2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tízéves az Arany János Tehetséggondozó Program

2010. február 12.
Az Arany János Tehetséggondozó Program az elmúlt 10 évben a magyar oktatás egyik meghatározó, sikeres programjává nőtte ki magát. A programban tavaly óta azon tehetséges és rászoruló gyermekek is részt vehetnek, akik a jogszabály értelmében nem minősülnek hátrányos helyzetűnek – hangsúlyozta Hiller István oktatási és kulturális miniszter az Arany János Tehetséggondozó Program 10 éves jubileumi ünnepségén pénteken.
Fotó: Gordon Eszter
Fotó: Gordon Eszter
A tárcavezető elmondta, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók száma a 2009/2010-es tanévre 3000 főre emelkedett, a támogatás összege pedig több mint 2 milliárd forint. Az elmúlt 10 évben a program folyamatosan csiszolódott, egyre többen érdeklődtek iránta, a lehetőségek pedig bővültek.
 
Felidézte, hogy egy korábbi kormány indította el a programot, és – mint megjegyezte – „jó, hogy elindította”. A magyar pedagógusok az első pillanattól értették és szerették.
 
Hiller István kiemelte, hogy egy program életében a folyamatosság, kontinuitás lételem. „Az Arany János Tehetséggondozó Programot megtartani, továbbvinni jó ügy. A program nem szorul változtatásra, de kell és lehet csiszolni.”
 
Az Arany János Tehetséggondozó Programról
 
I. A program előzménye
A program indítása: A programot 2000-ben indította el a kormány 13 középiskola és 352 tanuló részvételével. Ez a szám a következő években megvalósult felmenő rendszerű bevezetés, továbbá a beiskolázás egész országra történt kiterjesztése közben a 2009/2010. tanévre 3000 tanulóra, 23 középiskolára és 17 önálló igazgatású kollégiumra nőtt.
 
A program alapelve: A közoktatás egyik legfontosabb feladata hozzájárulni a társadalmi esélyegyenlőtlenségek mérsékléséhez.
 
A program célkitűzése: A hátrányos helyzetben lévő, jó képességű tanulók számára lehetőséget teremteni arra, hogy egy előkészítő gimnáziumi év keretében pótolják különböző hiányosságaikat, a jó alapok reményében kezdhessék meg gimnáziumi tanulmányaikat, majd felsőoktatási intézményben folytassák a tanulmányaikat.
A tehetségvizsgálat eredménye és a szociális helyzet figyelembe vételével a pályázat keretében évről-évre kiválasztott nyolcadik évfolyamos diákok beiskolázása megyénként egy-egy olyan gimnáziumba (és kollégiumba) történik, amelyik a felsőfokú továbbtanulásra való felkészítésben és a tanulmányi versenyeken megyei - sőt országos - szinten a legeredményesebbek között van. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Veszprém megyében 2–2 városban, a többi megyében egy-egy városban működik a program. Pest megyében nincs, Budapesten egy AJTP-s középiskola van. A programban minden diák kollégista is.
 
A program célcsoportja: A program létrejöttének hátterében azok a szociológiai felmérések álltak, amelyek szerint a különösen népszerű egyetemi karokon - mint a jogi, közgazdasági, orvosi, csupán másfél százalékra tehető az ötezernél kevesebb lélekszámú településről származó hallgatók aránya. A programba az 5000 lakosnál alacsonyabb lélekszámú településekről pályázhattak azok a diákok, akiket iskolájuk javasolt a szintre hozó tanulmányok folytatására, és akik vállalták a kollégiumi elhelyezést.
 
2003-ban a hátrányos helyzet fogalmának közoktatási törvényben történő meghatározásával a kistelepülési – de nem feltétlenül egyéni szociális – hátrányok leküzdése helyett az egyéni szociális – de nem feltétlenül kistelepülési – hátrányok csökkentésére került a hangsúly, nagyobb településekről is bekerülhetnek diákok, de csak a hátrányos helyzetűek.
A program elnevezése is ekkor változott meg, és lett a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja.
A jelenleg hatályos rendelkezés értelmében az AJTP-be annak lehet bekapcsolódnia, aki
 1. tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázatot meghirdetik, és
  1. a közoktatási törvény szerint hátrányos helyzetű, vagy
  2. a gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett,
  3. a Gyvt. 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgálat - az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített - javaslata alapján rászorult.
II. A program jogszabályi háttere
A program működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 2006 szeptemberében iktatta be a 11/1994. MKM rendelet (39/I. §), szakmai tartalmára vonatkozóan a 2006-ban miniszteri közleményként kiadott pedagógiai program volt mindeddig irányadó.
Jelentős tartalmi fejlesztés, hogy 2009-ben elkészült a programra vonatkozó kerettanterv, valamint a program kötelező tartalmi elemeivel kiegészült a kollégiumi nevelés országos alapprogramja.
 
III. A programban zajló tevékenységek
 • A program olyan 5 éves fejlesztést, tehetséggondozást biztosít a programban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók számára a gimnáziumokban és a kollégiumokban, amelynek célja a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra való előkészítése.
 • Az önismeret, kommunikáció, tanulásmódszertan az öt év folyamán segíti a tanulók személyiségfejlesztését.
 • Az öt éves képzés során cél: angol nyelvből „C” típusú középfokú nyelvvizsga letétele, informatikából ECDL bizonyítvány megszerzése, valamint a gépjárművezetői engedély megszerzése.
 • A tanulók rendszeresen részt vesznek az Arany János Tehetséggondozó Program művészeti és sporttalálkozóin, szaktáborain.
IV. Forrás
A programba járó diákok után mind az iskola, mind a kollégium fenntartója emelt összegű hozzájárulást kap. Ez összességében mintegy 3,5 milliárd Ft - a minden diák után egyébként is járó normatív támogatáson túl mintegy 2 milliárd Ft többlet állami támogatást jelent.
 
Az AJTP előkészítésére és folyamatos fejlesztésére az OKM fejezeti forrásaiból egy-egy évben 30-40 millió Ft-ot fordítottunk. Ez a forrás alapvetően a programiroda működését, különböző országos versenyek, alkotótáborok, konferenciák, művészeti fesztiválok megszervezésének, az AJTP-ben tanító pedagógusok továbbképzésének költségeit, és a program működésének tapasztalatait magában foglaló kiadványok elkészítéséhez való hozzájárulást fedezte.
 
Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Pokorni Zoltán, az Oktatási Bizottság alelnöke a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja kapcsán 2009. január 20-án tartott egyeztetésen arról állapodott meg, hogy a költségvetési forrásokból finanszírozott férőhelyek feletti, a 2009/2010. tanévben indítandó 9. évfolyamokra még rendelkezésre álló férőhelyek betöltését minisztériumi forrás terhére teszi lehetővé a tárca. Ezen férőhelyeket olyan diákok tölthetik be, akik tehetségesek és rászorulók, de a jogszabály értelmében nem minősülnek hátrányos helyzetűnek, így a programban történő részvételük finanszírozását a pályázati úton biztosított minisztériumi forrás teszi lehetővé. A Programba emelt összegű hozzájárulás igénybevétele mellett bevonható tanulók köre azóta kiegészült a hátrányos helyzetűnek nem minősülő, de – a gyermekjóléti szolgálat nyilvántartása alapján – rászorulónak tekinthető gyermekekkel (11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 39/I. §)
 
A január 21-én a programban résztvevő intézmények körében rendezett igazgatói értekezleten a tárca tájékoztatta a program intézményeinek képviselőit az egyeztetésen elhangzottakról. Ezt követően a fentieknek megfelelő tartalmú, a programban résztvevő intézményeknek, illetve fenntartóiknak szóló meghívásos pályázati felhívás a program szakmai tanácsadó testületével történt egyeztetést követően megjelent.
 
A felhívásra 13 középiskola nyújtott be pályázatot, amelyek közül valamennyi megfelelt a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek és pályázati követelményeknek. A pályázható, összesen 55 férőhelyből 55 férőhely finanszírozására érkezett igény. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009 márciusában valamennyi pályázó középiskolával megkötötte a támogatási szerződést, így valamennyi igényelt férőhely finanszírozását biztosította. Az ezen férőhelyekre felvett tanulók után a támogatás mértéke összesen 43.890.000 Ft.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok