2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Biológia érettségi, valamit emelt szintű társadalomismeret és emelt szintű emberismeret és etika érettségi - előzetes adatok

2009. május 11.
2009. május 12-én 8 órától a biológia írásbeli érettségire kerül sor, míg 14 órától az emelt szintű társadalomismeret, és az emelt szintű emberismeret és etika vizsgatárgy írásbeli vizsgái lesznek.

Biológiából középszinten 967 helyszínen összesen 15.209 tanuló vizsgázik. Magyar nyelven 15.162 vizsgázó, míg 5 különböző idegen nyelven (angol, német, olasz, szerb, szlovák) 47 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. Emelt szinten 3.720 vizsgázó tesz érettségi vizsgát, közülük 5-en angolul.

A középszintű biológia írásbeli vizsga 120 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatok megoldásának a sorrendjét is megváltoztathatják. A feladatsor 8-10 feladatból áll. Minden feladat több részfeladatot tartalmaz. Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) részfeladatok is. A feladatsor hangsúlyai: biológiai tények és elvek felidézése, a jelenségek közti kapcsolatok felismerése, a biológiai megfigyelések és kísérletek értelmezése, szakmai szövegek és ábrák értelmezése. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható.
Az emelt szintű biológia írásbeli 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatokat is tetszőleges sorrendben oldhatják meg. A vizsgázóknak egy 8-10 feladatot tartalmazó feladatsort (80 pont), valamint egy választható esszé- vagy problémafeladatot (20 pont) kell megoldaniuk. Az esszé, illetve problémafeladatok az alábbi témakörből kerülnek ki: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növényélettan. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható.

Társadalomismeretből emelt szinten 10 helyszínen 104 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
A társadalomismeret emelt szintű írásbelije 240 percig tart. Az írásbeli vizsga feladatai 75%-ban a társadalomismeret és jelenismeret, és kb., 25%-ban a gazdasági ismeretek vagy pszichológia témákból kerülnek ki. A feladatsor két részből áll, az I. rész mindenki által megoldandó feladatokat tartalmaz a társadalomismeret és jelenismeret témakörökből, míg a II. rész két feladatsort (gazdasági ismeretek és pszichológia) tartalmaz. A vizsgázó a feladatsoron belül választhat a gazdasági ismeretek vagy pszichológiai feladatok között. Az elérhető maximális pontszám 75 (az I. részre 55 pont, míg a II. részre 20 pont adható).

Emberismeret és etika vizsgatárgyból emelt szinten 1 vizsgázó van.
Az emberismeret és etika emelt szintű írásbelije 240 percig tart. Az emelt szintű írásbeli vizsga három jól elkülöníthető feladattípusból áll, ezek az esszé, esetelemzés, érvelés. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Az elérhető maximális pontszám 75.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok