2022. október 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Statisztikai gyorstájékoztató a 2005/2006. tanév eleji adatgyűjtés előzetes adatairól

2005. december 15.
A 2005/2006. tanévben óvodai nevelésben és a közoktatás nappali rendszerű képzésében 1 millió 758 ezer gyermek, tanuló vesz részt. Az általános iskolai és középiskolai felnőttoktatásban 96 ezren tanulnak, a felsőoktatásban 424 ezer hallgató folytat tanulmányokat.

Óvoda:
Az óvodai nevelést biztosító intézmények száma 115-tel, a feladatellátási helyek száma 62-vel kevesebb, mint az előző tanévben. Az óvodába járó gyermekek száma ebben a tanévben is közel 326 ezer fő, megegyezik az előző évi létszámmal. Az óvodás gyermekek közül közel 5,3 ezret gyógypedagógiai intézményben ill. integráltan nevelnek.

Általános iskola:
Az általános iskolai oktatást folytató intézmények száma 155-tel, a feladatellátási helyek száma 85-tel kevesebb, mint az előző tanévben. Az általános iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók száma a 2005/2006. tanévben 859 ezer, a demográfiai folyamatoknak megfelelően 28 ezerrel kevesebb az előző tanévi létszámnál. A tanulók közül a gyógypedagógiai tanterv szerint külön, illetve integráltan oktatott fogyatékos tanulók száma tovább nőtt, 60 ezer főre. A felnőttoktatásban közel 3 ezer fő vesz részt.

Középfokú oktatás:
A nappali rendszerű oktatásban a szakiskolákban 131 ezren, a gimnáziumokban 197 ezren, a szakközépiskolákban 244 ezren tanulnak, azaz szakiskolákba jár a tanulók 22,9 %-a, gimnáziumokba 34,5 %-a és szakközépiskolákba 42,7 %-a. A 15-18 éves népesség csökkenése már a középfokú oktatásban is érzékelhető, a tanulók számának növekedése már csak 0,4 %-kal haladja meg az előző tanévit. A létszámváltozás nem egyformán érinti a különböző típusú képzéseket. A gimnáziumokban folytatódott a létszámnövekedés (+2,1 %), a szakközépiskolákban (-0,4%) és a szakiskolákban (-0,5 %) csökkenés következett be.
A középfokú felnőttoktatásban 94 ezren tanulnak, 3 ezerrel kevesebben, mint az előző tanévben.
2005-ben * 89 ezren érettségiztek és 63 ezren sikeres szakmai vizsgát tettek a nappali és felnőttoktatásban együttesen.
 
Alapfokú művészetoktatás:
Az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulók létszámának növekedése tovább folytatódott, de az előző évi 14 %-os növekedéssel szemben csak 4 %-kal, 333 ezer főre nőtt a létszám.
 
Felsőoktatás:
A 71 működő felsőoktatási intézménybe mintegy 424 ezren iratkoztak be ebben a tanévben. A hallgatólétszám növekedési üteme tovább csökkent, csak 0,6 %-kal haladja meg az előző évi hallgatólétszámot. Nappali képzésben 231 ezren vesznek részt, a létszámnövekedésük 2,6%-os. Az esti, levelező és távoktatási tagozatokon a létszám 1,7%-kal alacsonyabb, mint az előző évben. A legnagyobb arányú létszámcsökkenés (-15%) a távoktatási tagozaton figyelhető meg, több mint 5 ezer fővel kevesebben vesznek részt a képzésnek ebben a formájában, mint az előző tanévben.
Az államilag finanszírozott képzésben résztvevők száma 3%-kal haladja meg a tavalyi létszámot.
10,5 ezer hallgató vesz részt akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben, s bár számuk dinamikusan nőtt, a beiratkozott hallgatóknak mindössze 2,5 %-a vesz részt ebben a képzési formában. 15 ezer hallgató bachelor, 227 ezer hallgató főiskolai és 139 ezer hallgató egyetemi szintű alapképzési programokban folytat tanulmányokat. 25 ezer hallgató szakirányú továbbképzésben, további közel 8 ezer hallgató pedig PhD, DLA képzésben vesz részt.

2005. december 15.

Oktatási Minisztérium
Közgazdasági Főosztály, Statisztikai Osztály
* október 31-ig
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok