2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Középszintű informatika gyakorlati, valamint ének zene és egyes művészeti tárgyak írásbeli érettségije - előzetes adatok

2009. május 22.
2009. május 25-én 8 órától a középszintű informatika gyakorlati vizsgájára, míg 14 órától az ének zene, valamint egyes művészeti tárgyak írásbeli érettségi vizsgájára kerül sor.
(Informatika vizsgatárgyból az emelt szintű gyakorlati vizsga korábban volt.)

Informatikából középszinten magyarul 1.048 helyszínen 30.018, angolul 19 helyszínen 270, franciául 1 helyszínen 11, németül 7 helyszínen 86, románul1 helyszínen 2, spanyolul 1 helyszínen 2 és szlovákul 1 helyszínen 8 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
A középszintű informatika gyakorlati vizsga 180 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is maguk határozhatják meg. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.
A feladatsorok tematikája a következő: szövegszerkesztés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; weblapkészítés; prezentáció és grafika.
Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia).
A vizsgázó a vizsgát megelőző tanévben központilag jóváhagyott (és a vizsgaközpont által kihirdetett) szoftverek használatával vizsgázhat.

Ének-zene vizsgatárgyból középszinten 316 helyszínen 961 vizsgázó (közülük 2 vizsgázó szlovák nyelven), emelt szinten 6 helyszínen 25 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az ének-zene vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell megoldaniuk a vizsgázóknak. A feladatlapok témakörei a következők: I. feladatlap: zenefelismerés, II. feladatlap: zenetörténeti szövegalkotás; általános zenei alapismeretek; dallamátírás. A vizsgát az I. feladatlap (20 perc) megoldásával kell kezdeni. A vizsgadolgozatokat a 20. perc leteltével összegyűjtik. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap (100 perc) kiosztására és megoldására. A vizsgázó a II. részen belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is megváltoztathatja.
Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: a feladatsor hanganyagának lejátszásához szükséges egy CD-lejátszó, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.
Az ének-zene vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 180 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell megoldaniuk a vizsgázóknak. A feladatlapok témakörei a következők: I. feladatlap: dallamdiktálás; zenefelismerés, II. feladatlap: zeneelmélet, zenetörténeti szövegalkotás.
A vizsgát az I. feladatlap (60 perc) megoldásával kell kezdeni. A feladatlapokat a 60. perc leteltével összegyűjtik. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap (120 perc) kiosztására és megoldására. A vizsgázó a II. részben a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: a feladatsor hanganyagának lejátszásához szükséges egy CD-lejátszó, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.

A művészeti vizsgatárgyak között:

Ábrázoló és művészeti geometria vizsgatárgyból középszinten 9 helyszínen 103 vizsgázó, emelt szinten 4 helyszínen 10 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
Az ábrázoló és művészeti geometria vizsga középszinten 150 percig, emelt szinten 180 percig tart. Az írásbeli vizsga feladatai (közép- és emelt szinten is) a főbb anyagrészekből (axonometria, perspektíva, két képsíkos rendszer) legalább kettőt tartalmaznak. A feladatok úgy épülnek fel, hogy tartalmazzák magukban az anyagrészek legfontosabb részeit.
Az elérhető maximális pontszám közép- és emelt szinten 100 pont.

Művészettörténet vizsgatárgyból középszinten 121 helyszínen 813 vizsgázó (közülük 7 vizsgázó olasz nyelven), emelt szinten 9 helyszínen 69 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
A művészettörténet vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. Emelt szinten az írásbeli vizsga 180 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető.
Mind a két szintre érvényes, hogy az írásbeli feladatlapot kb. 60%-ban a magyar, kb. 40%-ban pedig az egyetemes művészettörténethez kapcsolódó feladatok, részfeladatok alkotják. Az egyetemes művészettel kapcsolatos feladatok döntően az európai kultúrára vonatkoznak, ezek kb. 20%-ában szerepelhet az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó kérdés. Az összes feladat kb. 60-80%-át az őskortól a 18. század végéig terjedő korszak, kb. 20-40%-át a 19-20. század művészettörténete adja.
Közép- és emelt szinten is a vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja, valamint a feladatok megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhat.

A magyar népzene alapjai vizsgatárgyból emelt szinten 2 helyszínen 27 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. (A magyar népzene alapjai vizsgatárgyból középszinten nincs írásbeli vizsga.)
A magyar népzene alapjai vizsga emelt szinten 120 percig tart. Az írásbeli vizsga 4 feladatból áll: egy autentikus népzenei fölvételről származó népdal lejegyzése szöveggel és díszítéssel (40 perc), autentikus népzenei fölvételről származó népdal stílusának felismerése (30 perc), egy autentikus népzenei fölvételről származó hangszeres dallam műfajának, funkciójának felismerése a hangszer vagy hangszerek megnevezésével (20 perc), egy népdal és egy hangszeres dallam földrajzi helyének és szokáskeretének felismerése az öt népzenei dialektusterület valamelyikéről (30 perc).
Az elérhető maximális pontszám (30+15+15+20) 80 pont.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok