2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével meghívásos pályázatot hirdet a határon túli magyar módszertani központok, pedagógus szövetségek működtetésére, oktatási tevékenységük és szolgáltatásaik támogatására 2007-ben

2007. február 28.
Pályázati felhívás
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága

a Márton Áron Szakkollégium
(2007. március 1. napjától a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet és a Márton Áron Szakkollégium jogutódja a Balassi Intézet)
közreműködésével
meghívásos pályázatot hirdet

a határon túli magyar módszertani központok, pedagógus szövetségek működtetésére, oktatási tevékenységük és szolgáltatásaik támogatására 2007-ben.

1. A pályázat célja: a központokban, illetve a szövetségekben folyó oktatási tevékenység és szolgáltatások támogatása, a működtetéshez való hozzájárulás, az anyagi és személyi feltételek javítása.

2. Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium (Délvidéki Magyar Egyházak képviseletében)
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Nagybecskereki Módszertani Központ
Módszertani Központ, Újvidék
Vajdasági Módszertani Központ
Börcsök Erzsébet Vajdasági Módszertani Központ
Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete
Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

3. Általános tudnivalók:
 • A pályázat a 12/2005. (IV. 19.) OM rendeletben foglaltak alapján került kiírásra.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18/1 Határon túli oktatási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 30 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 300 ezer forint, felső határa 14 millió forint vissza nem térítendő támogatás.
 • A pályázatokról az OKM államtitkára dönt a Márton Áron Szakkollégium/Balassi Intézet képviselői, az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága tagjaiból álló Értékelő Bizottság javaslatának figyelembe vételével.
 • A nyertes pályázókkal a Márton Áron Szakkollégium/Balassi Intézet köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A támogatás folyósítására a szerződésben megjelölt ütemezés szerint, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • További felvilágosítás az OKM HTMT telefonszámain: 00361/473-7397, /473-7634 kapható.
4. A pályázatok benyújtása, határidő
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 5 példányban - ebből négy eredeti példányt az előírt mellékletek csatolásával a Márton Áron Szakkollégiumba, 1037 Budapest, Kunigunda u. 35, a pályázat személyesen is leadható ugyanott, illetve egy példányt elektronikusan e-mailben az OKM Határon Túli Magyarok Titkárságára kell eljuttatni

  2007. március 25-ig (a postai bélyegző kelte).
 • A pályázat benyújtásakor csatolni kell a közjegyző, vagy a számlavezető bank által hitelesített eredeti aláírási címpéldányt, valamint a szervezet alapító okiratának másolatát, a szerződés aláírásakor pedig a nyertes pályázó köteles csatolni a szervezet létezését igazoló, 60 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hitelesített másolatát 1 példányban.
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • a leadott program minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • az eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat.
Nem jogosultak a támogatásra:
 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási és Kulturális Minisztériummal vagy Márton Áron Szakkollégiummal kötött szerződésben foglaltakat.
Érvénytelen a pályázat, ha
 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.
Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázat elbírálásáról 2007. április 3-ig küldünk értesítést. A nyertes pályázók listáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), a Márton Áron Szakkollégium (www.martonaron.hu) és a Balassi Intézet honlapján tesszük közzé.


Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok