2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Kitüntetések a Magyar Kultúra Napján

2007. január 22.
Hiller István oktatási és kulturális miniszter kitüntetéseket adott át az Iparművészeti Múzeumban a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Dr. Hiller István miniszter és Dr. Schneider Márta szakállamtitkár a Magyar Kultúra Napja alkalmából Csokonai Vitéz Mihály Alkotói-díjat adományoz a nem hivatásos, amatőr színjátszás vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet, képző, fotó-, film-, videó-művészet, táncművészet, valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén működő - hosszabb ideje kimagasló művészeti munkát végző - egyéni alkotóknak, művészpedagógusoknak, művészeti együttesek vezetőinek:

Báron László bábművésznek,
a kecskeméti Ciróka Bábcsoport művészeti vezetőjének,
Borsos István képző- és iparművésznek,
a püspökladányi gimnázium nyugalmazott igazgatójának,
Durányik László karnagynak,
a kecskeméti Kodály Iskola karnagy-tanárának, Keserű Imre diákszínjátszás tagozatvezetőjének, a budapesti Keleti István Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Művészeti Szakközépiskola és a szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanárának,
Novák Zsuzsanna koreográfusnak,
a budapesti Supernova Táncegyüttes, Promontor Tárcsportklub művészeti vezetőjének,
Szabadi Mihály koreográfus, táncgyűjtőnek,
a sióagárdi együttes-vezető koreográfusának,
Szathmáry-Király Ádám, fotóművésznek,
a kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosának

Dr. Hiller István miniszter és dr. Schneider Márta szakállamtitkár a Magyar Kultúra Napja alkalmából Csokonai Vitéz Mihály Közösségi-díjat adományoz a nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet, képző-, fotó-, film-, videó-művészet, táncművészet, valamint a hagyományos, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén működő - hosszabb ideje kimagasló művészeti munkát végző - amatőr együtteseknek, művészeti alkotó közösségeknek:
  • a pécsi Bartók Béla Férfikarnak,
  • a szanyi nagyközség Bokréta Néptáncegyüttesnek,
  • a soproni Fotóklub Egyesületnek,
  • a mezőtúri Szivárvány Citerazenekarnak,
  • a Zala Megyei Népművészeti Egyesületnek.
Dr. Hiller István miniszter és dr. Schneider Márta szakállamtitkár Bibliotéka Emlékérem-díjat adományoz :

Bánfalvi Lászlónénak,
az ózdi Városi Könyvtár igazgatójának, a modellértékű kistérségi könyvtári ellátás megszervezéséért,
Dr. Beck Ivánnénak
az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott könyvtárosának, több évtizedes bibliográfiai tevékenységéért és a hungarika kutatás terén kifejtett munkásságáért
Biczák Péternek,
a szentendrei Pest Megyei Könyvtár igazgatójának, a fiatal könyvtáros nemzedék támogatása és a magyar könyvtárosság hivatástudatának elmélyítése érdekében végzett több évtizedes szervező tevékenységéért,
Dán Krisztinának,
a Fővárosi Pedagógiai Intézet nyugalmazott könyvtárosának, a magyar iskolai könyvtárak fejlesztéséért, az iskolai könyvtárügyben kifejtett több évtizedes tevékenységéért,
Győrfi Csabánénak,
a Pécsi Városi Könyvtár igazgató-helyettesének, a városi könyvtár korszerűsítéséért végzett tevékenységéért,
Dr. Keveházi Katalinnak,
a Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár osztályvezetőjének, a könyvtári katalogizálás automatizálása és a régi könyvek tudományos feltárása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,
Dr. Koltay Klárának,
a Debreceni Egyetem Nemzeti Könyvtárának főigazgató-helyettesének, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer lelőhely nyilvántartó adatbázisának kidolgozásáért és folyamatos fejlesztéséért,
Lukács Zsuzsannának,
az Országos Idegennyelvű Könyvtár osztályvezetőjének, a nemzetiségi könyvtári ellátás területén végzett kiváló szakmai munkájáért,
Poós Lászlóné Schmidt Veronikának,
a Budapesti Gazdasági Főiskola Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Elektronikus Könyvtár vezetőjének, kiemelkedő szakmai munkája elismeréséért,
Szilágyi Sándorné Zsigó Juditnak,
a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgató-helyettesének, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtárügyének koordinálásáért, a települési könyvtárak korszerűsítéséért.

Dr. Hiller István miniszter és dr. Schneider Márta szakállamtitkár Márai Sándor-díjat adományoz:

Grendel Lajos Kossuth-díjas írónak,
eddigi munkásságáért, New-Hont regényciklusáért, külföldön műveivel elért sikereiért,
Tóth Krisztina József Attila-díjas költő- műfordítónak,
a 2006-ban megjelent Vonalkód című nagysikerű prózakötetéért
Márton László József Attila-díjas író, drámaíró, műfordítónak,
eddigi munkásságáért s a német nyelvterületen elért eredményeiért.

Dr. Hiller István miniszteri és Dr. Manherz Károly szakállamtitkár a magyar felsőoktatás területén dolgozó iskolateremtő, nemzetközi elismertségű munkát végzőknek

SZENT-GYÖRGYI ALBERT-DÍJAT

adományoz:

Dr. Babinszky Lászlónak,
a Kaposvári Egyetem rektorának,
Dr. Berta Andrásnak,
a Debreceni Egyetem tudományos rektor-helyettesének, egyetemi tanárának, klinikai igazgatónak, az orvostudomány doktorának,
Dr. Dékány Imrének,
a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának,
Dr. Gáborjányi Richardnak,
a Pannon Egyetem egyetemi tanárának, a mezőgazdasági tudomány doktorának,
Dr. Gebei Sándornak,
az Eszterházy Károly Főiskola tanszékvezető egyetemi tanárának, a történelemtudomány doktorának,
Dr. Gömör Bélának,
a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárának, az orvostudomány kandidátusának,
Dr. Hrubos Ildikónak,
a Budapesti Corvinus Egyetem oktatási rektor-helyettesének, egyetemi tanárnak, a szociológiai tudomány kandidátusának,
Dr. Huszenicza Gyulának,
a Szent István Egyetem egyetemi tanárának, az állatorvos-tudomány doktorának,
Dr. Magyar Györgynek,
a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola főiskolai tanárának, a neveléstudomány kandidátusának,
Dr. Meggyesi Tamásnak,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusának,
Dr. Pintér Andrásnak,
a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárának, az orvostudomány doktorának,
Dr. Schmidt Istvánnak,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárának, a műszaki tudomány doktorának,
Dr. Szenthe Jánosnak,
az ELTE Matematikai Intézete tudományos tanácsadójának,
Dr. Szilágyi Lászlónak,
a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának, a kémiai tudomány doktorának,

POSZTUMUSZ SZENT GYÖRGYI ALBERT-DÍJAT

adományoz, a közelmúltban elhunyt

Dr. Bence Györgynek,
az ELTE Filozófiai Intézete egyetemi tanárának, a díjat özvegye, Dr. Kovács Mária veszi át.

Dr. Hiller István miniszter, dr. Manherz Károly szakállamtitkár és dr. Szüdi János szakállamtitkár az alap-, közép-, felsőfokú oktatási és szakoktatási területen végzett magas színvonalú munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért

APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJAT

adományoz:

Bakondi Jánosnak,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docensének,
Dr. Bartha Gyulának,
az acsai Általános Művelődési Központ igazgatójának,
Dr. Cseh Bélának,
a bajai Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája igazgatójának,
Dr. Géher Istvánnak,
az ELTE egyetemi tanárának, az irodalomtudomány kandidátusának,
Fodorné Dr. Győri Piroskának,
a gyöngyösi Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgató-helyettesének,
Hegedűs Oszkárnénak,
a IV. kerületi Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola igazgatójának,
Horn Györgynek,
a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium alapító pedagógiai vezetőjének, a Független Pedagógiai Intézet alapító igazgatójának,
Kerékgyártó Istvánnak,
a tállyai Közép-európai Művésztelep és Szabadiskola vezetőjének, EGÉSZSÉGI OKOK MIATT A FELESÉGE VESZI ÁT
Megyimóreczné Schmidt Ildikónak,
a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola tanszakvezető zongoratanárának,
Dr. Molnár Sándornak,
a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, tudományos tanácsadónak, a matematikai tudomány doktorának,
Nagy Erzsébetnek,
a XIII. kerületi Zeneiskola tanszakvezető gitártanárának,
Dr. N. Szabó Józsefnek,
a Nyíregyházi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanárának, a politikatudomány kandidátusának,
Dr. Oláh Évának,
a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának, klinikai igazgatójának, az orvostudomány doktorának,
Dr. Ötvös Péternek,
a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensének, az irodalomtudomány kandidátusának,
Sádt Edének,
a XIV. kerületi Kós Károly Kollégium igazgatójának,
Dr. Szabó Miklósnénak,
a kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium nyugalmazott igazgató-helyettesének,
Szakács Mihályné Dr. Farsang Máriának,
a Tessedik Sámuel Főiskola főigazgatójának, főiskolai tanárnak,
Dr. Szegfű Lászlónak,
a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető főiskolai tanárának, a történelemtudomány kandidátusának,
Dr. Szirmai Imrének,
a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárának, klinikai igazgatójának, az orvostudomány doktorának,
Dr. Szuhay Miklósnak,
a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusának;

Dr. Hiller István miniszter, dr. Manherz Károly szakállamtitkár és dr. Szüdi János szakállamtitkár a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása területén kiemelkedő tevékenységet folytató pedagógusok és neveléstudományi kutatók munkájának elismeréseként

KISS ÁRPÁD-DÍJAT

adományoz:

Dr. Chrappán Magdolnának,
a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar főiskolai docensének,
Nagy Jenőnének,
a Tessedik Sámuel Főiskola főiskolai adjunktusának,
Dr. Sovány Istvánnak,
a XIV. kerületi Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának,
Tóth Béláné Dr. Köröspataki-Kiss Ágnesnek,
a Budapesti Műszaki Főiskola egyetemi tanárának,
Dr. Tölgyesi Józsefnek,
a Kodolányi János Főiskola főiskolai docensének, a Neveléstörténet folyóirat főszerkesztőjének;

Dr. Hiller István miniszter, Dr. Manherz Károly szakállamtitkár és Dr. Szüdi János szakállamtitkár kiemelkedő óvodai pedagógiai munkáért

BRUNSZVIK TERÉZ-DÍJAT

adományoz:

Kirsch Évának,
a nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda vezetőjének,
Kissné Dr. Korbuly Katalinnak,
a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar dékánhelyettes, tanszékvezető főiskolai docensének,
Kovács Gábornénak,
a szombathelyi Benczúr Óvoda vezetőjének,
Mezőfi Zoltánné
közoktatási szakértőnek, óvodai szaktanácsadónak,
Perlai Rezsőné Dr-nak,
az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kara nyugalmazott főiskolai docensének,
Tóth Józsefnénak,
a Pécs-Szabolcsi Óvoda nyugalmazott óvodavezetőjének;
Varga Istvánnénak,
az Ózd-Farkaslyuk Óvoda nyugalmazott óvodavezetőjének

Dr. Hiller István miniszter és Dr. Szüdi János szakállamtitkár az alap- és középfokú oktató-nevelő munkát végző tanároknak, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedő tevékenységért

NÉMETH LÁSZLÓ-DÍJAT

adományoz:

Árvai Gézánénak,
az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ pedagógiai előadójának,
Baloghné Béni Gabriellának,
a IV. kerületi Homoktövis Általános Iskola igazgató-helyettesének,
Bató Flóriánnak,
a békéscsabai 10. Számú Általános Iskola tanárának,
Bánfalvi Katalinnak,
a debreceni Simonffy Emil Zeneiskola tanszakvezető gordonkatanárának,
Dr. Biernaczky Szilárdnénak,
a XII. kerületi Solti György Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának,
Fekete Ildikónak,
a XIII. kerületi Zeneiskola zongoratanárának, korrepetitornak,
Gömöry Andrásnak,
a VIII. kerületi Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezető tanárának,
Jósa Erzsébetnek,
a IV. kerületi Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium tanárának,
Nagy Ernőnek,
a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma tanárának, karnagynak,
Dr. Rónai Miklósnak,
a XI. kerületi Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium igazgatójának,
Rudolf Ottónénak,
a Drámapedagógiai Társaság Életmű-díjas drámapedagógusának,
Papp Andornénak,
a I. kerületi Toldy Ferenc Gimnázium igazgató-helyettesének,
Dr. Szederkényi Józsefnek,
a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola igazgatójának,
Ujvári Sándornak,
a székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnázium tanárának,
Zátonyiné Fazekas Erzsébetnek,
a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának;

Dr. Hiller István miniszter és Dr. Szüdi János szakállamtitkár az alap- és középfokú oktató-nevelő munkát végző tanítóknak, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedő tevékenységéért

KARÁCSONY SÁNDOR-DÍJAT

adományoz:

Ale Istvánnénak,
a görbeházi Széchenyi István Általános Iskola tanítójának,
Balás Andrásnénak,
a XII. kerületi Kiss János Általános és Középiskola igazgató-helyettesének,
Dornbach Ferencnének,
a pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola nyugalmazott tanítójának,
Genzelmann Jánosnénak,
a váci Radnóti Miklós Általános Iskola igazgató-helyettesének,
Kiss Attilánénak,
a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola tanítójának,
Dr. Orbán Istvánnénak,
a vonyarcvashegyi Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanítójának,
Péter Istvánnénak,
a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola tanítójának,
Dr. Szabó Gézánénak,
a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskolája és Gimnáziuma szakvezető tanítójának,
Szlahóné Szilágyi Margitnak,
a vecsési Halmi Telepi Általános Iskola tanítójának,
Tóka Zoltánnénak,
a budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola igazgató-helyettesének;

Dr. Hiller István miniszter és Dr. Szüdi János szakállamtitkár kiemelkedő gyógypedagógiai munkáért

ÉLTES MÁTYÁS-DÍJAT

adományoz:

Bagotai T. Györgyinek,
a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a BLISS Alapítvány logopédusának,
Kröpfl Mihálynénak,
a Fővárosi Önkormányzat Pilisi Óvodája, Általános Iskolája és Gyermekotthona igazgatójának,
Máténé Sej Jolánnak,
a pécsi Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának,
Pató Endrénének,
a sárospataki Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium gyógypedagógusának,
Virágh Károlynénak,
a IX. kerületi Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola gyógypedagógusának, logopédusnak.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok