2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Értékelvű lesz a közoktatás, a pedagógus pálya megbecsültebbé, kiszámíthatóbbá válik

2010. december 3.

Elkészült az új közoktatási és a pedagógus életpálya-modell koncepciója. A vitairatnak szánt, a mai napon a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján közétett tervezetet Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár és Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár mutatta be.

Az Oktatásért Felelős Államtitkárság december 30-ig a kozoktatas.koncepcio@nefmi.gov.hu illetve az eletpalya@nefmi.gov.hu e-mail címre várja mindkét tervezethez a szövegszerű, tényleges javaslatokat.


A közoktatás nemzeti érdek. Az új oktatásirányítás a felsőoktatás alapdokumentumához hasonlóan a közoktatási törvény és a pedagógus életpálya koncepciójának kidolgozása során is olyan értékelvű, szakmai szempontok alapján átgondolt, egymásra épülő szabályrendszert bocsát vitára, amely a magyarság felemelkedését és a fejlődést segítő minőségi oktatás megteremtésére összpontosít, úgy, hogy a középpontban az ember: a gyermek és a pedagógus áll.

 

A magyar közoktatás a többszöri forráskivonás, a deklarált értéksemlegesség, valamint az összehangolatlan reformintézkedések és a társadalmi párbeszéd hiánya miatt jelentős károkat szenvedett el az előző két kormányzati ciklus alatt: a korrekció nem tűr halasztást.


Értékelvű lesz a közoktatás, a pedagógus pálya megbecsültebbé, kiszámíthatóbbá válik

 

Az új közoktatási törvény koncepciója olyan értékeket jelenít meg, amelyek köré az európai kultúrkörbe tartozó országok társadalmai szerveződnek: a szorgalmas, tisztességes munka, a család, az egymás mellett élést segítő, a valódi szabadságot teremtő rend.

 

Egyértelműen kimondja, hogy a közoktatás nem szolgáltatás, hanem közszolgálat, amely kultúraközvetítő, a nemzet jövője és az egyéni boldogulás szempontjából egyaránt stratégiai ágazat.

 

A koncepció az óvodában, az általános- és középfokú iskolában jelentőségéhez méltó hangsúllyal jeleníti meg a nevelés, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás közoktatásra háruló feladatait. A leszakadás megakadályozására kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetből adódó hiányosságok felszámolására, a gyermek fejlődését figyelemmel kísérő, tehetségét leginkább kibontakoztató iskolatípus megválasztására és a választás korrekciós lehetőségeire. Minden gyermeknek, ide értve a kimagasló tehetségeket és a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket is, egyaránt megadja – szakértői vélemény alapján – a számukra kívánatos, érdekeiket leginkább szolgáló képzést.

A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki, amelyet a Nemzeti Tehetség Alap támogat.

 

Egyértelművé teszi az iskolarendszer szereplőinek helyzetét, megteremti a jogok és kötelességek harmóniáját.

 

A tartalmilag hét éve kiüresített Nemzeti alaptantervet kiegészíti a nemzeti és egyetemes műveltségtartalmakkal és a 21. század korszerű ismereteivel, amelyhez kötelező érvényű, választható kerettanterveket rendel.

 

A közoktatási intézmények zavartalan működését garantáló új finanszírozási rendszert vezet be.

 

Az új közoktatási és felsőoktatási törvény koncepcióját a pedagógus életpálya-modell teszi teljessé.

 

Értékelvű lesz a közoktatás, a pedagógus pálya megbecsültebbé, kiszámíthatóbbá válik


Az elmúlt nyolc év egyik legnagyobb vesztese a létbiztonságában megrendített, pályaképében elbizonytalanított, szakmaiságában méltatlanul megkérdőjelezett pedagógustársadalom.

Az új oktatásirányítás pedagógus életpálya-modell koncepciója a pedagógusképzés megújításával, a feladatok egyértelművé tételével, a fejlődési, továbbképzési, szakmai, tudományos előlépés lehetőségeinek biztosításával, a minősítési rendszer kidolgozásával, valamint a fizetések jelentős emelésével helyreállítja a pedagógus pálya presztízsét, kiszámítható életpályát kínál a pedagógusok számára.

 

Az Oktatásért Felelős Államtitkárság meggyőződése, hogy a jó iskolarendszer legbiztosabb alapja a felkészült pedagógus, akinek munkájára nem kevesebb, mint a nemzet jövője épül. Kiválóan képzett, hivatástudattal rendelkező, erkölcsileg és anyagilag megbecsült pedagógusok nélkül nem valósulhat meg az oktatási rendszer minőségének jelentős javulása.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok