2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Minerva pályázat

2005. augusztus 30.

Tempus pályázatok

2005. augusztus 30.

Marie Curie pályázatok

2005. augusztus 30.

Pályázati felhívás

Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével meghívásos pályázatot hirdet a szomszédos államokban, valamint a nyugati szórványban határon túli magyarként élők tankönyves műhelyeinek támogatására, a határon túli magyar tankönyv-és taneszköz ellátás fejlesztésére 2005-ben.
2005. április 27.

Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, román, szerbia és montenegrói, szlovák, szlovén, ukrán állampolgárságú, nem államilag finanszírozott képzésben részt vevő, magyar nemzetiségű hallgatók számára rendszeres tanulmányi támogatásra a 2004/2005-ös tanév tavaszi szemeszterében.
2005. április 19.

Pályázati eredmény

A 2005. évre meghirdetett, a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezésre kerülő továbbképzések, továbbá nyári akadémiák, valamint a határon túli magyar módszertani központok működtetésére kiírt meghívásos pályázat eredménylistája
2005. április 14.

Pályázati felhívás oktatói támogatással kapcsolatos pályáztatási tevékenység ellátására Magyarországon kívül

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet a 2004/2005-ös tanév II. félévében valamint a 2005/2006-os tanév I. félévében oktatói támogatással kapcsolatos pályáztatási tevékenység ellátására Magyarországon kívül.
2005. február 10.

Pályázati felhívás nemzetközi ifjúsági fesztiválon való részvételre

A törökországi Antalya városban található Akdeniz Egyetem Nemzetközi Mediterrán Ifjúsági Fesztivált rendez 2005. május 2. és 6. között.
2005. január 28.

Pályázati felhívás A hungarológiai képzés határideje március 20-ra módosult!

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Balassi Bálint Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében magyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára.
2005. január 6.

Honosítási pályázat eredménye

A Magyarországon vagy magyar felsőoktatási intézmények kihelyezett képzésein szerzett oklevelek romániai honosíttatásában való közreműködésre kiírt pályázat nyertese a Tokimpex Kft. (Szováta).
2004. november 23.

Kapu a diplomáciához 2005

"Kapu a diplomáciához 2005" címmel az Amerikai Külügyminisztérium pályázatot hirdet középiskolások számára. Bővebb információ a következő honlapon olvasható:
http://globalschoolhouse.org/GSH/doors/
2004. november 12.

Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet tanulmányi, illetve kutatói támogatásra a 2004/2005-ös tanévben a szülőföldjén magiszteri/doktori képzésben vagy tudományos kutatói tevékenységben részt vevő, a Szerbia és Montenegró Államközösség állampolgárságával rendelkező, illetve román/horvát/ukrán állampolgárságú magyar nemzetiségű személyek számára, illetve a szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló személyek számára.
2004. október 28.

Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatára a 2004/2005-ös tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra vagy csoportos részképzésre.
2004. október 28.

Pályázati felhívás középiskolai osztálykirándulások támogatására

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet a Julianus Testvériskola Program keretében középiskolai osztálykirándulások támogatására.
2004. október 14.

Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet Magyarországon vagy magyar felsőoktatási intézmények kihelyezett képzésein szerzett oklevelek romániai honosíttatásában való közreműködésre.
2004. október 7.

Socrates/Lingua - A nyelvtanulás ösztönzése

A Socrates program Lingua akciójának célja, hogy felkeltse az emberek nyelvtanulás iránti igényét és javítsa a nyelvoktatás színvonalát. A támogatott tevékenységek a nyelvi változatosság megteremtését, az idegennyelv-tanulás ösztönzését és a nyelvi képzés színvonalának emelését szolgálják.
2004. szeptember 21.

Socrates/Erasmus

2004. szeptember 21.

Socrates/Comenius 2.2.b - Nyelvtanár-asszisztensi ösztöndíjak leendő nyelvtanárok részére

A Socrates/Comenius nyelvtanár-asszisztensi akció keretében a leendő nyelvtanárok az Unió egyik tagállamának valamely közoktatási intézményében 3-8 hónap időtartamú tanár-asszisztensi megbízást nyerhetnek el.
2004. szeptember 21.

Socrates/Comenius 2.1 - A tanárok alap- és továbbképzésének fejlesztése

A Comenius 2.1 célja olyan nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektek támogatása, amelyek hozzájárulnak a tanárok alap- és továbbképzésének fejlesztéséhez.
2004. szeptember 21.

Socrates/Comenius 2.2.c - Külföldi szakmai továbbképzés pedagógusoknak

A Comenius 2.2.c akció célja az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása nemzetközi környezetben. Az akció 1-4 hetes, az Európai Unió valamely tagállamában tartott intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjas támogatást pedagógusoknak.
2004. szeptember 21.

Socrates/COMENIUS 3 - Hálózatok

A Comenius Hálózatok célja, hogy előmozdítsák az együttműködést és az innovációt a közoktatásban, és összekössék a projektekben részt vevő intézményeket egy közös érdeklődésre számot tartó téma kapcsán.
2004. szeptember 21.

Partnerségi felhívás

A magyar - amerikai párbeszéd előmozdítása céljával az Egyesült Államok budapesti Nagykövetsége, együttműködve az Oktatási Minisztériummal, újra várja azon intézmények (könyvtárak, kulturális intézmények stb.) jelentkezését, amelyek intézményükben szíves helyet adnának egy "American Corner"-hez. Bővebb információt a következő honlapon olvashat: http://www.usembassy.hu/cultur.htm
2004. szeptember 21.

Pályázati felhívás a nyugati magyar szórványközösségek mobilitásának támogatására

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) közreműködésével pályázatot hirdet nyugati magyar szórványközösségek mobilitásának elősegítésére 2004-ben.

2004. szeptember 9.

Partnerkereső szemináriumok

A nemzetközi partnerkeresõ szemináriumokat a nemzeti irodák szervezik olyan intézmények számára, amelyek szívesen vennének részt a programban, de pályázatukhoz még további partnereket keresnek. A külföldi szemináriumokon való részvétel költségeinek támogatására elõkészítõ látogatás pályázatot lehet benyújtani a Socrates Nemzeti Irodához.

2004. augusztus 24.

Pályázati felhívás a szórványban folyó oktatás támogatására

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével meghívásos pályázatot hirdet a szórványban folyó oktatás támogatására a 2004/2005-ös tanévre.
2004. július 20.

Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet a 2004/2005. tanév I. félévében oktatói támogatással kapcsolatos pályáztatási tevékenység ellátására Magyarországon kívül.

2004. június 30.

Pályázati felhívás szórvány kollégium építésére

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével meghívásos pályázatot hirdet szórvány kollégium építésére.
2004. június 10.

Jelentkezési felhívás pedagógus munkakörök ellátására az Európai Iskolák hálózatában

Az Oktatási Minisztérium az Európai Iskolák hálózatának brüsszeli és luxemburgi intézményeibe magyar gyermekeket nevelő-oktató pedagógusok jelentkezését várja. Az óvodapedagógusi, tanítói és tanári munkakörök 2004. szeptember 1. napjától foglalhatók el, a megbízás legalább 2 évre szól.

2004. június 4.

Pályázati felhívás nyári sport és tematikus táborok támogatására

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet a Julianus Testvériskola Program keretében nyári sport és tematikus táborok támogatására.

2004. május 27.

Pályázati felhívás

A Tempus Közalapítvány / Leonardo Nemzeti Iroda pályázatot hirdet a Leonardo pályázatok magyarországi bírálatában való részvételre.

2004. május 13.

Pályázati felhívás: Világ - Nyelv Program / Mértékelés alprogram

Doktori kutatómunka támogatása: Idegen nyelvi nyelvpedagógia és alkalmazott nyelvészet területén külföldi könyvtári kutatómunkát végző hallgatók részére
2004. április 20.

Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, horvát, román, szerbia és montenegrói, szlovák, szlovén, ukrán állampolgárságú, nem államilag finanszírozott képzésben részt vevő, magyar nemzetiségű hallgatók számára rendszeres tanulmányi támogatásra, továbbá egyéni szakmai programok (kutatói tevékenység) támogatására a 2003/2004-es tanév tavaszi szemeszterében.

2004. április 15.

Pályázati felhívás középiskolai osztálykirándulások támogatására

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet a Julianus Testvériskola Program keretében középiskolai osztálykirándulások támogatására.

2004. március 23.

Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével meghívásos pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban, valamint Magyarországon a 2004. évre, magyar anyanyelven folyó rendezvényekre az alábbi témakörökben:

2004. március 22.

College of Europe

2004. március 4.

A Határon Túli Magyarok Főosztályának ösztöndíj pályázata

Az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően februárban meghirdette a következő tanévre vonatkozó ösztöndíj pályázati kiírását, amellyel - többek között - a magyarországi felsőoktatási intézményben teljes nappali alapképzésen tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatókat kívánja támogatni.

2004. február 24.

VMÖT-pályázat

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2004/2005-ös tanévben, a magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre, levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert Szerbia és Montenegró Államközösség állampolgárságával rendelkező, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

2004. február 24.

KMFÖT-pályázat

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2004/2005-ös tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre, levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

2004. február 24.

HMÖT-pályázat

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra a 2004/2005-ös tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre és felvételt nyert horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

2004. február 24.

EMÖT-pályázat

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztályaés a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2004/2005-ös tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre, valamint levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre felvételt nyert román állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

2004. február 24.

European Crossroads - Európai Kereszteződések Konferencia

Felhívás sportszervezetek, iskolák, önkormányzatok részére!
2004. február 16.

Magyarországi továbbképzési lehetőségek határon túli magyarok számára a 2004. év nyarán

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11.§-a értelmében 2004. év nyarára a határon túli magyar pedagógusok számára magyarországi elismert továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget.
2004. január 22.

Pályázati felhívás oktatási szakemberek számára

Felhívjuk a figyelmet az Izraeli Külügyminisztérium Nemzetközi Együttműködési Központjának (MASHAV) kurzusára, melyre korlátozott számban ösztöndíjakért lehet pályázni.

2004. január 20.

Pályázati felhívás az Európa Tanács tanár-továbbképzési szemináriumain való részvételre (2004 I. félévi meghirdetés)

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet közoktatási intézményekben, tanárképzésben és tanár-továbbképzésben dolgozó pedagógusok részére az Európa Tanács tanár-továbbképzési szemináriumain való részvételre. Az alább felsorolt szemináriumokra az Európa Tanács kulturális együttműködési egyezményét aláírt 47 tagállamból pályázhatnak.

2004. január 6.

Partnerségi felhívás

A magyar - amerikai párbeszéd előmozdítása céljával az Egyesült Államok budapesti Nagykövetsége, együttműködve az Oktatási Minisztériummal, várja azon intézmények (könyvtárak, kulturális intézmények, stb.) jelentkezését, amelyek intézményükben szíves helyet adnának egy "American Corner"-hez. Az "American Corner" (amerikai sarok) működtetése és fenntartása a befogadó intézményre hárul, de ahhoz az Amerikai Nagykövetség is hozzájárul.

Partnerségi felhívás
Invitation for Partnership

2003. december 19.

Felnőttoktatói mobilitás (Grundtvig 3): egyéni ösztöndíjak módszertani továbbképzéseken való részvétel támogatására

Ez a pályázattípus felnőtt tanulókkal foglalkozó oktatók, tanácsadók, menedzserek továbbképzését teszi lehetővé  szervezett nemzetközi szeminárium vagy egy  külföldi felnőttoktatási intézményhez történő látogatás keretében. A látogatás célja az oktató szakmai fejlődése, valamint az intézmények közti együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzése.
2003. december 9.

Pályázati eredmény

Lezárult a Határon Túli Magyarok Főosztályának ösztöndíj pályázata. A nyertesek listája az alábbi címen érhető el:
http://www.agorairoda.net/Rendszer/Split/001.htm
2003. október 22.

Fulbright Tanárcsere Program az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között a 2004-2005-ös tanévre

A Fulbright Bizottság örömmel hirdeti meg tanárcsere pályázatát a szaktantárgyukat angol nyelven oktatni tudó középiskolai tanárok számára, a 2004-2005-ös tanévre.

2003. szeptember 25.

TANÁROK, DIÁKOK ÉS HALLGATÓK, FIGYELEM!

Michigan Állam támogatásával a michigani Civics Institute és a Michigani Egyetem International Youth Initiative (IYI) néven egy figyelemre méltó kezdeményezést indított, amely keretében magyar diákok is bekapcsolódhatnának a világ fiataljait összekapcsoló 3, számítógépes kapcsolatra alapozott programba.
2003. július 3.

A Humboldt Egyetem pályázati felhívása

A berlini Humboldt Egyetem ösztöndíjat kínál, amit a náciuzmus üldözöttjeinek gyermekei vehetnek igénybe, és elsősorban a nemzeti szocializmus történelmével foglalkozó (történész) hallgatókat várják a jelentkezők között. További felvilágosítást a következő honlapon olvashatnak: www.hu-ny.org
2003. június 10.

Álláslehetőség a Koreai Köztársaságban

A Magyar-Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány pályázatot hirdet matematika-oktatással kapcsolatos állás betöltésére a Koreai Köztársaságban. A pályázattal kapcsolatos bővebb információ az alábbi angol nyelvű felhívásból tudható meg.

2003. május 27.

Pályázat kéthetes izraeli tanulmányútra

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet középiskolai tanárok, valamint történészek részére kéthetes izraeli tanulmányútra a jeruzsálemi Yad Vashem Intézetbe.

2003. április 29.

Európa Pályázat Előkészítő Alap a Strukturális Alapok forrásainak fogadása céljából

Az Alap célja, hogy Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása után a Strukturális Alapok támogatási forrásaihoz a hazai pályázók minél rövidebb időn belül hozzáférhessenek.
2003. április 8.

Önkéntes amerikai angol tanárok tanítanának Magyarországon

Felhívjuk az önkormányzatok oktatási referensei, valamint iskolaigazgatók figyelmét arra, hogy az ITDH (Investment and Trade Development Hungary) chicagói irodája szívesen működne együtt önkormányzatokkal, iskolákkal abból a célból, hogy az angol nyelv könnyebb elsajátítása érdekében angol tanárokat küldjön Magyarországra.
Bővebb információkat Márkus Csillától kaphatnak: markus@itd.hu (ITDH The Hungarian Investment and Trade Development Agency, H-1061 Budapest, Andrássy út 12, telefon: 06 1 472 8189, Fax: +36 1 472 8180, honlap: www.business2hungary.com ), a szervezetről pedig hasznos információt a következő honlapon talál: www.globalvolunteers.org.
2003. március 4.

Pályázati felhívás zeneművészeti szakközépiskolás diákok számára

2003. július 13-19 között az Egyesült Államokban nemzetközi ifjúsági zenei tábor megrendezésére kerül sor. A szervezők 2 magyar diák számára kínálnak fel ösztöndíjat, amelyre 2003. május 1-ig kell jelentkezni. Bővebb információ a következő weblapon található: www.internationalmusiccamp.com.
2003. március 4.

VMÖT-pályázat

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2003/2004-es tanévben, a magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre, levelező tagozatos másoddiplomás képzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert Szerbia és Montenegro Államközösség állampolgárságával rendelkező, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

2003. március 4.

SZMÖT-pályázat

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2003/2004-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre felvételt nyert szlovákvagy cseh állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

2003. március 4.

KMFÖT-pályázat

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2003/2004-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre, levelező tagozatos másoddiplomás képzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

2003. március 4.

HMDK-pályázat

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra a 2003/2004-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes alapképzésre, valaminta Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

2003. március 4.

EMÖT-pályázat

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2003/2004-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre, valamint levelező tagozatos másoddiplomás képzésre felvételt nyert román állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

2003. március 4.

A Határon Túli Magyarok Főosztályának ösztöndíj pályázata

Az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően februárban meghirdette a következő tanévre vonatkozó ösztöndíj pályázati kiírását, amellyel - többek között - a magyarországi felsőoktatási intézményben teljes nappali alapképzésen tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatókat kívánja támogatni.

2003. február 17.

Nemzetközi művészeti pályázat gyermekek számára

A svéd Nemzetközi Gyermekművészeti Múzeum pályázati felhívása.
2002. december 3.

Európai programok

2002. augusztus 15.

SAMSUNG - Koreai Nemzeti Bizottság UNESCO Oktatási Alap Projekt

Örömmel értesítjük a Samsung - Koreai Nemzeti Bizottság UNESCO Oktatási Alapjának megalakulásáról. Jelenleg az alap hozzávetőleg 800,000 US$ -nyi összeggel rendelkezik. Az alap elsősorban arra szolgál majd, hogy oktatási felszerelésekkel és írószerekkel lássa el azokat a gyerekeket, akik leginkább rászorulnak szerte a világon az elkövetkező öt évben.
2001. március 2.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok