2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Balassi Intézet pályázati felhívása magyarságismereti állami ösztöndíjra

2010. szeptember 16.
A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2011. évre magyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre.
 
A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású (külföldi állampolgárságú!) fiatalok magyarnyelv-tudásának és magyarságismeretének fejlesztése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Intézetben kerül sor.
 
A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenység.
 
A képzés leírása:
 
A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak a hallgatók. A program magyarságismereti tanulmányokból záróvizsgával, egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével, magyar nyelvből pedig államilag elismert nyelvvizsgával fejeződik be. (A nyelvvizsga szintje, fajtája és az ennek megfelelő befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)
 
Azoknak a hallgatóknak, akik hazai egyetemükön kreditpontokra tudják váltani magyarországi tanulmányaikat, az Intézet rendelkezésére bocsátja – a végbizonyítványon kívül – a szükséges tantárgyleírásokat.
 
Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy Fegyelmi Szabályzatának megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik, és – a beiratkozáskor aláírt szerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.
 
A képzés időtartama 9 hónap (2011. február – 2011. június; 2011. szeptember – 2011. december).
 
Az ösztöndíj tartalma:
 • ingyenes képzés,
 • 21 000 Ft/hó ösztöndíj,
 • kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban),
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít),
 • a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére
 
A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 10 fő
 
A pályázat beküldési (postai beérkezési) határideje:
 1. A nem kanadai pályázóknak: 2010. október 18.
 2. A kanadai pályázóknak: 2010. október 18.
A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2010. november 2., amelyet követően 15 napon belül a Balassi Intézet értesítést küld a pályázat eredményéről.
 
A döntést a pályázatokat továbbító partnerszervezetek, illetve a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a Balassi Intézet képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.
 
A Balassi Intézet a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.
 
A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:
 • kitöltött pályázati adatlapcsak számítógéppel kitöltött lapot fogadunk el!
 • kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról,
 • kézzel írott önéletrajz,
 • az útlevél másolata,
 • tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata,
 • társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása,
 • igazolás a befizetett 600 USD előlegről.
A pályázót érintő költségek:
 • az utazás költségei,
 • az étkezés költségei,
 • nyelvvizsgadíj (ECL B2 vagy C1 22.000 Ft),
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz),
 • javasolt költőpénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére: kb. 250 USD/hó,
 • tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,
 • egy belföldi (40.000 Ft) és egy erdélyi kirándulás (80.000 Ft) költsége, 2000 Ft az intézeti belépőkártyára és az esetleges kollégiumi rongálásokra, valamint 1.960 Ft a diákigazolványra. (Valamennyi díj a beiratkozáskor fizetendő.)
A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a kötelező kirándulások díját, 600 USD-t előre befizesse. A befizetés módja: USA-n belül csekken, USA-n kívül nemzetközi bankutalványon, a Hungarian Scout Association részére. Az átutaláshoz szükséges adatok: Bank Routing #021205376; számlaszám: 154030818. A Szövetség címe: 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435. A csekket, illetve az átutalás elismervényét a pályázattal együtt Dr. Némethy Kesserü Judit címére kell küldeni (lásd lent).
 
Sikertelen pályázat esetén a kirándulás díját a Hungarian Scout Association visszafizeti a pályázó részére. Amennyiben a pályázat elfogadását követően a pályázó nem vesz részt a képzésen, a befizetett összegnek csak az 50%-át téríti vissza a Hungarian Scout Association. A tanfolyam, valamint a Balassi Intézet szabályzatainak és a sikeres pályázó által aláírandó szerződés szövege a Teleki Pál Alapítvány, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség, illetve a Canada–Hungary Educational Foundation irodájától kikérhető.
 
Információ:
 
Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány)
E-mail: jn2@nyu.edu
Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája, hétfő–szerda–péntek)
Tel.: (00-1-973-208-0450); Fax: (00-1-973) 208-1451
 
Vagy:
 
Judy Young Drache (Canada–Hungary Educational Foundation)
21 McLEOD ST., Ottawa, ON, K2P0Z4, CANADA
Tel.: 613.567.5756
Fax: 613.234.1959
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük határidőre, 1 példányban elküldeni:
 
1. Kanada kivételével bármely országból:
Dr. Judit Kesserü Némethy (Teleki Pál Alapítvány)
1 Washington Square Vlg. Apt. 3L
New York, NY 10012, USA
2. A kanadai jelentkezők az alábbi címre küldjék jelentkezésüket:
Judy Young Drache (Canada–Hungary Educational Foundation)
21 McLEOD ST.
Ottawa, ON, K2P0Z4, CANADA
 
 
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a Balassi Intézet (www.balassi-intezet.hu), a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (www.kmcssz.org) és a kanadai magyarok honlapjáról (www.hungarianpresence.ca) .
 
All Hungarian speakers should fill out the Hungarian-language form. Use the English-language form only if you do not speak Hungarian.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok