2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Fizika, valamint rajz és vizuális kultúra érettségi - előzetes adatok

2009. május 12.
2009. május 13-án 8 órától a fizika, 14 órától a rajz és vizuális kultúra írásbeli érettségikre kerül sor.

Fizikából középszinten 693 helyszínen 5.804 vizsgázó magyarul, míg 16 helyszínen 79 vizsgázó 5 különböző idegen nyelven (angol, francia, német, spanyol, szerb) tesz érettségi vizsgát.
Emelt szinten 26 helyszínen 545 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
A fizika írásbeli középszinten 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A vizsgázóknak a feladatsor első részében 20 rövid, feleletválasztós kérdést, míg a második részben három összetett feladatot kell megoldaniuk (ahol a 3. feladatnál két példa közül választhatnak egyet a diákok). Az elérhető maximális pontszám 90 pont.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.
Az emelt szintű fizika írásbeli 240 perces, és három részből áll: az első részben 15 feleletválasztásos kérdés, a második részben egy esszé megírása a feladat (itt 3 téma közül egyet kell kiválasztani, és kifejteni összefüggő ismertetés formájában a megadott szempontok alapján), míg a harmadik részben 4 összetett feladatot kell megoldani. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I., II. és III. rész, illetve az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Rajz és vizuális kultúra vizsgatárgyból középszinten 393 helyszínen 1.791 vizsgázó magyarul, míg 1 tanuló szerb nyelven tesz érettségi vizsgát.
Emelt szinten 7 helyszínen 22-en vizsgáznak.

A rajz és vizuális kultúra középszintű írásbeli 180 perces. Az írásbeli vizsgarészben a feladat egy képmelléklettel illusztrált művészettörténet, műelemző jellegű, legalább hat feladatból álló feladatsor megoldása. A középszintű írásbeli feladatsor 40-50%-a feleletalkotó típusú, amelyből legalább egy elemző vagy összehasonlító jellegű esszéfeladat. Az elérhető maximális pontszám 75 pont.
Az emelt szintű gyakorlati vizsga 240 perces. A gyakorlati feladatsort összesen 6 összetett, több részfeladatból álló feladat alkotja. Ebből 3 feladat gyakorlati jellegű, ezért az alkotói, míg további 3 feladat a befogadói ismeretek, készségek és képességek mérését szolgálja. Az összesen 6 feladatból 4 feladatot kell a vizsgázónak kiválasztania és megoldania. Itt a megszerezhető maximális pontszám 120 pont.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok