2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Kulturális kitüntetések, javaslattétel, adományozás rendje

2008. december 2.
Útmutató a kultúra területén adományozató és javasolható kitüntetések és szakmai elismerések - adományozási időpontjairól, keretszámairól, a javaslatok felterjesztésének helyéről, határidejéről; - a javaslat tartalmáról; - hatályos jogszabályairól

Január 22., a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Márai Sándor-díj: 3 fő
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: az adományozást megelőzően 2 hónap, de legkésőbb november 15-éig.

Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díj: 7 fő
A nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus, és zeneművészet, képző-, fotó, film-, videó-művészet, táncművészet, valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén működőknek - hosszabb ideje kimagasló művészeti munkát végző - egyéni alkotóknak, művészetpedagógusoknak, művészeti együttes vezetőknek.
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: a díjátadást megelőző év október 1-ig.

Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díj: 5 együttes vagy közösség
A nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet, képző-, fotó, film-, video-művészet, táncművészet, valamint hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén működő - hosszabb ideje kimagasló művészeti munkát végző - amatőr együtteseknek, művészeti alkotó közösségeknek.
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: a díjátadást megelőző év október 1-ig.

Bibliotéka Emlékérem-díj: 10 fő
Azoknak a könyvtárosoknak adományozható, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez. A díj adományozására javaslatokat a könyvtáros szakmai szervezetek, valamint az intézmények tehetnek.
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: minden év október 20-ig.

"A Kultúra Támogatásáért" cím egy gazdálkodó szervezet és
"A Kultúra Pártfogója" cím egy magánszemély.
A cím azon gazdálkodó szervezeteknek, magánszemélyeknek adományozható, akik jelentős támogatást nyújtottak a kulturális örökség védelméhez, kulturális intézmények működéséhez, illetve kulturális események megrendezéséhez vagy művészi alkotások létrejöttéhez.

Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: minden év november 15-éig.

Március 15-én, művészeti díjak
Balassa Péter-díj művészeti (irodalmi, színházi, zenei, filmes és képzőművészeti) területen elért esszé- és tanulmányíró 1
Balázs Béla-díj mozgókép-, tv-, filmművészet 10
Balogh Rudolf-díj fotóművészet 3
Bánffy Miklós-díj kultúra és közművelődés területén, 6
gazdasági vezetők, minisztériumi
intézményi és egyéb dolgozók
Blattner Géza-díj bábszínész, rendező, tervező, 2
dramaturg, zeneszerző, műfordító
dramaturgi és műfordító
Erkel Ferenc-díj zeneszerzői, zenei rendező 3
Ferenczy Noémi-díj iparművészeti, ipari tervezőművészeti 12
Harangozó Gyula-díj táncművészeti 7
Hortobágyi Károly-díj artistaművészeti 1
Jászai Mari-díj színművészeti, színháztudomány 13
József Attila-díj irodalom 13
Liszt Ferenc-díj zenei és előadóművészet 8
Munkácsy Mihály-díj Képzőművészet 13
Nádasdy Kálmán-díj zenés színházi rendezői, 2
színháztudományi,
Németh Lajos-díj művészettörténet és 3
művészetírói határterületei
Szabolcsi Bence-díj zenetudományi, zenekritikai 2
Táncsics Mihály-díj újságírói 6
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: minden év december 15-éig.

Műemlékvédelem területén minden év áprilisában
A Műemlékvédelemért Forster Gyula-díj a műemlékvédelem területén végzett kimagasló szakmai tevékenység elismerésére 3 főnek,
A Műemlékvédelemért Forster Gyula-emlékérem a műemlékvédelem terén jelentős érdemeket szerzett 6 nem szakmabeli személynek és szervezetnek adományozható.
A Régészeti örökségért Schönvisner István-díj a régészeti örökség védelme érdekében kimagasló szakmai tevékenységet folytató 2 szakember részére,
A Régészeti örökségért Schönvisner István-emlékérem a régészeti örökségvédelem terén jelentős érdemeket szerzett négy nem szakmabeli személynek és szervezetnek adományozható.
A kitüntetettekre bárki tehet javaslatot, amelyhez kérjük csatolni a jelölt szakmai értékelését (kb. egy A4 oldal), esetleg munkásságának leírását és adatlapot.
Felterjesztés helye: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságának, a 1535 Budapest, Pf. 721.
Határideje: minden év február 10.

"A Csángó Kultúráért" Díj 1 fő
A díj azoknak adományozható, akiknek a csángó magyarok ügyében kifejtett tevékenysége kiemelkedő jelentőségű.
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: minden év március 30-áig.

Augusztus 20. közművelődési, közgyűjteményi díjak
Bessenyei György-díj közművelődési tevékenység 6
Életfa-díj népművészet megőrzése, átörökítése 3
Móra Ferenc-díj muzeológusoknak 5
Népművészet Mestere-díj népművészeknek 10 (beadási határidő: március 31.)
Népművészet Ifjú Mestere-díj fiatal népművészeknek 15
Pauler Gyula-díj levéltárosoknak 4
Széchényi Ferenc-díj közgyűjtemény területen 6
dolgozó szakembereknek
Szinnyei József-díj könyvtárosoknak 6
Wlassics Gyula-díj közművelődésben dolgozó 20
szakembereknek
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: május 1-éig.(kivéve a Népművészet mestere-díj esetében)

Október 23. Gérecz Attila-díj
A díjat a 30. életévüket be nem töltött első kötetes alkotóknak adományozható. Évente 2 fő.
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: minden év június 10-éig

Egyházi elismerések
Scheiber Sándor-díj átadás ideje: március 3. 3 fő
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: december 31..

Károli Gáspár-díj átadás ideje: október 31. 3 fő
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: szeptember 1-éig.

Fraknói Vilmos-díj átadás ideje: november 20. 3 fő
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: szeptember 10-ig.

Pro Cultura Hungarica Emlékplakett
A kitüntetésre folyamatosan lehet javaslatot tenni külföldi állampolgárok részére. A javaslatot az átadás tervezett ideje előtt legalább 3 hónappal kell elküldeni az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Évi keretszám: 35 fő

Állami kitüntetések, díjak
Kossuth és Széchenyi díjakra
A díjakat március 15-én a köztársasági elnök adja át.
A felterjesztés helye, határideje: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) az adományozást megelöző év szeptember 15-ig .

A Magyar Köztársaság Kiváló-, Érdemes Művész-díj, valamint Babérkoszorú-díj
A díjakat március 15-én a miniszterelnök adja át.
Javaslattétel helye és határideje: (amennyiben az OKM-hez küldik) az adományozást megelőző év szeptember 15-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára(1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)

Állami kitüntetések fokozatai:
A Magyar Köztársasági Érdemrend fokozatai:
Nagykereszt a lánccal
Nagykereszt,
Középkereszt a csillaggal,
Középkereszt,
Tisztikereszt,
Lovagkereszt.
A Magyar Köztársasági Érdemkereszt fokozatai:
Arany Érdemkereszt,
Ezüst Érdemkereszt,
Bronz Érdemkereszt.
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: a március 15-i átadásra: az adományozás megelőző év szeptember 15-ig, az augusztus 20-i átadásra: február 15-ig.

II.

A javaslat tartalma
A javaslatnak tartalmaznia kell - az alábbiakban felsorolt kitüntetések adományozását szabályozó törvények, rendeletek, határozatok feltételeit figyelembe véve - a kitüntetésre javasolt személyi adatait (név, születési adatok, anyja neve, lakáscíme, elérhetősége, e-mail, munkahelye, beosztása, foglalkozása, tudományos fokozata, korábbi állami kitüntetései, valamint díjaknál adóigazolási szám) és a szakmai indoklást külön lapon.

III.

A kultúra területén adományozható kitüntetések, szakmai elismerések hatályos jogszabályai
  • a 2008. évi LXXI. tv. az 1991. évi XXXI. tv., valamint az 1990. évi XII. tv. módosításáról
  • a 2000. évi XI. Tv. Az 1990. évi XII Tv., valamint az 1991. évi XXXI. Tv. módosításáról
  • a 270/2008. (XI. 18.) Korm.r. az állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról
  • a 271/2008. (XI. 18.) Korm.r. a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről. Valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díj alapításáról és adományozásáról
  • a 268/2004. (IX.24.) Korm.r. a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere-díj alapításáról,
  • a 3/1999.(II.24.) NKÖM rendelet a kultúra területén adományozható szakmai díjak,
  • a 9/2003. (IV. 3.) NKÖM. Rendelet Gérecz Attila-díj alapításáról,
  • a 14/2000. (VII. 28.) NKÖM rendelet a Károly Gáspár- és Fraknói Vilmos-díj alapításáról,
  • a 7/1995. (VIII. 11.) NKÖM rendelet a Scheiber Sándor-díj alapításáról
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok