2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás magyarságismereti képzésre

2009. január 19.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2009/2010. tanévre magyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre.

A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású (külföldi állampolgárságú!) fiatalok magyarnyelv-tudásának és magyarságismeretének fejlesztése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Intézetben kerül sor.

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenység.

A képzés leírása:

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak a hallgatók. A program magyarságismereti tanulmányokból záróvizsgával, egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével, magyar nyelvből pedig államilag elismert nyelvvizsgával fejeződik be. (A nyelvvizsga szintje, fajtája és az ennek megfelelő befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

Azoknak a hallgatóknak, akik hazai egyetemükön kreditpontokra tudják váltani magyarországi tanulmányaikat, az Intézet rendelkezésére bocsátja - a végbizonyítványon kívül - a szükséges tantárgyleírásokat.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy Fegyelmi Szabályzatának megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik, és - a beiratkozáskor aláírt szerződésben foglaltak szerint - az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A képzés időtartama 10 hónap (2009. szeptember-2010. június).

Az ösztöndíj tartalma:
 • ingyenes képzés,
 • 21 000 Ft/hó ösztöndíj,
 • kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban),
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít),
 • a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére
A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 20 fő

A pályázat beküldési (postai beérkezési) határideje: 2009. április 1.
A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2009. május 15., amelyet követően 15 napon belül értesítést küldünk a pályázat eredményéről.

A pályázatokról a döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:
 • kitöltött jelentkezési lap - csak géppel kitöltött jelentkezési lapot fogadunk el!
 • kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról,
 • önéletrajz,
 • tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem magyar nyelvű tanulmányokat végzett, ezek igazolása),
 • társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása másolatban.
A pályázót érintő költségek:
 • az utazás költségei,
 • az étkezés költségei,
 • nyelvvizsgadíj (ORIGO középfok: 18.900 Ft, felsőfok: 19.850 Ft; ECL B2 vagy C1 22.000 Ft),
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz),
 • javasolt költőpénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére:
 • kb. 250 USD/hó,
 • tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,
 • egy belföldi kirándulás (40.000 Ft), egy erdélyi kirándulás (80.000 Ft), 1.500 Ft kaució az intézeti belépőkártyára, 5.000 Ft kauciós díj az esetleges kollégiumi rongálásokra, valamint 1.960 Ft a diákigazolványra. (Valamennyi díj a beiratkozáskor fizetendő.)
A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a kötelező kirándulási költségek előlegeként befizessen 250 USD-t. A befizetés módja: USA-n belül csekken, USA-n kívül nemzetközi bankutalványon, a Hungarian Scout Association részére. Az átutaláshoz szükséges adatok: Bank Routing #021205376; számlaszám: 154030818. A Szövetség címe: 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435). A csekket, ill. az átutalás elismervényét a pályazattal együtt Dr. Némethy Kesserü Judit címére kell küldeni (lásd lent).

Sikeres pályázat esetén a hallgatónak a beiratkozáskor a kirándulási költségeknek csak a fennmaradó részét kell befizetnie. Sikertelen pályázat esetén a befizetett előleget a Hungarian Scout Association visszafizeti a pályázó részére. Amennyiben a pályázat elfogadását követően a pályázó nem vesz részt a képzésen, az előleget a Hungarian Scout Association nem téríti vissza. A tanfolyam, valamint a Balassi Intézet szabályzatainak és a sikeres pályázó által aláírandó szerződés szövege a Teleki Pál Alapítvány, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség, illetve a Canada - Hungary Educational Foundation irodájától kikérhető. Az ösztöndíj csak abban az esetben vehető igénybe, ha a pályázó az általa beküldött pályázathoz mellékel egy nyilatkozatot, amelyben írásban kötelezi magát a tanfolyam elvégzésére; a Balassi Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és Hallgatói Fegyelmi Szabályzatának betartására, valamint az őt érintő költségek vállalására.

Információ:

Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány)
e-mail: jn2@nyu.edu
Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája, hétfő-szerda-péntek)
tel.: (00-1-973-208-0450); fax: (00-1-973) 208-1451

Vagy:

Judy Young Drache (Canada-Hungary Educational Foundation)
21 McLEOD ST., Ottawa,ON, K2P0Z4, CANADA
Tel.: 613.567.5756
Fax: 613.234.1959
E-mail: judyyoung@drache.com vagy editor@hungarianpresence.ca

A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidőre, 1 példányban elküldeni:

Dr. Judit Kesserü Némethy (Teleki Pál Alapítvány)
1 Washington Square Vlg. Apt. 3L
New York, NY 10012, USA

Kanada területén:

Judy Young Drache (Canada-Hungary Educational Foundation)
21 McLEOD ST., Ottawa,ON, K2P0Z4, CANADA

_______________________________________________________________________________

A pályázati kiírás és a jelentkezési lapok letölthetők a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma (www.okm.gov.hu) és a Balassi Intézet honlapjáról (www.bbi.hu).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok