2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre a 2007/2008-as tanévre - Módosult határidő

2007. május 4.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében magyar állami ösztöndíjra, kizárólag az Európai Unió országaiban, nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára

magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre a 2007/2008-as tanévre

A pályázattal kapcsolatos általános tudnivalók:
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre, valamint a magyar nyelvi és hungarológiai képzésre meghirdetett ösztöndíj pályázati kategóriák között nincs átjelentkezési lehetőség! Az ösztöndíj elnyerése után nem lehet kérelmezni a másik ösztöndíj kategóriába való átsorolást.
 • A pályázaton való részvétel ingyenes, pályázati díj nincs!
 • Egy pályázó egyidejűleg csak az egyik ösztöndíj kategóriára pályázhat!
A magyar állami ösztöndíj célja: felkészítés magyarországi felsőfokú tanulmányokra.
Az ösztöndíjban részesülő hallgatók az előkészítő évet a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben végzik. A hallgató a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben elvégzett egyéves felkészítést követően tett sikeres magyar nyelvi, illetőleg magyar nyelvi és szaktárgyi záróvizsga eredményével is bizonyíthatja alkalmasságát a magyar felsőoktatási intézményben magyar nyelven való tanulásra, és ezáltal felvételt nyerhet a megjelölt magyarországi felsőfokú intézménybe, ahol a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel folytathatják felsőoktatási tanulmányaikat az államilag finanszírozott képzésben.
Az előkészítő képzést követően államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató alapképzésben a harmadik félévtől kezdődően képzési hozzájárulás fizetésére köteles. A hallgató által fizetendő képzési hozzájárulás éves összegét a felsőoktatási intézmény állapítja meg, összege 2008-ban várhatóan 105.000 Ft lesz.

A magyar nyelv ismerete nem kötelező a pályázaton való részvételhez. Az ösztöndíjasok pályázati úton történő kiválasztásáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Bálint Magyar Kulturális közösen dönt. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet szerződést köt, amelyben rögzíti a támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt támogatás időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve a támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, a támogatási szerződésben, a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatában, vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.

A képzés leírása:
Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek igazolatlan mulasztása, valamint a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatának megszegése esetén az ösztöndíjra való jogosultság azonnal megszűnik.

Az oktatás a magyar nyelvtudás szintjének meghatározása után kis csoportokban történik.
 • A nem kielégítő nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves intenzív magyar nyelvoktatásban és párhuzamosan féléves szakmai előkészítésben vesznek részt.
 • A kiváló nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves szakmai előkészítésben részesülnek.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a BME Építész karán kizáró jellegű rajz alkalmassági vizsgát, valamint a zenei, képzőművészeti és iparművészeti egyetemeken a sikeres záróvizsga mellett gyakorlati és alkalmassági vizsgát írnak elő a felsőoktatási intézmények. A zene, képzőművészeti, iparművészeti szakmai előkészítő tanfolyamai nem a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben kerülnek megtartásra és nem ingyenesek.

Az ösztöndíj tartalma:
 • ingyenes előkészítő képzés
 • 16000 Ft/hó ösztöndíj
 • kollégiumi elhelyezés (2 ágyas szobákban)
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
 • a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett igénybe vehető egészségügyi ellátás (kivéve fogszabályozás, fogpótlás, plasztikai műtétek).
A pályázót érintő költségek:
 • utaztatás költségei
 • étkezés költségei
 • személyes költségek
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
 • javasolt havi költőpénz (az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére): kb. 200-250 USD / hó
 • tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten!
 • 1500 Ft kaució az intézeti belépőkártyára
 • 5000 Ft kaució az esetleges kollégiumi rongálásokra
 • 360 Ft az ideiglenes diákigazolványra, 1600 Ft a végleges diákigazolványra.
Valamennyi díj a beiratkozáskor fizetendő!

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei és a csatolandó mellékletek és igazolások:
 1. Külföldi állampolgárság (szlovák, ukrán, román, szerb, horvát és szlovén állampolgárság kivételével)
 2. A nyugati magyar közösségekben (egyesületek, cserkészet stb.) végzett eredményes munka és a szülőföldi magyar szervezetek, országos szövetségek, illetve országos tanácsok vezetőjének írásbeli támogatása. (Nem kötelező feltétele a pályázat beadásának! A támogatási nyilatkozattal rendelkező pályázók előnyben részesülnek az elbírálás során.)
 3. A választott tanulmányi terület megnevezése. (A választott szak esetleges pontosításával, a személyes elképzelésekhez és a magyarországi felsőoktatási rendszerhez való igazításával kapcsolatban a beiratkozáskor a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet munkatársai adnak részletes tájékoztatást.)
 4. Zeneművészeti és képzőművészeti terület esetén írásbeli ajánlás a pályázó tehetségéről és szakmai tudásának fokozatáról.
 5. Érettségi bizonyítvány másolata (ezt utólag is el lehet küldeni, ebben az esetben a középiskolai éves bizonyítványok másolata).
 6. Kézzel írott önéletrajz.
 7. Kitöltött jelentkezési lap - csak a géppel kitöltött lapot fogadjuk el!
 8. Egyoldalas rövid beszámoló: Miért szeretnék Magyarországon tanulni? (a beszámolót bármilyen nyelven be lehet adni).
A meghirdetett ösztöndíjas keretszám a 2007/2008-as tanévben: 40 fő

A pályázat beküldési - postai beérkezési - határideje: 2007. május 31.
A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2007. június 10., amelyet követően 15 napon belül értesítést küldünk a pályázat eredményéről.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A tanév 2007 szeptemberének első napjaiban kezdődik, a pontos kezdési időpontról és egyéb praktikus tudnivalókról minden nyertes pályázó az értesítéssel együtt kap tájékoztatást.

Az érdeklődők az alábbi telefonszámon kaphatnak további részletes információkat az ösztöndíjjal kapcsolatban:
Wurst Erzsébet
Ausztria, Tel/fax: 00-43-1-887-3908
A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidőre 1 példányban elküldeni:
Wurst Elisabeth
A-1230 Wien Ketzergasse 376-382-/2/2
Austria
Mobil: 00-43-6644649505
Fax: 00-43-18873908

A pályázati kiírás és a jelentkezési lapok letölthetők a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma (www.okm.gov.hu) és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet honlapjáról (www.bbi.hu).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok