2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium képzési programban résztvevő ukrán állampolgársággal rendelkező hallgatók és vezetőtanárok számára rendszeres tanulmányi támogatásra a 2007. évben

2007. november 26.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet
meghívásos pályázatot hirdet
a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium képzési programban résztvevő ukrán állampolgársággal rendelkező hallgatók és vezetőtanárok számára rendszeres tanulmányi támogatásra a 2007. évben.

A pályázat célja:
A pályázatot a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen dolgozza ki a Beregszászi Agora Iroda lebonyolításával. A pályázattal a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet a kárpátaljai magyar értelmiség képzését és utánpótlását kívánja elősegíteni, és ennek érdekében támogatásban részesíti a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium képzési programban részvevő hallgatókat és vezetőtanárokat a program keretében kifejtett tudományos (oktatási/kutatási) tevékenységük feltételeinek javítása érdekében.

Pályázhat minden a 2007. évben a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett Kárpátaljai Magyar Szakkollégium képzési programba felvételt nyert, valamint a programban már résztvevő ukrán állampolgársággal rendelkező hallgató és vezetőtanár (tutor). A pályázatokat a vezetőtanár, valamint a diák közösen, egy pályázati csomagban adja be.

A pályázás általános feltételei:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet a benyújtott pályázati csomagok alapján dönt a támogatás megítéléséről.
 • A támogatás a pályázót kizárólag a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium képzési program keretében folytatott tevékenységére vonatkozóan illeti meg, és nem vihető át más oktatási/kutatatási tevékenység időtartamára.
 • A támogatással és a támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást az Agora Irodahálózat bonyolítja.
A pályázatból kizáró feltétel:
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek támogatásban a megpályázott oktatási/kutatási tevékenységre nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő személyek.
A támogatás mértéke: 12.000 Ft/hó/fő (60.000Ft/szemeszter/fő), (nyertes pályázat esetén a tutor valamint a diák külön-külön havi 12 000 Ft-nyi támogatásban részesül) a támogatás folyósítása egy összegben, utófinanszírozással történik.

A pályázatot és a mellékleteket a hallgatónak és a vezetőtanárának közösen, egy pályázati csomagban kell beadnia!

A pályázatokat 2007. november 20-tól lehet benyújtani.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2007. december 15.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • A határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet nem köteles figyelembe venni az értékelésnél.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázat értékelése során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a pályázó a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkárságához fellebbezhet. Az iroda döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező.
 • A támogatást elnyerő pályázókkal (tutorral és diákkal külön-külön) a Balassi Intézet szerződést köt, amelyben rögzíti a támogatottak jogait és kötelezettségeit. A megítélt támogatás időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve a támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhetőek a támogatottak a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben a támogatottak a pályázati felhívásban, a támogatási szerződésben, vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegik.
 • A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak az Agora Irodahálózat, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Balassi Intézet általi, a támogatás megítéléséhez és folyósításához szükséges kezeléséhez a pályázat benyújtásától számított legfeljebb fél év időtartam alatt.
 • A pályázók a pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy nevük, a támogatás célja és összege a támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu honlapon.
A pályázatokat személyesen vagy - ajánlott küldeményként - postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo)
provulok Djuli Illjesa 1. (Illyés Gyula sétány 1.)

Pályázni az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető, és a Beregszászi Agora Irodában 2007. november 20-tól beszerezhető pályázati adatlapon lehet. Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról:

Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo),
provulok Djuli Illjesa 1. (Illyés Gyula sétány 1.,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épülete)
Tel./Fax: +380-31-41-240-78

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követő 7 napon belül postai feladásra kerül.

Egy pályázati csomaghoz a következő mellékleteket kell csatolni:

Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (1+1 példány (tutor valamint diák példánya))
 • a Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba történt sikeres felvételi eredményt, korábban felvettek esetében a programban való részvételt (a megpályázott időszakra - szemeszter(ek)re - vonatkozóan) igazoló okirat.
 • a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium hallgatójának
  • a hallgató tanulmányi átlageredményéről szóló igazolás, vagy indexének hiteles másolata ( diplomások esetében a diploma és a "dodatok do diplomu" hiteles másolata).
  • szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás (a 2007-ben diplomázó hallgatók esetében ezt a diploma másolata helyettesíti).
  • a szakkollégium vezetője által jóváhagyott szakmai beszámoló a képzési programban végzett tevékenységről, vagy a programba a 2007/2008-as tanévben felvételt nyert személyek részéről a kutatási terv, a tudományos tevékenység részletes bemutatása.
 • a vezetőtanár (tutor) tudományos fokozatát igazoló okirat
 • korábban (nem a 2007/2008-as tanévben) felvételt nyert hallgatók TDK-n vagy más szakmai konferencián való részvételének és elért helyezésének igazolása a szakkollégiumi tagság alatt.
 • korábban (nem a 2007/2008-as tanévben) felvételt nyert hallgató esetében a megjelent publikáció anyaga és megjelenésének helye, valamint a szakkollégiumi tagság ideje alatt elkészített de meg nem jelentetett publikáció teljes terjedelemben.
Csatolható mellékletek:
 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
 • nehéz szociális helyzetben lévő diákok esetében, az ennek igazolására alkalmas eredeti/hiteles igazolások
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok