2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM válasza a szegregáló iskolák kérdésében

2009. szeptember 17.
A Népszabadság cikkében említett perről az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak (OKM) nincs tudomása.
 
A minisztérium több különböző eszközzel kívánja megelőzni a szegregatív gyakorlatok kialakulását, illetve a meglévő káros gyakorlatok megszüntetését.
A tárca számos jogszabályt hozott, elsőként a közoktatásról szóló törvény tilalmazta az iskolai szegregációt, majd ezt követően került be az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe. A jogszabályok felülvizsgálata és módosítása is folyamatosan zajlik annak érdekében, hogy a jogi környezet a legrászorulóbb gyermekek, tanulók érdekeit erősítse. Az OKM a jogszabályok mellett számos programot indított az integrált oktatás megvalósítása érdekében.
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak alapvetően két célja van:
 
1. Minél több roma gyermek legyen sikeres a közoktatásban. Ennek érdekében több intézkedést hozott, amelyek középpontjában az integráció áll:
 
Sikeres a beóvodáztatási támogatás. A beóvodázási támogatás alapvető célja, hogy a jelenleg intézménybe nem járó, leginkább rászoruló gyermekek is bekerüljenek az óvodai nevelésbe.
Sikeres az Integrációs Program, mivel immár 1653 intézmény kapcsolódott be a módszertani alapú fejlesztésekbe. Az integrációs programban 676 óvodai tagintézmény és 977 iskolai tagintézmény vesz részt, összesen 76.612 célzott támogatásban részesülő gyermekkel, tanulóval. A program szolgáltatásaiban azonban ennél jóval több tanuló részesül; a közvetlen célcsoport halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók diáktársai. Sikeres a program a gyermekek, tanulók eredményeit tekintve is. Egy nagyszabású vizsgálat tanulságai a következőket mutatják a programról: az integrált oktatás javítja a romák iskolai eredményeit, nem rontja a nem romák eredményeit, ráadásul az alkalmazott modern pedagógiai módszerek javítják a tanulók önértékelését, függetlenül etnikai hovatartozásuktól. További hozadéka az integrációnak, hogy növeli a romák társadalmi elfogadottságát a nem roma tanulók körében. (Bővebben: http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=19439)
Sikeres az integrációban résztvevő pedagógusok új támogatási rendszere. A pedagógusok kiegészítő illetményében az integrációs programban résztvevő óvodák, iskolák összesen 14.636 pedagógusa részesül. A pedagógusok átlagosan havonta bruttó 25.000 forintos plusz juttatásban részesülnek.
A minisztérium háttérintézményében, az Educatio Kft-ben működik az Országos Oktatási Integrációs Hálózat, amelynek feladata, hogy segítséget nyújtson az iskolai integrációs program szakmai lebonyolításához.
 
2. Második cél: megszüntetni a szegregáló intézményeket.
 
A körzetek szabályozása az iskolai szegregáció felszámolása és megelőzése érdekében elengedhetetlen.Az új szabályoknak megfelelő felvételi körzeteket 2008. december 31-ig kellett a fenntartóknak kialakítani. A körzethatárokra vonatkozó szabályok, ill. a módosítás lényege, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ne adott iskolában koncentrálódjanak, azaz, hogy ne jöjjön létre szegregáció.
A szabályozás hatása a 2010-es tanévben fog érvényesülni, mert ettől az időponttól kezdődően kell megtartani a települési arányokra, a körzeti arányokra és az iskolai arányokra vonatkozó előírást.A fent említett jogszabályi határidő előtt számos település sikeres példával jár elöl szegregált intézményeik megszüntetésében. Egyebek mellett a hódmezővásárhelyi, a szegedi és a nyíregyházi iskolai integrációs modellek megmutatták, hogy társadalmi feszültség nélkül megoldható a gyermekek minőségi oktatása, illetőleg a szegregált intézmények megszüntetése.
 
Az oktatási tárca minden tudomására került ügyben eljár, illetve megteszi a megfelelő lépéseket. Az állami beavatkozásnak további két színtere lehet. Az egyik az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a másik az Oktatási Hivatal, amely minden információt kivizsgál, azokat is, amelyekről a sajtóból nyer tudomást.
 
2007 szeptemberétől napjainkig 34 eljárás indult. Az Oktatási Hivatal elsődleges szempontja a segítségnyújtás, a jogsértések feltárása és megszüntetése. Ezért minden olyan esetben, amikor megállapítja a jogsértés tényét, meghatározza azokat az alapvető intézkedéseket, amelyeket a jogsértés megszüntetése érdekében az intézménynek végre kell hajtania, továbbá tájékoztatja a fenntartót is, kezdeményezve a szükséges további intézkedések megtételét.
 
Az eddigi tapasztalatok szerint az esetek túlnyomó többségében az iskolák és a fenntartók mindent megtesznek a jogsértés megszüntetése érdekében. Ehhez a tevékenységhez nyújt segítséget az Educatio Nonprofit Kft. keretében működő Országos Oktatási Integrációs Hálózat, amelynek alapfeladata, hogy segítséget nyújtson az integrált nevelés-oktatás intézményi megvalósításához.
 
Az Oktatási Hivatal ugyanakkor nem indíthat eljárásokat olyan általános kijelentések alapján, melyek szerint „több száz iskolában különítik el a gyerekeket”. A pert indító alapítvánnyal az Oktatási Hivatal együttműködési megállapodást kötött korábban konkrét szegregációs esetek feltárása és azok kezelése céljából.
 
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok