2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Határon túli magyar színházi intézmények 2008. évi támogatása

2008. augusztus 25.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) pályázatot hirdet a pályázati felhívás 1. sz. mellékletében felsorolt határon túli magyar hivatásos színházak (kőszínházak), ifjúsági-, gyermek- és bábszínházak, alapítványi fenntartású társulatok és színművészeti egyetemek számára.

Pályázatot csak azon meghívott intézmények/szervezetek nyújthatnak be, amelyek a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből (állami támogatás) az előző év(ek)ben biztosított, lejárt határidejű támogatással elszámoltak. Nem részesülhet támogatásban az az intézmény/szervezet, amely a korábbi év(ek)ben a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai hiányosságok miatt nem fogadta el.

A pályázat célja a határon túli magyar hivatásos színházak tevékenységének támogatása. A támogatások elsődleges célkitűzése a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzése és ápolása, valamint új alkotások megvalósításával a nemzeti kulturális örökség gyarapítása.

Pályázni lehet:
  1. új színházi produkciók megvalósításának,
  2. szakmai továbbképzéseknek a támogatására és ösztöndíjakra.
Pályázni olyan művészi programokkal lehet, amelyek megvalósulása a 2008. szeptember 1.- 2009. május 15. közötti időszakban várható. Támogatási kérelmet több programra is be lehet nyújtani. Ebben az esetben minden egyes programmal kapcsolatos támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a produkció vagy a rendezvény ismertetését, megvalósításának időszakát, a megvalósításban részt vevő alkotó művészek névsorát, a teljes és részletes költségvetési tervet, a meglévő saját forrásokat, a más forrásból elnyert vagy megpályázott támogatásokat, valamint a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét. Ha egy pályázó több támogatási kérelmet nyújt be, azokat rövid indoklással rangsorolnia kell.

A pályázat pénzügyi forrása: XX. fejezet, 11/7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása cím 22. részfeladat Határon túli kulturális feladatok támogatása, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatból erre a célra elkülönített 34.000.000 Ft.

Új színházi produkció megvalósítása esetén egy produkcióra legalább 200.000 Ft és legfeljebb 1.000.000 Ft támogatás igényelhető és nyerhető el.

A minisztérium az elnyert támogatást előfinanszírozással, egyszeri, nem visszatérítendő támogatásként nyújtja a pályázónak.

A beérkező pályázatokat a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi és bírálja el. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a művészi programok, amelyek a pályázat célját kiemelt módon szolgálják. A pályázatokról az Értékelő Bizottság által előterjesztett javaslat figyelembe vételével, a pályázatok benyújtási határidejét követő 65 napon belül az oktatási és kulturális miniszter dönt.

A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményeiről a minisztérium írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket és a támogatás célját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu honlapon is közzéteszi.

A nyertes pályázókkal a minisztérium háttérintézménye, a Hungarofest Kht. köt támogatási szerződést.

Az űrlap nélküli, a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli. A hiányos vagy pontatlanul kitöltött pályázatok hiánypótlására a beadási határidőt követő 20 napon belül a minisztérium Közművelődési Főosztálya által megjelölt feltételek szerint van lehetőség.

A pályázók a pályázattal és a hiánypótlással kapcsolatban felvilágosítást a minisztérium Közművelődési Főosztálya munkatársánál, Elekes Botond szakmai tanácsadónál (tel.: +36-1-473-7590) kaphatnak.

A pályázati dokumentáció elkészítése során kötelező használatra előírt pályázati űrlap (pályázati felhívás 2. sz. melléklete) valamint a jelen pályázati felhívás kötelezően csatolandó mellékletek 8. pont szerinti nyilatkozat (pályázati felhívás 3. sz. melléklete) mintái jelen pályázati felhívás mellékleteit képezik.

A pályázatokat írásos formában 2 db példányban 2008. szeptember 30-ig beérkezően, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Közművelődési Főosztálya részére 1884 Budapest, Pf. 1. címre "Határon túli színházak támogatása - 2008. évi produkciók" megnevezéssel.

A pályázati felhívás teljes dokumentumanyaga megjelenik az interneten a www.okm.gov.hu honlapon (az űrlap és a nyilatkozat innen is letölthető).

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
  1. A színházi intézmény 2007/2008-as évadja szakmai tevékenységének ismertetője (max. 3 oldal), kapcsolódó iratok (műsorfüzetek, plakátok, szórólapok egyéb aprónyomtatványok, színikritikák, a színházi sajtó, éves programok, színházi rendezvények műsorai, jubileumi kiadványok, stb.).
  2. A színházi intézmény 2008/2009-es évadjának műsorterve.
  3. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata. Továbbá a pályázó létezését igazoló, eredeti vagy hitelesített, 30 napnál nem régebbi okirat (különösen cégkivonat, vagy a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről szóló, 30 napnál nem régebbi, a bíróság által hitelesített igazolás). Amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a létezést igazoló okiratot rajta kívül álló okból nem képes csatolni, indokolt esetben a pályázó létezését igazoló más dokumentum is elfogadható.
  4. Gazdálkodó szervezetek esetében a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a gazdálkodó szervezet pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló hiteles okirat.
  5. A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet/ek 30 napnál nem régebbi igazolása - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlavezetéséről, fizetőképességéről.
  6. Ha a pályázó az általa elnyert támogatással kapcsolatos adminisztratív feladatokat a pályázó színház mellett működő, annak tevékenységét segítő szakmai alapítvánnyal (közvetítő szervezeten keresztül) kívánja lebonyolíttatni (támogatási szerződés megkötése, elszámolás stb.), erről külön nyilatkoznia kell. Ebben az esetben csatolandók a szakmai alapítványra vonatkozó, a 3-5. pontokban felsorolt dokumentumok és a pályázati felhívás 3. számú mellékletét képező - a közvetítő szervezetre kitöltött - nyilatkozat.
  7. A 3., 4., 5. és 6. pontokban felsorolt dokumentumok magyar nyelvű fordításai (nem szükséges hivatalos fordítás).
  8. Nyilatkozat a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet 28.§ (1) bekezdés e) pontja alapján (3. sz. melléklet).
Budapest, 2008. augusztus 14.

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter1. számú melléklet:

A művészeti tevékenységük támogatására meghirdetett pályázatra meghívott határon túli magyar hivatásos színházi intézmények jegyzéke

1. Kolozsvári Magyar Opera
2. Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely
3. Figura Stúdió Színház, Gyergyószentmiklós
4. Csíki Játékszín Csíkszereda Önkormányzati Színháza
5. Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy
6. Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulat
7. Kolozsvári Állami Magyar Színház
8. Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat
9. Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulat
10. Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Temesvár
11. Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház, Beregszász
12. Thália Színház, Kassa
13. Komáromi Jókai Színház
14. Nagy József Regionális Kreatív Műhely, Magyarkanizsa
15. Népszínház - Magyar Társulat, Szabadka
16. Kosztolányi Dezső Színház, Szabadka
17. Újvidéki Színház
18. Színházművészeti Egyetem Magyar Tagozat, Marosvásárhely
19. "Babes-Bolyai" Tudományegyetem Színházművészeti és Színháztudományi Kar - Magyar Tagozat, Kolozsvár
20. Kiss Stúdió Alapítvány, Nagyvárad
21. Yorick Kulturális Egyesület, Marosvásárhely
22. Tanyaszínház, Újvidék
23. Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Magyar Tagozat
24. Kolozsvári "Puck" Bábszínház Magyar Tagozat
25. Kolozsvári Keljfeljancsi Komédiás Kompánia - Homo Ludens Alapítvány, Kolozsvár
26. Árkádia Ifjúsági és Gyermekszínház Magyar Tagozat, Nagyvárad
27. Szabadkai Gyermekszínház Magyar Tagozat
28. Rozsnyói Meseszínház

2. számú melléklet letöltése (űrlap, költségvetés, befogadó nyilatkozat)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok