2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közleménye a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság nem kormányzati szervezetek által delegált tagjainak választási eljárásáról

2010. december 28.
A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság nem kormányzati szervek által delegált tagjainak megbízatása 2011. február 26-án lejár. A KKB-ről szóló kormányhatározat szerint a tárcának kötelező közleményt kiadnia hatvan nappal a delegált tagok megbízatásának lejárta előtt, melyben felhívja a szervezetek figyelmét az újbóli delegálási igény bejelentésére.
A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról szóló 1002/2007. (I. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 16. pontjában foglaltak alapján felhívom a Határozat 15. pontja szerinti nem kormányzati szervezeteket, hogy a Határozat 11. f) pontja teljesítése érdekében delegálási igényük bejelentése céljából a jelen közlemény megjelenésétől számított 30 napon belül jelentkezzenek be a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság Titkárságán, és ezzel egyidejűleg jelöljék ki a Határozat 17. pontjában foglalt választási eljárásban részt venni jogosult képviselőjüket. A nem kormányzati szervezetek közül azok jogosultak a választási eljárásban történő részvételre és a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságba történő delegálásra, amelyek létesítő okirata, alapszabálya tartalmazza, hogy a szervezet a kábítószerügyi koordináció valamely stratégiai területén működik, és szándékukat e közleményben meghatározott módon jelentik be.
 
A választási eljárás során minden nem kormányzati szervezetet csak egy személy képviselhet és minden személy csak egy civil szervezet képviselőjeként vehet részt az eljárásban. Amennyiben egy személyt több szervezet jelöl képviselőjének, az illető annak a szervezetnek a delegáltjaként vehet részt a választási eljárásban, amelyik érvényes bejelentkezését előbb postára adta.
 
Az érvényes bejelentkezéshez szükséges dokumentumok:
  1. a nem kormányzati szervezet hatályos létesítő okiratának, alapszabályának egyszerű másolata (erre záradékként rá kell vezetni a szervezet képviselőjének aláírásával hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a másolati példány az eredetivel mindenben megegyezik),
  2. a nem kormányzati szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági végzés egyszerű másolata (erre záradékként rá kell vezetni a szervezet képviselőjének aláírásával hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a másolati példány az eredetivel mindenben megegyezik),
  3. a nem kormányzati szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (eredeti példány),
  4. a szervezet bírósági végzésben megjelölt képviselőjének eredeti, vagy 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, aki a választási eljárásban a szervezetet képviseli,
  5. a jelen közleményhez csatolt űrlap kitöltött és aláírásokkal hitelesített példánya.
A felsorolt dokumentumokat egy példányban postai úton, illetve elektronikus úton a következő címekre kérjük eljuttatni:
 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság Titkársága
1054 Budapest, Hold u. 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: "A KKB nem kormányzati tagjainak delegálása".
 
A postára adás határideje: 2011. január 27.
 
A határidőn túl postára adott jelentkezések nem kerülnek elfogadásra.
 
Az érvényesen bejelentkezett nem kormányzati szervezetek a bejelentkezés érvényességéről, valamint a delegálni kívánt tagok megválasztásának helyéről és időpontjáról értesítést kapnak.
 
Amennyiben a nem kormányzati szervezetek választása nem vezet eredményre, a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság elnöke kéri fel a tagokat a Határozat 15. pontjában foglaltaknak megfelelő nem kormányzati szervezetek tagjainak köréből.
 
A nem kormányzati szervek által a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságba delegált személyek választási eljárásával kapcsolatos további felvilágosítás az alábbi címen kapható:
 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság Titkársága
Telefon: +36 (1) 795-3090; Fax: +36 (1) 795-0679; E-mail: kkb@szmm.gov.hu
 
 
Dr. Réthelyi Miklós
a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság Elnöke

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok