2021. április 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet (BBMKI) főigazgatói állásának betöltésére

2006. január 23.

Pályázati felhívás

a kiírás letöltése (doc 37KB)

A nemzeti kulturális örökség minisztere - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. és a végrehajtására kiadott 18/2005. (V. 28.) NKÖM miniszteri rendelet előírásainak megfelelően - pályázatot hirdet a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet (BBMKI) főigazgatói állásának betöltésére.

Az intézet teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Alaptevékenysége az, hogy - a Kormány 2335/2001. (XI. 21.) számú, a BBI-t megalapító, valamint a Kormány 1108/2004. (X. 26.) számú, az intézet felügyeleti jogának megváltoztatásáról szóló határozatai, továbbá az intézet 2005. május 25-i hatállyal módosított és Kulturális Közlönyben közzétett alapító okirata szerint - a lehető legszélesebb körben megismertesse a magyarság anyagi és szellemi kultúráját, természeti és társadalmi viszonyait, mindezek történetét és legfontosabb mai jellemzőit. Tevékenységének specifikus jellegét azon elvi megfontolás adja, hogy nyelv és kultúra szerves egységet alkot, ezért a magyar nyelv és kultúra megismertetését együtt valósítja meg.

A főigazgató magasabb vezetői megbízású közalkalmazott, aki egyszemélyi vezetőként felelős az intézet folyamatos, jogszerű és hatékony működéséért, valamint az Alapító Okirat és SZMSZ szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért. Fő feladatai részletesebben:

a) gondoskodik az intézet éves költségvetésének és feladattervének, valamint költségvetési és feladat- beszámolójának elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerinti módosításáról;

b) gondoskodik az intézet feladatainak ellátását szolgáló, a kiadási előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalásról, illetve a bevételi előirányzatot teljesítő követelés előírásáról;

c) az intézet költségvetési keretei között gondoskodik a működéshez szükséges belső személyi és infrastrukturális feltételekről;

d) igény szerint, de évente legalább egyszer teljes körű tájékoztatást nyújt és beszámol a NKÖM miniszterének az intézet működéséről;

e) az intézet alaptevékenységi körébe tartozó szakmai feladatok megszabása, illetve megoldása során igényli, és figyelembe veszi a tudományterület hazai és nemzetközi testületeinek véleményét;

f) dönt a pályázatokban történő részvételről, ellenőrzi az elnyert pályázatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtását;

g) képviseli az intézetet harmadik személyekkel szemben.

Alkalmazási feltételek:

- büntetlen előélet;

- a szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú végzettség és szakirányú felsőfokú szakképzettség;

- vagyonnyilatkozat tétele a 25/2002. (XII. 25.) NKÖM rendelet alapján.

A pályázathoz csatolni kell:

- az intézet tevékenységével kapcsolatos szakmai koncepciót;

- szakmai önéletrajzot;

- az iskolai végzettséget, szakképzettséget bizonyító okiratok másolatát;

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

- tudományos tevékenység;

- az angol, német, francia vagy orosz nyelv tárgyalási szintű ismerete;

A pályázatokról a benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a miniszter által felkért szakmai bíráló bizottság véleménye alapján, szükség esetén a pályázók személyes meghallgatása után - a miniszter dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A beosztás az elbírálást követően azonnal betölthető. A főigazgatót közalkalmazotti jogviszony keretében - közalkalmazotti kinevezéssel létesülő, illetve közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása alapján - magasabb vezetői beosztással legfeljebb 5 év határozott időre a NKÖM minisztere bízza meg. Közalkalmazotti besorolása és illetményének megállapítása a Kjt. illetve a végrehajtásról rendelkező jogszabály alapján történik.

A pályázatot zárt borítékban, a kiírásnak a Kulturális Közlönyben történő megjelenésétől számított 30 napon belül a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Humán-és Közszolgálati Főosztályához (1077. Budapest, Wesselényi u. 20-22.) kell benyújtani - "BBMKI főigazgató" jeligével. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük.

A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve az intézményre vonatkozó tájékoztatás a BBMKI-nél, dr. Juhász Roland intézeti jogtanácsostól a 381-5131-es telefonszámon kérhető.

Budapest, 2005.

Dr. Bozóki András

a nemzeti kulturális örökség minisztere


A pályázat a Kulturális Közlöny decemberi számában jelent meg.


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok