2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a május 8-ai általános, országos sztrájkkal kapcsolatosan: a közoktatási intézmények teendői

2009. május 5.
A közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján minden iskolaigazgató mérlegelheti, hogy az irányítása alatt lévő iskolában az érintett napon megtarthatók-e a tanítási órák. Abban az esetben, ha a hiányzók és bejárók magas száma miatt az igazgató arra a következtetésre jut, hogy nem, akkor a közoktatásról szóló törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján rendkívüli tanítási szünetet rendelhet el. A sztrájk miatt kieső tanórákat oly módon kell pótolni, hogy a tanév rendjében meghatározott tanítási napok száma teljesüljön. A rendkívüli tanítási szünet elrendelése nem mentesíti az iskolákat a közoktatásról szóló törvény 41. §-ának (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség alól: gondoskodniuk kell a tanulók felügyeletéről. Amennyiben nincs szükség tanítási szünet elrendelésére, a sztrájk miatt az iskolából távol maradó tanulók hiányzását igazolt hiányzásként kell elfogadni.

Ha a sztrájk miatt az iskola, óvoda, kollégium alkalmazottai nem, vagy csak késve érkeznek be a közoktatási intézménybe, a távolmaradást igazolt távolmaradásnak kell elfogadni. Tekintettel arra, hogy a közoktatásról szóló törvény értelmében a pedagógusok tanítási időkeretébe csak a ténylegesen teljesített tanítási, foglalkozási órák számíthatók be, a sztrájk napjára tervezett órákat teljesítésként nem lehet figyelembe venni. A nevelési-oktatási intézmény vezetője azonban a fenntartó egyetértésével dönthet úgy is, hogy a sztrájk miatt kiesett tanítási (foglalkozási) órákkal az érintett pedagógusok már megállapított tanítási időkeretét csökkenti, így őket nem éri hátrány.

Abban az esetben, ha az iskolában a pedagógusok kapcsolódnak a sztrájkfelhíváshoz, az igazgatónak ugyancsak mérlegelnie kell azt a kérdést, hogy el kell-e rendelnie a rendkívüli tanítási szünetet. A sztrájk-törvény szerint a dolgozót a sztrájk miatt kiesett munkaidőre díjazás nem illeti meg.

Az írásbeli érettségi vizsgák biztonságos lebonyolítása érdekében (amennyiben a sztrájkok miatt a tömegközlekedés menetrendszerű működésére nem lehet biztosan számítani), kérjük az intézményvezetőket, hogy hívják fel a vizsgázók és szüleik figyelmét arra, hogy az érettségi írásbelikre vonatkozóan feltétlenül előre tervezzék meg a vizsgahelyszínekre történő utazást arra az esetre is, ha a közlekedési rendszer valamelyik eleme aznap kiesne.
Kérjük az intézményvezetőket továbbá, hogy az iskola szervezési és infrastrukturális eszközeivel élve támogassák a vizsgázókat (pl. a bejáró tanulók számára kollégiumi férőhely biztosításával), s ha szükséges, lehetőség szerint segítsenek bevonni a szülőket is a felmerülő utazási és elszállásolási problémák megoldásába (pl. utazás közös gépkocsival, osztálytársak elszállásolása a vizsga előtti napon).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgák lebonyolítása során minden aktuális és az iskolák számára sürgős üzenetet az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül juttat el a vizsgaszervező intézményekhez.


Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Szakállamtitkár Titkársága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok