2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével meghívásos pályázatot hirdet a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő nyári akadémiák támogatására 2007-ben

2007. február 28.
Pályázati felhívás
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága

a Márton Áron Szakkollégium
(2007. március 1. napjától a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet és a Márton Áron Szakkollégium jogutódja a Balassi Intézet)
közreműködésével
meghívásos pályázatot hirdet

a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő nyári akadémiák támogatására 2007-ben

1. A pályázat célja: a nyári akadémiák megszervezéséhez és lebonyolításához való hozzájárulás.

2. Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége.

3. Általános tudnivalók:
 • A pályázat a 12/2005. (IV. 19.) OM rendeletben foglaltak alapján került kiírásra.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18/1 Határon túli oktatási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 30 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 1 millió forint, felső határa 15,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás.
 • A pályázatokról az OKM államtitkára dönt a Márton Áron Szakkollégium/Balassi Intézet képviselői, az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága tagjaiból álló Értékelő Bizottság javaslatának figyelembe vételével.
 • A nyertes pályázókkal a Márton Áron Szakkollégium/Balassi Intézet köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A támogatás folyósítására a szerződésben megjelölt ütemezés szerint, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • További felvilágosítás az OKM HTMT telefonszámain: 00361/473-7397, /473-7634 kapható.
4. A pályázatok benyújtása, határidő
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 5 példányban - ebből négy eredeti példányt az előírt mellékletek csatolásával a Márton Áron Szakkollégiumba, 1037 Budapest, Kunigunda u. 35, a pályázat személyesen is leadható ugyanott, illetve egy példányt elektronikusan e-mailben az OKM Határon Túli Magyarok Titkárságára kell eljuttatni

  2007. március 25-ig (a postai bélyegző kelte).
 • A pályázat benyújtásakor csatolni kell a közjegyző, vagy a számlavezető bank által hitelesített eredeti aláírási címpéldányt, valamint a szervezet alapító okiratának másolatát, a szerződés aláírásakor pedig a nyertes pályázó köteles csatolni a szervezet létezését igazoló, 60 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hitelesített másolatát 1 példányban.
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • a leadott program minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • az eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat.
Nem jogosultak a támogatásra:
 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási és Kulturális Minisztériummal vagy Márton Áron Szakkollégiummal kötött szerződésben foglaltakat.
Érvénytelen a pályázat, ha
 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.
Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásáról 2007. április 3-ig küldünk értesítést. A nyertes pályázók listáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), a Márton Áron Szakkollégium (www.martonaron.hu) és a Balassi Intézet honlapján tesszük közzé.


Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok