2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM 2007. évi nyílt pályázati felhívása a Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak elnyerésére

2007. szeptember 5.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
2007. évi nyílt pályázati felhívása

a Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) pályázatot hirdet a 2007. évre, határon túli magyar írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi vagy kritikai munkájukhoz kérnek támogatást.
Az ösztöndíj célja, hogy a tehetséges fiatal határon túli magyar íróknak, irodalmároknak támogatást nyújtson a pályakezdéshez, illetve - korosztálytól függetlenül - kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. A pályázaton kizárólag a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó országokban élő alkotók vehetnek részt. Pályázatot csak azon személyek nyújthatnak be, akik a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből (állami támogatás) az előző év(ek)ben biztosított, lejárt határidejű támogatással elszámoltak. Nem részesülhet támogatásban az a személy, aki a korábbi év(ek)ben a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak rendszere - műfaji megoszlás szerint - az alábbi ösztöndíj-kategóriákból áll:

1. Székely János ösztöndíj - költészeti és drámaírói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 4 fő.
Korhatár: legalább 2 (kettő) ösztöndíjat a pályázat elbírálásakor a 30. életévét be nem töltött alkotónak ítélnek oda

2. Gion Nándor ösztöndíj - prózaírói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő.
Korhatár: legalább 1 (egy) ösztöndíjat a pályázat elbírálásakor a 30. életévét be nem töltött alkotónak ítélnek oda

3. Schöpflin Aladár ösztöndíj - kritikai ösztöndíj a határon túli magyar kritikusok részére az
1990-től kezdődően megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelésére
Ösztöndíjban részesülhet: évente 2 fő.
Korhatár: legalább 1 (egy) ösztöndíjat a pályázat elbírálásakor a 30. életévét be nem töltött alkotónak ítélnek oda

4. Benedek Elek ösztöndíj - ifjúsági regény-, mese-, bábjáték- és gyermekszíndarab-írói
ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 2 fő.
Korhatár: nincs

A kiírásban meghatározott életkori arányoktól az értékelő bizottság kizárólag abban az esetben térhet el, ha azt a pályázatok színvonala különösen indokolja. Az eltérés indokairól írásbeli jelentést készít az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: Miniszter) részére.

Az ösztöndíjat 7 hónapra szóló programmal lehet megpályázni, és ösztöndíj-kategóriánként legfeljebb három alkalommal nyerhető el. Az ösztöndíjat elnyerő pályázóknak vállalniuk kell, hogy a jelen pályázati felhívásban megjelölt határidőig egy kb. 10 flekkes köztes beszámolóval, az ösztöndíj lejártakor pedig egy kb. 20-30 flekkes, az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált szépirodalmi művel, tanulmánnyal adnak számot a támogatás idején végzett munkájukról, részt vesznek egy - az OKM által megjelölt - nyilvános kulturális rendezvényen, hozzájárulnak a beszámolóként beadott műnek az OKM által biztosított egyszeri publikálásához, továbbá az ösztöndíj ideje alatt keletkezett művek publikálásakor feltüntetik a támogató és az általa folyósított ösztöndíj nevét.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A jelen pályázaton nyertes programok megvalósítási határideje:
2007. december 1 - 2008. június 30.

A pályázatot 1 (egy) példányban kell benyújtani.
A pályázatnak az alábbi irategyüttesből kell állnia:
1. kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat
2. szakmai önéletrajz (fel kell benne tüntetni, hogy a pályázó a jelen pályázat megvalósítási idejére vonatkozóan pályázott-e meg, illetve részesül-e más magyarországi vagy külföldi támogatásban, ösztöndíjban),
3. publikációs jegyzék,
4. részletes munkaterv (szinopszis)
Nem kötelező, de hasznos lehet a szakma elismert képviselőinek ajánlása.

Ha egy pályázó több támogatási kérelmet nyújt be, azokat rövid indoklással rangsorolnia kell.

A pályázat pénzügyi forrása: OKM XX. fejezet 11/7/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása c. fejezeti kezelésű előirányzatból erre a célra elkülönített 7.000.000 Ft.

Az ösztöndíj bruttó összege 2007-ben: 600 000 Ft/fő

Az ösztöndíj folyósítására két egyenlő részletben kerül sor:
I. részlet folyósítása - a szerződés megkötését követő 15 napon belül
II. részlet folyósítása - a minden nyertes pályázó által 2008. február 28-ig kötelezően benyújtott köztes beszámoló minisztérium általi elfogadását követő 15 napon belül, de legkésőbb 2008. március 30-ig. (A köztes beszámoló benyújtásának elmulasztása, illetve annak minisztériumi elutasítása a korábban folyósított I. részletnek az ösztöndíjas általi visszafizetését vonja maga után.)

Pályázati adatlap a következő címen szerezhető be:
Az OKM ügyfélszolgálati irodáján, valamint letölthető innen:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. október 5. (postai bélyegző dátuma)
A benyújtási határidőt követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Lakatos Mihály főtanácsadótól a (00-36) 1-473-7587-es telefonszámon, illetve a mihaly.lakatos@nefmi.gov.hu e-mail címen.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. október 20.
Az ösztöndíjak odaítélésére a Miniszter által felkért értékelő bizottság tesz javaslatot, végleges döntést a Miniszter hoz.

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:
  • a pályázatokat az értékelő bizottság tagjai a benyújtott pályázati anyag alapján értékelik;
  • a hiányos vagy formailag hibás pályázatokat az érdemi elbírálásból az értékelő bizottság egyedi döntéssel zárja ki;
  • a pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik a meghirdetett időtartam alatt nem részesülnek egyéb itthoni vagy külföldi ösztöndíjban;
  • ugyanazon személy egy évben csak egy kategóriában részesülhet ösztöndíjban.
A minisztérium csak a nyertes pályázóknak küld külön értesítést, a támogatottak listáját a www.okm.gov.hu honlapon tesszük közzé a döntést követő 15 napon belül.

A nyertes pályázókkal a Hungarofest Kht. köt szerződést.

Az OKM fenntartja magának a jogot, hogy a Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjakat a megfelelő színvonalú beérkezett pályázatok arányában ítélje oda!

A pályázatokat az alábbi címre kérjük elküldeni:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közművelődési Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Kérjük a borítékra ráírni: "Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak" - a megpályázott ösztöndíj-egység (Székely János, Gion Nándor stb.) megjelölésével.


Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok