül, és az általa megnevezett egyetem téma szerinti doktori iskolájában - annak egyetértése esetén - államilag finanszírozott doktori képzésben vehet részt.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok