2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Olasz nyelvi, valamint mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint dráma érettségi - előzetes adatok

2009. május 18.
2009. május 19-én 8 órától az olasz nyelvi írásbeli érettségi vizsgákra, 14 órától közép- és emelt szinten a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a dráma írásbeli vizsgájára kerül sor.

Olasz nyelvből középszinten 146 helyszínen 730 vizsgázó, emelt szinten 18 helyszínen 303 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az olasz nyelv írásbeli érettségi vizsgája mindkét szinten négy elkülönülő részből áll.
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, amelyből az első rész az "Olvasott szöveg értése" 60 perc időtartamú, a második rész, "A nyelvhelyesség" feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő szünet után a 30 perces "Hallott szöveg értése" rész következik, majd végül az "Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.
Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt vizsgarészek szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.
Az íráskészség feladatsora esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár.

Mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyból középszinten magyar nyelven 161 helyszínen 1.219 vizsgázó, angol nyelven 1 helyszínen 7 vizsgázó, míg emelt szinten 9 helyszínen 55 vizsgázó tesz (magyarul) érettségi vizsgát.

A mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeli vizsgája szerkezeti felépítését tekintve közép- és emelt szinten megegyezik, és mind a két szinten 180 percig tart.
A feladatsor minden esetben tartalmaz egy videokazettára vagy DVD-re rögzített, 5-15 perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. A vizsga három elkülöníthető feladattípusból áll: fogalom- és tárgyismeret; mozgóképi szövegértés; média miniesszé. Az elérhető maximális pontszám középszinten (10 + 25 + 15) 50 pont, emelt szinten (15 + 30 + 15) 60 pont.
A vizsgázók a feladatlapokon levő információkon kívül semmilyen segédeszközt nem használhatnak.

Dráma vizsgatárgyból középszinten 38 helyszínen 288 vizsgázó, emelt szinten 6 helyszínen 62 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
Dráma vizsgatárgyból az írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor két feladattípust tartalmaz: egyszerű, rövid választ igénylő feladatokat (30 pont) és jelenetértelmezéshez, színházi megvalósításhoz kapcsolódó néhány soros elemzést, értelmezést igénylő kérdéseket (30 pont). Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: három példány helyesírási szótár. Ezeket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A dráma vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 180 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor három feladattípusból áll: az első rész általános történeti és elméleti kérdéseket tartalmaz (15 pont), a második rész egy jelenetértelmezéshez, a jelenet színházi megvalósításához kötődő, elemzést és értelmezést igénylő kérdésekből áll (20 pont), a harmadik rész színházi előadáshoz kapcsolódó elemzést, értelmezést, reflektálást igénylő esszéfeladat (25 pont). Az esszéfeladat megoldása keretében a vizsgázónak a követelményekben felsorolt színházi előadások közül a feladatlapban kijelölt kettőből egyet kell választania és kidolgoznia. Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: videomagnó vagy DVD-lejátszó, három példány helyesírási szótár. Ezeket a vizsgáztató intézmény biztosítja.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok