2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás 2009. év II. félévére a továbbképzési jegyzékben szereplő, indítási engedéllyel rendelkező 30 órás akkreditált magyarországi pedagógus-továbbképzéseken való részvételre

2009. március 26.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága
a Balassi Intézet közreműködésével

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11.§-a értelmében
2009. év II. félévére a továbbképzési jegyzékben szereplő, indítási engedéllyel rendelkező 30 órás akkreditált magyarországi pedagógus-továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget

A jelentkezéseket a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett szakmai tanácsadó testület, az Oktatási Tanács megbízásából Romániában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországban a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közösen, Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Szlovéniában a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Szerbiában a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete gyűjti össze.

Általános tudnivalók:
 • Jelentkezhetnek:
  1. azok a határon túli magyar pedagógusok, akiknek a pedagóguskedvezmények igénybevételére vonatkozó jogosultságát az érvényesítő matricával ellátott magyar igazolvány igazolja,
  2. nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja,
  3. a titkárság támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar hozzátartozói igazolvány és a pedagógus kedvezményekre való jogosultság hatósági igazolására, amennyiben igazolják, hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.
 • A továbbképzések jegyzéke megtalálható a www.oh.gov.hu honlapon. (Közoktatás/Hatósági nyilvántartások/Pedagógus-továbbképzés jegyzéke/Továbbképzési jegyzék.)
 • A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10%-a a jelentkezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. A beiratkozási költség előreláthatólag a 2000-3000 forint közötti összeget nem haladja meg.
 • A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés) nem terhelik a résztvevőt. Amennyiben a jelentkező igényli, úgy a továbbképzés szervezője, a Balassi Intézet megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani; a több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon történik.
 • A jelentkezés benyújtásának határideje 2009. április 30. A jelentkezéseket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumához, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséghez, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületéhez, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületéhez kell eljuttatni.
 • Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott, a határon túli magyar pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembe vételével az Oktatási Tanács javaslata alapján történik 2009 májusában.
 • Az a) b) pont alapján jelentkezésre jogosultak közül az elbírálásnál a továbbképzés szervezője előnyben részesíti azt, aki
  1. még nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzéseknek résztvevője volt,
  2. aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben.
 • A részvételből való kizáró általános feltételek:
  1. a határidőn túl benyújtott, valamint a tartalmilag hiányos jelentkezések érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek,
  2. nem támogatja az Oktatási Tanács és a továbbképzés szervezője annak a pedagógusnak a jelentkezését, aki a 2008. évi magyarországi továbbképzésen várható távolmaradásáról semmilyen tájékoztatást nem küldött a szervező intézetnek, illetve a képző intézménynek, s ezzel a várólistán szereplő pedagógusokat megfosztotta a részvétel lehetőségétől.
 • A jelentkezések elbírálásáról a továbbképzések szervezője, a Balassi Intézet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közreműködésével 2009. május 31-ig értesíti a jelentkezőt.
 • A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben a résztvevő eleget tesz a részvételi és tartalmi követelményeknek: részvétel az előadások legalább 90%-án, a képzés végén egy rövid dolgozat megírása a továbbképzésen elhangzottaknak a saját tanítási gyakorlatban történő felhasználásáról, hasznosításáról.
A jelentkezési lapok benyújthatók az alábbi címeken:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
530241 Csíkszereda, Toplitei 20.
594501 Komárno, P. O. Box 49.
Tel: 402-66-371-377
Tel/Fax:421-357-713-572
Fax: 402-66-312-852
 
 
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége
31000 Eszék, Drinska, 12/A
31000 Beli Manastir, A Cesarca 16.
T/F: +385-31-275-480
T/F: + 385-31-705-324
 
Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
90200 Beregszász, Olga Kobiljanszka
179220 Lendva, Fő u. 124.
Tel/Fax:380-3141-432-59
Tel/fax: + 386-2575-1449
 
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
21 000 Újvidék, Cirpanov 54.
24000 Szabadka, Djura Djakovica 23.
Tel: + 381-21-548-259
T/Fax: +381-24-557-596
Fax: + 381-21-400-268
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok