2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Statisztikai gyorstájékoztató a 2010/2011. tanév eleji adatgyűjtés előzetes adatairól

2010. december 10.
A 2010/2011. tanévben óvodai nevelésben és a közoktatásban nappali rendszerű oktatásban 1 millió 673 ezer gyermek, tanuló vesz részt. Az általános iskolai és középiskolai felnőttoktatásban 86 ezren tanulnak. A felsőoktatásban 361 ezer hallgató folytat tanulmányokat, közülük 241 ezren nappali tagozaton.
 
Óvoda:
Az óvodába járó gyermekek száma ebben a tanévben 338 ezer fő, csaknem 10 ezer fővel több, mint az előző évben. 5,5 ezer óvodás gyermeket gyógypedagógiai intézményben, illetve integráltan nevelnek. Az óvodapedagógusok száma több mint 30 ezer, 350 fővel haladja meg az előző évi létszámot.
 
Általános iskola:
Az általános iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók száma a 2010/2011. tanévben 757 ezer, a demográfiai folyamatoknak megfelelően 17 ezerrel (2%-kal) kevesebb az előző tanévi létszámnál. A tanulók közül a gyógypedagógiai tanterv szerint külön, illetve integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma 52 ezer fő. A felnőttoktatásban 2 ezer fő vesz részt. Az általános iskolákban a pedagógusok száma 74 ezer, 0,7 ezer fővel (0,9%-kal) kevesebb, mint az előző tanévben. Az egy pedagógusra jutó tanulók száma 10,3.
 
Középfokú oktatás:
A nappali rendszerű oktatásban a szakiskolákban 139 ezren, a gimnáziumokban 199 ezren, a szakközépiskolákban 240 ezren tanulnak, azaz szakiskolákba jár a tanulók 24,1%-a, gimnáziumokba 34,4%-a és szakközépiskolákba 41,6%-a. A 2010/2011. tanévben 0,6%-kal csökkent a középfokú oktatásban a nappali rendszerű képzésben résztvevő tanulók száma. A létszámváltozás nem egyformán érinti a különböző típusú képzéseket. A szakközépiskolákban és a gimnáziumokban csökkent, a szakiskolákban nőtt a tanulólétszám.
A középfokú felnőttoktatásban 84 ezren tanulnak, 8 ezerrel többen, mint az előző tanévben.
 
Felsőoktatás:
A 69 működő felsőoktatási intézménybe 361 ezren iratkoztak be az idei tanévben. Nappali képzésben 241 ezren vesznek részt, az esti, levelező és távoktatási tagozatokon a létszám 120 ezer fő. A 2006-ban kezdődött hallgatói létszámcsökkenés folytatódott. A 2010/2011. tanévben 9 ezer fővel, 2,4%-kal kevesebben iratkoztak be a felsőoktatási intézményekbe, mint az előző tanévben. A létszámcsökkenés a nappali tagozatos képzésben résztvevők számának kismértékű csökkenése mellett, elsősorban az esti, levelező és távoktatási tagozatok hallgatólétszámának 5,5%-os létszámcsökkenése miatt következett be. A legnagyobb arányú létszámcsökkenés a távoktatás tagozaton (-10,3%) és az esti tagozaton (-14,5%) figyelhető meg. A nem nappali képzésben résztvevők száma összesen 7 ezerrel csökkent.
Az államilag támogatott képzésben résztvevők száma 2007/2008 óta kissé csökkenő tendenciát mutat (2009/2010-ben enyhén emelkedett, 2010/2011-ben újra csökkent), miközben arányuk az összes hallgatóhoz képest növekedett.
A felsőoktatási intézményekben 20 ezer hallgató vesz részt felsőfokú szakképzésben, a beiratkozott (aktív) hallgatók 6%-a. A többi képzési szinten a létszám a következőképpen alakul: 224 ezer hallgató alapképzésben, 32 ezer hallgató mesterképzésben, 30 ezer hallgató osztatlan képzésben vesz részt. 13 ezer hallgató főiskolai, 19 ezer hallgató egyetemi szintű alapképzési programokban folytat tanulmányokat, 16 ezer hallgató szakirányú továbbképzésben, további 7 ezer hallgató pedig PhD, DLA képzésben vesz részt.
 
 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Oktatási Fejlesztéspolitikai, Statisztikai és Szervezési Főosztály
Statisztikai Osztály
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok