2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Hiller István állami kitüntetéseket adott át a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2010. január 22.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Hiller István kitüntetéseket adott át a Szépművészeti Múzeumban, majd este Pécsett, Európa Kulturális Fővárosában.
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkára Magyar Kultúra Napja alkalmából
 
MÁRAI SÁNDOR-DÍJAT
 
adományoz:
 
Kemény István
írónak, a tavaly megjelent „Kedves ismeretlen” című kimagasló értékű regényéért,
Kemenes Géfin László
írónak, életművéért,
Vathy Zsuzsa
írónak, négy évtizedes prózaírói munkájáért, a tavaly megjelent „Angolpark” című novellás-kötetéért;
 
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár a nem hivatásos művészetek és a népművészet területén kimagasló értékű tevékenységet végző alkotóknak, művészet-pedagógusoknak, művészeti együttesek vezetőinek
 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ALKOTÓI DÍJAT
 
adományoz
 
Bálványos Huba
grafikusművésznek,
Homoga József
fotóművésznek,
Jancsó Sarolta
színésznek, drámapedagógusnak,
Monoki Lajos
karnagynak, a Zákányszéki Parasztkórus vezetőjének,
Schneider Imréné
hímző népiiparművésznek,
Szűcs Gábornak,
a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjének, koreográfusnak;
 
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár a nem hivatásos amatőr együtteseknek, művészeti alkotó közösségeknek
 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÖSSÉGI DÍJAT
 
adományoz
 
a BAK Képző- és Iparművészeti Egyesületnek,
a Balassagyarmati Dalegyletnek,
a Nyírség Táncegyesületnek,
a Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesületnek.
 
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár azoknak a könyvtárosoknak, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez
 
BIBLIOTÉKA EMLÉKÉREM DÍJAT
 
adományoz
 
Bajnok Lászlónénak,
a Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ könyvtárosának,
Bendur Istvánnénak,
a Piliscsévi Községi Könyvtár könyvtárosának,
Dr. Bihari Albertnénak,
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgató-helyettesének,
Faragó Tibornénak,
a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár helyismereti gyűjteménye vezetőjének,
Fátrai Erzsébet Mártának,
a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár könyvtárosának,
Fülöp Lászlónénak,
a székesfehérvári Aranybulla Könyvtár Alapítvány elnökének,
Horváth-Varga Margitnak,
a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ igazgatójának,
Szabó Ferencnek,
az Országos Széchényi Könyvtár- Könyvtári Intézete könyvtárosának,
Szalai Gábornénak,
a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár igazgatójának,
Szigethy Magdolnának,
a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára volt könyvtárvezetőjének;
 
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár a magyar felsőoktatás területén dolgozó iskolateremtő, nemzetközi elismertségű munkát végzőknek
 
SZENT-GYÖRGYI ALBERT-DÍJAT
 
adományoz:
 
Dr. Balla Györgynek,
a Debreceni Egyetem intézetigazgató egyetemi tanárának,
Dr. Dán Andrásnak,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető-helyettes egyetemi tanárának, igazgatónak,
Dr. Fried Ervinnek,
az ELTE professor emeritusának,
Dr. Füleky Györgynek,
a Szent István Egyetem egyetemi tanárának,
Dr. Füst Györgynek,
a Semmelweis Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának, szaktanácsadónak,
Dr. Gaál Zoltánnak,
a Pannon Egyetem egyetemi tanárának,
Dr. Kiricsi Imrének,
a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának,
Dr. Kovács Melindának,
a Kaposvári Egyetem tudományos rektor-helyettesének, tanszékvezető egyetemi tanárnak,
Dr. Lantos Bélának,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárának,
Dr. Marschalkó Mártának,
a Semmelweis Egyetem egyetemi docensének,
Dr. Pepó Péternek,
a Debreceni Egyetem intézetvezető egyetemi tanárának,
Dr. Rimóczi Imrének,
a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának,
Dr. Roóz Józsefnek,
a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusának, tanszékvezető főiskolai tanárnak,
Dr. Zoltán Andrásnak,
az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárának;
 
Az oktatási és kulturális miniszter, Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és Dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár az alap-, közép-, felsőfokú oktatási és szakoktatási területen végzett magas színvonalú munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységéért
 
APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJAT
 
adományoz:
 
Bálint Józsefnek,
a Makói Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet nyugalmazott igazgatójának,
Bertók Otiliának,
a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium tanárának,
Budavári Istvánnak,
a IX. kerületi Képző és Iparművészeti Szakközépiskola nyugalmazott tanárának,
Bugár Péternek,
a III. kerületi Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola volt igazgatójának,
Dr. Csizmazia Zoltánnak,
a Debreceni Egyetem professor emeritusának,
Dr. Duló Károly János
Balázs Béla-díjas tanárnak,
Dr. Fehér Istvánnak,
a Szent István Egyetem egyetemi tanárának,
Dr. Gálik Mihálynak,
a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának,
Dr. Holló Istvánnak,
a Kaposvári Egyetem dékánjának, tanszékvezető egyetemi tanárnak,
Dr. Hubert Ildikónak,
az Erzsébetvárosi Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény pedagógiai szakértőjének,
Dr. Lévai Imrének,
a Miskolci Egyetem professor emeritusának,
Dr. Marinovich Endrének,
a Budapesti Gazdasági Főiskola főiskolai tanárának,
Molnár Gézának,
a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tanácsadójának,
Nagy Kálmánnak,
a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium igazgatójának,
Dr. Nagy Lajos Imrének,
a Nyíregyházi Főiskola intézetigazgató főiskolai tanárának,
Nagyné Dr. Réz Ilonának,
az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézmény igazgatójának,
Szabóné Dr. Révész Piroskának,
a Szegedi Tudományegyetem oktatási dékán-helyettesének, intézetvezető egyetemi tanárának,
Dr. Tolvaj Lászlónak,
a Nyugat-magyarországi Egyetem egyetemi tanárának,
Dr. Vingender Istvánnak,
a Semmelweis Egyetem oktatási dékán-helyettesének, igazgatónak, főiskolai tanárnak;
Az oktatási és kulturális miniszter, Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és Dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár kiemelkedő óvodai pedagógiai munkáért
 
BRUNSZVIK TERÉZ-DÍJAT
 
adományoz:
 
Benő Ferencnének,
a Kazincbarcikai Összevont Óvodák általános vezető-helyettesének,
Dr. Huszárné Kraft Valériának,
a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezető főtanácsadójának,
Juhászné Cseresnyés Izabellának,
az Erzsébetvárosi Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény pedagógiai előadójának,
Kiss Ferencnének,
a Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda helyettes vezetőjének,
Kovácsné Hajzer Ibolyának,
a Debreceni Egyetem Napközi Otthonos Óvodája vezetőjének,
Markó Lászlónénak,
a Kalocsa és Környéke Társult Óvodája tagóvoda-vezetőjének,
Szilva Lászlónénak,
a szegedi Fénysugár Katolikus Óvoda óvodapedagógusának;
 
Az oktatási és kulturális miniszter, Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és Dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása területén kiemelkedő tevékenységet folytató pedagógusok és neveléstudományi kutatók munkájának elismeréseként
 
KISS ÁRPÁD-DÍJAT
 
adományoz:
 
Illés Lajosné Dr. Hollósi Magdolna Gertrúd
pedagógiai kutatónak, a Nemzeti Szakképzési Intézet nyugalmazott ügyvivőjének,
Dr. Janza Károlynénak,
a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet pedagógiai szakértőjének,
Nanszákné Dr. Cserfalvi Ilonának,
a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola főiskolai tanárának,
Tóthné Dr. Parázsó Lenkének,
az Eszterházy Károly Főiskola főiskolai tanárának;
 
Az oktatási és kulturális miniszter és Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár az alap- és középfokú oktató-nevelő munkát végző tanároknak, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedő tevékenységéért
 
NÉMETH LÁSZLÓ-DÍJAT
 
adományoz:
 
Csákány Antalné
nyugalmazott tanárnak, a Magyar Pedagógiai Társaság Általános Iskolai és Gimnáziumi Szakosztály vezetőjének,
Dr. Fekete Imrénének,
a XXII. kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola tanárának,
Frics Gyulánénak,
a salgótarjáni Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola nyugalmazott tanárának,
Giczy Bélának,
a IV. kerületi Bródy Imre Oktatási Központ igazgatójának,
Hámori Jánosnak,
a péceli Ráday Pál Gimnázium tanárának,
Káplár Adolfnak,
a barcsi TIT Alapítványi Középiskola igazgatójának,
Lengyel Gézának,
a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium tanárának,
Makkai Gézánénak,
a bajai Lukin László Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának,
Molnár Lászlónénak,
a pápakovácsi Kastély Oktatási Központ Német Nemzetiségi Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda igazgatójának,
Mujdricza Ferencnek,
a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nyugalmazott tanárának,
Philipp Györgynének,
a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium tanárának,
Dr. Ruszinkóné Czermann Cecíliának,
a dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának,
Simonfay Krisztinának,
a hévízi Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola tanárának,
Tóth Miklósnak,
a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárának,
Dr. Urbán Jánosnak,
a XIII. kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárának.
 
Az oktatási és kulturális miniszter és Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár az alap- és középfokú oktató-nevelő munkát végző tanítóknak, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedő tevékenységéért
 
KARÁCSONY SÁNDOR-DÍJAT
adományoz:
Csontos Józsefnénak,
a bodrogolaszi Zempléni Általános Iskola és Óvoda tanítójának,
Földvári Gabriellának,
a XXIII. kerületi Török Flóris Általános Iskola tanítójának,
Kálnay Adélnak,
a dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola tanítójának,
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnesnek,
a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanítójának,
Markó Ildikónak,
a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola tanítójának,
Dr. Kozma Andrásnénak
a II. kerületi Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium nyugalmazott tanítójának,
Novák Ferencnének,
a sümegcsehi Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tanítójának,
Pakányi Pálnénak,
a Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos igazgató-helyettesének,
Tóth Lászlónak,
a XIII. kerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Vizafogó Tagiskolája tanítójának,
Török Piroskának,
a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola igazgató-helyettesének;
 
Az oktatási és kulturális miniszter és Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár kiemelkedő gyógypedagógiai munkáért
 
ÉLTES MÁTYÁS-DÍJAT
 
adományoz:
 
Buda Barnának,
a nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola igazgatójának,
Dékány Juditnak,
az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai Intézmény gyógypedagógusának, logopédusnak, igazságügyi szakértőnek,
Dérczyné Somogyi Veronikának,
a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona igazgatójának,
Gátas Jánosnénak,
a soproni Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusának,
Serfőzőné Deák Katalinnak,
a salgótarjáni Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szolgálat intézményegység-vezetőjének,
 
Az oktatási és kulturális miniszter és Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben kiemelkedő tevékenységéért
 
SOLT OTTÍLIA-DÍJAT
adományoz:
 
Birkásné Dr. Pápay Juditnak,
a győri Dolgozók Magán Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának,
Gáspár Emil Istvánnak,
a Balassi Bálint Gimnázium Recski Tagintézménye nyugalmazott igazgatójának,
Kondorosi Andrásnénak,
a Sajópüspöki Általános Iskola Tagiskolája vezetőjének;
 
Az oktatási és kulturális miniszter és Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár több évtizedes kimagasló színvonalú, példaértékű munkájáért
 
ARANY KATEDRA EMLÉKPLAKETT
 
kitüntetést adományoz:
 
Mikes Imrének,
a VII. kerületi Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgató-helyettesének,
Nagy Kálmánnak,
a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának,
Dr. Szabolcs Ottónak,
a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozat tiszteletbeli elnökének;
 
Az oktatási és kulturális miniszter a Pécs 2010 Európa Kulturális Főváros program sikeres előkészítésében és megszervezésében végzett munkájáért a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kht. következő munkatársainak a
 
MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL
 
kitüntetést adományozza:
 
Dávid Judit
megbízott program koordinátornak,
Gárdos Bernadett
programigazgatónak,
Kardos József
projektigazgatónak,
Lelovics Orsolya
sajtófőnöknek,
Pálmai Rita
irodavezetőnek,
Rubovszky Rita
ügyvezető igazgatónak,
 
Az oktatási és kulturális miniszter több évtizedes kimagasló színvonalú munkájáért
 
MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL
 
kitüntetést adományoz:
 
Gerebenné Tóth Évának,
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyermek-könyvtárosának,
Koltai Ottó
táncpedagógusnak,
Somogyi Editnek,
a Magyar Állami Operaház művészeti titkárának,
Szuromi Rita
újságírónak.
 
 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Hiller István kitüntetéseket adott át Pécsett, Európa Kulturális Fővárosában
 
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Kultúra Napja alkalmából a magyar felsőoktatás területén iskolateremtő, nemzetközi elismertségű munkájáért
 
SZENT-GYÖRGYI ALBERT-DÍJAT
 
adományoz
 
Dr. Dóczi Tamásnak,
a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Idegsebészeti Klinika egyetemi tanárának;
 
A közép- és felsőfokú oktatás területén végzett magas színvonalú munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tevékenységéért
 
APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJAT
 
adományoz
 
Dr. Pandur József
festőművésznek, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott oktatójának, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola művészettörténet szakos tanárának;
 
A mérnöktanár és a műszaki szakoktató főiskolai szakok korszerűsítése terén kifejtett
tevékenységéért
 
KISS ÁRPÁD-DÍJAT
 
adományoz
 
Dr. Varga Lajosnak,
a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar főiskolai tanárának;
 
A nem hivatásos művészeti területen végzett kimagasló tevékenységéért
 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ALKOTÓI-DÍJAT
 
adományoz
 
Tillai Aurél
pécsi karnagynak, zenepedagógusnak;
 
Amatőr művészeti alkotói tevékenységéért
 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÖSSÉGI-DÍJAT
 
adományoz
 
Komlói Hímző Szakkörnek;
 
Pécs kulturális életének támogatásáért végzett kiemelkedő tevékenységéért
 
"A KULTÚRA TÁMOGATÁSÁÉRT" CÍMET
 
adományoz
 
Emporium Kft-nek,
Hauni Hungaria Kft-nek;
 
A Miskolc és környéke intézményeinek nyújtott kimagasló mecénási tevékenységéért
 
"A KULTÚRA PÁRTFOGÁSÁÉRT" CÍMET
 
adományoz
 
Barna Györgynek,
miskolci Lézerpont Stúdió Látványtár ügyvezető igazgatójának;
 
A Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat előkészítése terén kifejtett kiemelkedő munkájáért
 
MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET
 
adományoz:
 
Giorgio Pressburger
írónak, rendezőnek a Művészeti Tanács tiszteletbeli elnökének,
Horváth Zsoltnak,
a Pannon Filharmonikusok igazgatójának, a Művészeti Tanács tagjának,
Pál Zoltán
szobrászművésznek, a Bázis Szobrász Egyesület elnökének, a Művészeti Tanács tagjának,
Szokolai Zsoltnak,
a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség fejlesztési szakértőjének, a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa sikeres pályázata írójának,
Takáts József
irodalomtörténésznek, szerkesztőnek, kritikusnak, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatójának, a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa sikeres pályázata írójának,
Dr. Tarrósy István,
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatójának, Afrika kutatónak, a Publikon Kiadó/IDResearch Kft. ügyvezetőjének, lapkiadónak, a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa sikeres pályázata írójának,
Vincze Jánosnak,
a Pécsi Harmadik Színház igazgatójának, a Művészeti Tanács tagjának.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok