2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Magyarországi továbbképzési lehetőségek határon túli magyar pedagógusok számára

2007. február 7.
Magyarországi továbbképzési lehetőségek

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága
a Márton Áron Szakkollégium és a Balassi Bálint Kulturális Intézet (2007. március 1. napjától a két szervezet jogutódja a Balassi Intézet) közreműködésével

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11. §-a értelmében
2007. év nyarára magyarországi elismert továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget határon túli magyar pedagógusok számára.

A jelentkezéseket a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett szakmai tanácsadó testület, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács megbízásából Romániában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországban a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közösen, Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovéniában a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Szerbiában a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete gyűjti össze.

Általános tudnivalók:
 • Jelentkezhetnek:
  1. azok a határon túli magyar pedagógusok, akik rendelkeznek érvényes Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal és Pedagógusigazolvánnyal, illetve beadták igényüket ezen igazolványok kiváltására,
  2. nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja,
  3. a titkárság támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar hozzátartozói igazolvány és a Pedagógusigazolvány kiváltására, amennyiben igazolják, hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.
 • A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10 %-a a jelentkezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. A díj előreláthatólag a 2000-2500 Ft közötti összeget nem haladja meg.
 • A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés) nem terhelik a jelentkezőt. Amennyiben a résztvevő igényli, úgy a továbbképzés szervezője megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani; a több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon történik.
 • A jelentkezés benyújtásának határideje 2007. március 30. A jelentkezéseket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumához, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületéhez, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületéhez kell eljuttatni.
 • Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott, a határon túli magyar pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembe vételével az oktatási és kulturális miniszter szakmai tanácsadó szervezete, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács javaslata alapján történik 2007 áprilisában.
 • Az a) b) pont alapján jelentkezésre jogosultak közül az elbírálásnál előnyben részesül az, aki
  1. még nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és /vagy nyári akadémiák résztvevője volt,
  2. aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben és szülőföldjén is látogatott továbbképzéseket.
 • A részvételből való kizáró általános feltételei: a határidőn túl benyújtott, valamint a hiányosan kitöltött jelentkezések érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
 • Az elbírálásról a továbbképzések szervezője, a Márton Áron Szakkollégium a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közreműködésével 2007. május 31-ig értesíti a jelentkezőt.
 • A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben a résztvevő eleget tesz a részvételi és tartalmi követelményeknek.
A jelentkezési lapok beszerezhetők, illetve benyújthatók az alábbi címeken:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
530241 Csíkszereda, Toplitei 20.
594501 Komárno, P. O. Box 49.
Tel: 402-66-371-377
Tel/Fax:421-357-713-572
Fax: 402-66-312-852
 
 
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége
31000 Eszék, Drinska, 12/A
31106 Eszék, P.P.620
T/F: +385-31-275-480
T/F: + 385-31-377-509
Fax: + 385-31-275-481
 
 
Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
90200 Beregszász, Olga Kobiljanszka 17
9220 Lendva, Fő u. 124.
Tel/Fax:380-3141-432-59
Tel: + 386-2575-1449
Fax: + 386-2575-1419
 
 
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
21 000 Újvidék, Cirpanov 54.
24000 Szabadka, Djura Djakovica 23.
Tel: + 381-21-548-259
T/Fax: +381-24-754-556
Fax: + 381-21-400-268
 

Elismert képzések 2007 nyarára

Képzés címe
Képző intézmény
Célcsoport
Hely, Időpont
Keretszám
Konfliktuskezelés és kapcsolatépítés a pedagógus óvodai, iskolai gyakorlatában
Magyar Gordon Iskolai Egyesület
(óvodapedagógusok,
tanítók, tanárok)
2007. július 2-7.
Budapest
30
Pszichológiai eljárások az osztályfőnöki munka segítésére
Eszterházy Károly Főiskola Pszichológiai Intézet
(tanárok)
2007. július 9-15.
Eger
30
Gyermekközpontú pedagógiák
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
(tanítók)
2007. június 25-30.
Debrecen
30
Professzionális vezetés és hatékony iskola a gyakorlatban
MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
(intézményvezetők)
2007. július 2-8.
Budapest
30
Az integráció új kihívásai az óvodákban és az általános iskolákban
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
(óvodapedagógusok, tanítók, tanárok)
2007. július 2-7.
Budapest
30
Előadói és tréneri kompetenciák fejlesztése
Közoktatási Vezetőképző Intézet
(közoktatási vezetők)
2007. július 15-20.
Szeged

30
Az eredményes tanítás módszerei
Qualitas T&G
Vezetőképző,
Tanácsadó és Szolgáltató Kft
(tanárok)
2007. aug. 5-11.
Szeged
30
Felkészítés a tanulók szövegértő olvasásának fejlesztésére
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
(tanítóknak)
2007. július 1-7.
Pécs
30
Hatékony tanulásszervezés
suliNova
Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht
(tanárok)
2007. július 2-7.
Pilisborosjenő
30
Zenei képességfejlesztő játékok és az élményszerű zenehallgatás
ALAP Pedagógiai Központ
(óvodapedagógusok, tanítók, zenetanárok)
2007. aug. 13-17.
Budapest
30
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok