2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Ajánlások az általános iskola első három osztályában folyó idegennyelv-oktatás eredményesebbé tételére

2004. szeptember 29.
A rendszerváltás óta az idegen nyelvek, mindenekelőtt az angol és a német nyelv iránti érdeklődés robbanásszerűen növekedett. Ez valamennyi korosztályra, de különösen az iskoláskorúakra érvényes: a gyermek és a szülő közös igénye, hogy a közoktatásból kikerülők legalább egy, de inkább két idegen nyelven tudjanak hatékonyan kommunikálni.


Helyzetkép

A NAT 2003 a 4. évfolyamot jelöli meg a kötelező nyelvoktatás kezdetének. A szülők jelentős része azonban ezt az időpontot elkésettnek tartja, s valósággal kikényszeríti az iskolákból, hogy már az első három osztályban is lehessen idegen nyelvet tanulni. A demográfiai apály és - ebből következően - az iskolák közötti versenyhelyzet is ezt a tendenciát erősíti. Az első három évfolyamon a tanulók több mint 30% kezdi el az első idegen nyelv tanulását. A harmadik évfolyamon a kisiskolások közel fele tanul már idegen nyelvet.

A korai kezdés létjogosultsága mellett és ellen egyaránt számtalan érvet lehet felhozni, abban azonban mindenki egyetért, hogy csak a kellő pedagógiai feltételek megléte esetén szabad belevágni. Ezek hiányában ugyanis a korai nyelvoktatásnak több kára lehet, mint a haszna: nemcsak időpocsékolásról van szó, hanem arról is, hogy a nyelvtanulás iránti negatív motiváció hosszú időre, akár örök életre rögzülni fog.

Az első három évfolyamon idegen nyelvet tanítók számára jelenleg nincsen irányadó tanterv vagy módszertani útmutató. Ugyanakkor a legfiatalabb korosztályt tanító nyelvtanárok egy része - módszertani útmutató hiányában - nem a 6-9 éves tanulók kognitív és emocionális érettségének, érdeklődésének megfelelő eszközöket alkalmazza. Sok helyütt a nagyobb gyerekek, olykor a felnőttek absztraháló készségéhez igazodó, grammatizáló - fordító eljárásokat alkalmazzák, szavakat sulykolnak, túlnyomóan frontális osztálymunkában tanítják az idegen nyelvet, ahelyett, hogy dalok, mondókák, mesék, nyelvi játékok, valamint kereszttantervi tartalmakhoz kapcsolódó tevékenységek révén szerettetnék meg az idegen nyelvet, mint a természetes kommunikáció eszközét. A nem megfelelő hatékonyságú módszerek alkalmazása főleg a kevésbé érett illetve a hátrányos helyzetű gyermekeknek okoz kudarcélményt.

A sikertelenség több okra vezethető vissza:
 • több, általános iskolában tanító nyelvtanár szakmai képzettsége nem specifikusan a 6-9 éves korosztály nyelvoktatására specializálódik;
 • sok nyelvtanár a saját nyelvtanulási tapasztalatai során bevált eljárásokat alkalmazza, melyek gyakran nincsenek összhangban a korszerű módszertani kultúrával,
 • az idegen nyelv tanítására szánt idő legtöbb esetben nem elegendő.
Célok

Az 1-3. évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-tanítás alapvető célja egyszerre lélektani és nyelvi: egyfelől kedvet ébreszteni a nyelvtanulás és más kultúrák megismerése iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másfelől megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főként a szóbeli kommunikatív készségek fejlesztésével és a nyelvtanulási stratégiák kialakításával.


Eddig mit tett az Oktatási Minisztérium az általános iskolai nyelvtudás fejlesztésért?

 • Szakértők kidolgozták az idegen nyelvi tantervi ajánlást és az idegen nyelvi programot az 1-3. évfolyam számára, mely módszertani útmutatót is tartalmaz. (www.om.hu)
 • A Világ - Nyelv 2004 (www.vilag-nyelv.hu) pályázati csomagban külön alprogram ösztönzi az általános iskolai idegennyelv-tudás fejlesztését.
 • Az OM 2004. május 15-én országos konferenciát szervezett, mely a "jó gyakorlatot" mutatott be (www.om.hu). A konferencián 300 általános iskolai pedagógus részére ingyenes részvételt biztosítottunk.
Az előttünk álló további feladatok

 • Tanártovábbképzéseket szervezünk és koordinálunk az általános iskola évfolyamain tanító nyelvtanárok számára 2004. augusztusától.
 • Összeállítunk egy a "jó gyakorlatot" bemutató alsó tagozatos idegen nyelvi órarészleteket tartalmazó videót illetve CD-romot, mely 2004. december végére készül el.
 • A 2003/2004-es tanév tapasztalatai alapján módosítjuk a 2005-ben megjelenő Világ - Nyelv pályázati programcsomag általános iskolai alprogramját, mely az Alap-osan címet viseli.
A fentiek ismeretében az alábbi ajánlásokat fogalmazzuk meg az általános iskolai idegennyelv-oktatás kezdő szakaszára, az 1-3. évfolyamra. Ajánlásainkat a gyermekközpontú, esélyteremtő és a jelenleginél hatékonyabb idegennyelv-oktatás érdekében tesszük közzé.

 • A nyelvtanítás elsődleges célja az idegen nyelvek tanulása iránti motiváció kialakítása és fenntartása legyen.
 • Felhívjuk az iskolák és a fenntartók figyelmét arra, hogy csak ott célszerű a 4. osztály előtti nyelvoktatás bevezetése, ahol megfelelően felkészült tanítók illetve nyelvtanárok állnak rendelkezésre, és ahol a nyelvtanítás folyamatossága az általános iskola évfolyamain biztosított.
 • Az iskolák támogassák a tanítók és nyelvtanárok képzését, tovább- és önképzését. Ennek két lehetséges szervezett formája van:
  1. idegen nyelvi másoddiplomás képzés a nem nyelvszakos tanítói oklevéllel rendelkezők részére;
  2. továbbképzés nyelvszakos tanári (de nem tanítói) diplomával rendelkezők részére.
 • Az iskolák szorgalmazzák az idegen nyelv használatát bármely tantárgy keretén belül, ahol a tanító, a tanár kreatívan használhatja az idegen nyelvet.
 • A sikeres idegennyelv-oktatás érdekében minimum heti 2-3 alkalommal (akár 45 percnél rövidebb időszakaszokban) és lehetőleg csoportbontásban oktassák az idegen nyelvet.
Budapest, 2004. szeptember 24.

Dr. Medgyes Péter
nemzetközi helyettes államtitkár
 
Melléklet

Az OM statisztikai adatai szerint a 2002/2003-as tanévben az általános iskola évfolyamain a következőképpen alakult az idegen nyelvet tanulók létszáma:

Év-folyam
Idegen nyelvet tanulók létszáma
A tanulók összlétszámához képest
1. évf.
22 093
20 %
2. évf.
28 278
26 %
3. évf.
53 923
48 %
4. évf.
101 195
88 %
5. évf.
112 738
96 %
6. évf.
112 163
95 %
7. évf.
102 832
95 %
8. évf.
95 479
92 %

 
Az első három osztályban idegen nyelvet tanulók közül az angol vagy német nyelvet tanulók aránya százalékban a 2002/2003-as tanévben
Az első három osztályban idegen nyelvet tanulók közül az angol vagy német nyelvet tanulók aránya százalékban a 2002/2003-as tanévben
A kötelező nyelvtanulás szakaszában (4-8. évfolyam) idegen nyelvet tanulók közül az angol vagy német nyelvet tanulók aránya százalékban a 2002/2003-as tanévben
A kötelező nyelvtanulás szakaszában (4-8. évfolyam) idegen nyelvet tanulók közül az angol vagy német nyelvet tanulók aránya százalékban a 2002/2003-as tanévben


Kapcsolódó anyag:

Világ - Nyelv Program: Idegen nyelvi program az 1-3. évfolyam számára (Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához)

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok