2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás magyar nyelvi és hungarológiai képzésre vonatkozó magyar állami ösztöndíjra, elsősorban a déli félteke országaiban (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára

2006. október 12.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet pályázatot hirdet
magyar nyelvi és hungarológiai képzésre vonatkozó magyar állami ösztöndíjra, elsősorban a déli félteke országaiban (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára.

A magyar nyelvi és hungarológiai állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású fiatalok magyarnyelv-tudásának és magyarságismeretének fejlesztése.

A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben kerül sor. A pályázat meghirdetésével és lebonyolításával összefüggő feladatokat a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által irányított Teleki Pál Alapítvány látja el.

A pályázat 18. életévét betöltött, - elsősorban - egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül a magyarnyelv-tudás, társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenység.

A képzés leírása:

A program magyar nyelvi és hungarológiai (magyarságismereti) tanulmányokat tartalmaz, emellett lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz és művészettörténet tantárgyakat tanulnak a hallgatók. A program hungarológiai tanulmányokból záróvizsgával, egy választott témából megírt záró dolgozat megvédésével, magyar nyelvből pedig államilag elismert közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával fejeződik be. (A nyelvvizsga díját a beiratkozáskor kell befizetni). Azoknak a hallgatóknak, akik hazai egyetemükön kreditpontokra tudják váltani magyarországi tanulmányaikat, az Intézet rendelkezésére bocsátja - a végbizonyítványon kívül - a szükséges tantárgyleírásokat.
Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek magyar nyelvtudással, az első félévben csak nyelvórákon vesznek részt, ez heti 28 óra. A magyarságismereti tárgyakat csak a második félévben kezdik tanulni.
Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan mulasztása, valamint az Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy Fegyelmi Szabályzatának megszegése esetén az ösztöndíjra való jogosultság azonnal megszűnik, és - a beiratkozáskor aláírt szerződésben foglaltak szerint - az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A képzés időtartama 10 hónap (2007. február-június, 2007. szeptember-2008. január).
(A hallgatók kérelmezhetik 2007. július-augusztus hónapokra az ösztöndíj meghosszabbítását és a kollégiumi szállás biztosítását.)

Az ösztöndíj tartalma:
 • ingyenes képzés,
 • 16 000 Ft/hó ösztöndíj,
 • kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban),
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít),
 • a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett igénybe vehető egészségügyi ellátás (kivéve fogszabályozás, fogpótlás, plasztikai műtétek.).
A pályázót érintő költségek:
 • az utazás költségei,
 • az étkezés költségei,
 • nyelvvizsgadíj (ORIGO középfok: 16.400 Ft, felső fok: 19.400 Ft; ECL "C" vagy "D" 19.000 Ft),
 • személyes költségek,
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz),
 • javasolt költőpénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére:
 • kb. 150 - 200 USD / hó,
 • tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,
 • egy belföldi kirándulás (kb. 20-25.000 Ft), 1 erdélyi kirándulás (kb. 60-65.000 Ft), 1.500 Ft kaució az intézeti belépőkártyára, 5.000 Ft kauciós díj az esetleges kollégiumi rongálásokra, valamint 360 Ft az ideiglenes diákigazolványra. (Valamennyi díj a beiratkozáskor fizetendő.)
A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:
 • kitöltött jelentkezési lap- csak a géppel kitöltött jelentkezési lapot fogadjuk el!,
 • kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról,
 • önéletrajz,
 • tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem magyar nyelvű tanulmányokat végzett, ezek igazolása),
 • társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása másolatban,
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben kötelezi magát a tanfolyam és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet szabályainak betartására, valamint az őt érintő költségek vállalására.
A tanfolyam, valamint a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet szabályzatai az alább megjelölt címeken elkérhetők a Teleki Pál Alapítványtól, vagy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodájától. Az ösztöndíj csak abban az esetben folyósítható (vehető igénybe), ha a pályázó az általa beküldött pályázathoz mellékel egy nyilatkozatot, amelyben írásban kötelezi magát a tanfolyam és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet szabályainak betartására, valamint az őt érintő költségek vállalására.

A meghirdetett ösztöndíj keretszáma: 10 fő

A pályázat beküldési - postai beérkezési - határideje: 2006. november 30.
A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2006. december 11. amelyet követően 30 napon belül értesítést küldünk a pályázat eredményéről.

A pályázatokról a döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézettel közösen hozza meg, a döntés minden pályázóra nézve kötelező.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

Információ:

 • Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány)
  e-mail: jn2@nyu.edu
  tel: USA (212) 505-9658 (az esti órákban)
  Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája, hétfő-szerda-péntek)
  tel.: (00-1-973-208-0450); fax: (00-1-973) 208-1451
A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidőre, 1 példányban elküldeni:
Dr. Judit Kesserü Némethy (Teleki Pál Alapítvány)
1 Washington Square Vlg. Apt. 3L
New York, NY 10012, USAA pályázati kiírás és a jelentkezési lapok letölthetők a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma (www.okm.gov.hu) és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet honlapjáról (www.bbi.hu).

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok