2023. december 5.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Történelem írásbeli érettségi vizsga - tartalmi összefoglaló

2009. május 6.
Történelem írásbeli érettségi vizsga
2009. május 6.

Középszintű feladatok

A történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga időtartama 180 perc, ezen belül a vizsgázók tetszőleges sorrendben oldhatják meg a feladatokat. Két, eltérő feladattípust kell megoldani. A feladatlap első felében 12 rövid, úgynevezett tesztjellegű feladat szerepel, a második rész pedig rövidebb és hosszabb, úgynevezett esszé-feladatokból áll. A 8 esszékérdésből - bizonyos választási szabályok betartásával - hármat kell kidolgozni (pl. a tatárjárás, a második ipari forradalom, a Rákóczi-szabadságharc, a magyar társadalom a két világháború között). Mindkét feladattípusnak fontos elemei a jelenismeret, az állampolgári ismeretek (a XX. század második fele és napjaink jelenségei, történései, problémái). A vizsgázók a vizsga egész időtartama alatt használhatják a középiskolai történelmi atlaszt. A rövidebb feladatok, amelyek az egyetemes és a magyar történelemre vonatkoznak, időrendben követik egymást (pl. a népvándorlás, Hunyadi Mátyás, az angol alkotmányos monarchia, a nők helyzete, a rendszerváltás Magyarországon). A feladatok jellege változatos (pl. térképelemzés, igaz és hamis állítások elkülönítése, adatsorok értelmezése, ábrák kiegészítése). A feladatok mindegyikéhez írásos vagy képi forrás, térképvázlat, számos ábra vagy adatsor kapcsolódik. A vizsgázónak ezek felhasználásával és saját ismeretei mozgósításával kell pontos választ adnia. Az esszéfeladatok értékelésében a szakmai tartalom mellett fontos szempont a szöveg megszerkesztettsége, koherenciája, logikája is.

Emelt szintű feladatok

A történelem emelt szintű írásbeli érettségi vizsga időtartama összesen 240 perc. Az első rész megoldásának időtartama kötött, 90 perc. Ez alatt rövid (tesztjellegű) feladatokat kell a vizsgázóknak megoldaniuk. Ebben a vizsgarészben atlasz nem használható. A feladatok között találunk a reneszánszra, a felvilágosodásra, a törökellenes harcokra, a II. világháborúra vonatkozót, és itt is megjelennek a napjainkhoz kapcsolódó kérdések (pl. a fejlődő világ problémái, a gyermekek jogai Magyarországon). A második rész megoldására 150 perc áll rendelkezésre. A sokféle forrás mellett a vizsgázót itt már a középiskolai történelmi atlasz is segíti a megoldásban. A tíz esszéfeladatból két egyetemes és két magyar történelmi téma megoldása kötelező (pl. a keresztes hadjáratok, a két világháború közötti gazdaság, a magyar nyelv a reformkorban, Bethlen István politikai pályája). A feladatok mindegyikéhez írásos vagy képi forrás, térképvázlat, ábra vagy grafikon, diagram kapcsolódik. A megoldás ezeknek felhasználását, az elsajátított ismeretek önálló alkalmazását, az összefüggések felismerését kívánja meg. Az esszéfeladatok értékelésében a szakmai tartalom részletesebb kifejtése mellett fontos szempont a szöveg megszerkesztettsége, koherenciája, logikája is.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok