2021. április 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató A Klebelsberg Kuno Ösztöndíjjal kiutazó pályázók részére

2004. szeptember 8.

Tájékoztató

A Klebelsberg Kuno Ösztöndíjjal kiutazó pályázók részére

(2004.)

Tisztelt Ösztöndíjas!

Ezúton gratulálunk sikeres pályázatához. A 2004. évre 83 pályázóból 48-an nyertek ösztöndíjat 11 különböző országba. A továbbiakban közöljük az ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézéshez szükséges információkat.

Az ösztöndíjat csak a 2004. naptári évben lehet felhasználni.

Az ösztöndíj tartalma:

- az egyszeri oda-vissza út útiköltsége. Értesítjük a tisztelt ösztöndíjasokat, hogy a 2004. évben is ösztöndíjukat kizárólag egyben van lehetőség letölteni, mert utazási költségeiket csak egy oda-vissza útra térítjük, valamint az ösztöndíjhónapok elaprózása a valutával történő elszámolást is megnehezíti.

- országonként eltérő mértékű, átlagosan havi 200,000 forintnak megfelelő összegű pénzbeli juttatás (valuta), amely két részből áll: személyi részből (adóköteles, az adó mértéke a személyi juttatás 50 %-ának 40%-a jelen rendelkezés szerint) és dologi költségtérítésből; az utóbbi felhasználását számlákkal kell igazolni;

- Azoknak az ösztöndíjasoknak, akik egy országban több várost jelöltek meg célállomásként, és közülük csak egyben működik fogadóképes intézet vagy Collegium Hungaricum, a többi városban való tartózkodásuk szállás-, illetve útiköltségigényét jelezniük kell írásban a kiutazás előtt legalább három héttel. Lehetőség van ugyanis a számukra megítélt ösztöndíj pénzügyi keretén belül maradva, az ottani szállás- és útiköltségük egy részének a számukra megítélt dologi költségéből való fedezésére. Ennek jóváhagyását azonban írásban kell kérniük a Kulturális Intézetek Igazgatóságától.

- Rómában, Bécsben, Moszkvában ingyenes szállás, más helyszíneken szállásköltség-hozzájárulás kerül kifizetésre, amelyről szintén számlát kell hozni.

- Felhívjuk Bécsbe kiutazó ösztöndíjasaink figyelmét, hogy a Bécsi Collegium Hungaricum-beli szállásukat célszerű már a 2004-es év elején lefoglalni, mivel az intézet már több hónapra előre leköti az ösztöndíjas szobákat!

Az ösztöndíj igénybevételének menete:

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot az ösztöndíj kezdete előtt legalább három héttel szíveskedjenek kitölteni és megküldeni a Kulturális Intézetek Igazgatóságára (Fax: 484-7184). A jelentkezési lap alapján készül el az utazási határozat, ez alapján kezdődik meg az ösztöndíjas kiutazásának hivatalos ügyintézése.

Az ösztöndíjat és az egyéb juttatásokat - a szerződés aláírását követően - a NKÖM Kulturális Intézetek Igazgatóságának Devizapénztárában vehetik fel az ösztöndíjasok, az illetékes pénztáros referenssel és az ösztöndíj referensével történt időpont-egyeztetést követően. Az ösztöndíj pénzügyi részével kapcsolatos ügyeket (valutakiadás, elszámolás) intéző kolleganő neve és elérhetősége:

Kenyeres Erzsébet, Devizapénztár Tel.: 484-7372

(1072 Bp., Nagydiófa u. 11., földszint)

Az utazásokhoz a vonat-, busz-, illetve repülőjegyeket a NKÖM utaztatásért felelős referensénél kell megrendelni, aki rendelkezik a megfelelő kapcsolatokkal a legkedvezőbb járatok lefoglalásához. Az utaztatást intéző kolleganő neve és elérhetősége:

Mazán Zsuzsa, utaztatási referens

1077 Bp., Wesselényi u. 20-22. , 315. szoba, Tel.: 484-7330

Kérjük Bécsbe, Rómába, és Moszkvába utazó ösztöndíjasainkat, hogy az időben történő szállásfoglalás érdekében szíveskedjenek telefonon egyeztetni az intézmények igazgatóival, illetve az ösztöndíjasokért felelős munkatársakkal, akik a szobabeosztást vezetik:

Bécs: Kocziha Magdolna, Bécsi Collegium Hungaricum

Tel.: 00/43/1 214-05-81-205 (iroda), 00/43/1 214-05-81 (központ)

Email: magdolna.kocziha@collegiumhungaricum.at

Fax.: 00/43/1 216-27-96,

Róma: dr. Csorba László, igazgató, Római Magyar Akadémia

Tel.: 00/39/06 688-96-71 Fax.: 00/39/06 688-05-292

Email: accadung@tin.it

Moszkva: Szűcs János, Moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ, email: archinst@huncultc.ru

Tel.: 00-7-095-291-3134 Fax: 00-7-095-291-3221

A külföldi magyar intézeteket az Interneten a következő címen lehet elérni: www.magyarintezet.hu Minden kiutazónak javasoljuk, hogy a kiutazást megelőzően tájékozódjon az intézet honlapján, ahol szintén sok olyan információ található amely megkönnyítheti a kinntartózkodást.

Az egyéb országokba történő utazások esetén a szállásszerzéssel kapcsolatos ügyeket az ösztöndíjasok önállóan intézik. Itt meg kívánjuk jegyezni, hogy a szállásszerzés lebonyolítása nem képezi az ösztöndíj részét, a szállással kapcsolatos szervezés az ösztöndíjas egyéni feladata és felelőssége. Ezért minden kedves ösztöndíjast arra kérünk, hogy saját, az adott országra vonatkozó ismeretségét, kapcsolatait és tapasztalatát időben használja fel az utazások hatékony megszervezése végett. Az intézetek mindazonáltal segítséget tudnak nyújtani a külföldi szálláskeresésben, amennyiben erre szüksége van.

Oroszországba utazó ösztöndíjasaink figyelmét felhívjuk arra, hogy 2000. június 3.-án életbe lépett az Orosz Föderációba történő beutazások rendjét módosító, a magyar-orosz vízumegyezmény részét képező Ideiglenes Kiegészítő Jegyzőkönyv, amely egyértelművé teszi, hogy pusztán az NKÖM, vagy bármely más magyar szerv által kiállított kiküldetési rendelvénnyel magyar állampolgár az OF területére nem utazhat be. Az ösztöndíjas beutazások az eddigi tájékozódás alapján hivatalos beutazásnak minősülnek, amely esetben az Orosz Föderáció Külügyminisztériumától kell meghívólevelet kérni. Ebben segítséget tud nyújtani a Moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ igazgatója, Kiss Ilona.

Az ösztöndíjas tartózkodás időtartamára szóló biztosítást az utaztatási referens megköti. Amennyiben az ösztöndíjas saját maga gondoskodik a biztosításáról, az erre fordított összeg dologi költségként elszámolható. A repülőjegyek árában benne foglaltatik az utazás idejére szóló poggyász- és balesetbiztosítás. Pontos információt Mazán Zsuzsa utaztatási referens tud adni.

Az ösztöndíjjal kapcsolatos beszámolási kötelezettségről:

Az ösztöndíjas kutatóknak a hazatérésüket követő egy héten belül a munkatervre tekintettel jelentést kell készíteniük az elvégzett feladatokról (1-2 oldal). A rövid jelentés felépítése:

1. név

2. a kutatási téma

3. a kutatás helyszíne

4. a kutatás ideje, időtartama

5. a kutatott gyűjtemények, az átnézett irat-és dokumentumállagok és a találatok rövid ismertetése (tételes találati jegyzéket a részletes beszámolóhoz kell mellékelni)

6. az ösztöndíjjal kapcsolatos gyakorlati észrevételek (beleértve a többi ösztöndíjas számára hasznos tanácsokat is).

A hazatérést követő három hónapon belül hasonló felépítésű részletes szakmai beszámolót (5-10 oldal) kell készíteni, az átnézett forrásanyagok és találatok tételes jegyzékével, amelyhez csatolandók az ösztöndíjas tevékenység eredményeinek dokumentumai is (pl. előadás szövege, publikáció). Ezúton hívom fel az ösztöndíjasok figyelmét, hogy minden év végén a Kulturális Intézetek Igazgatósága a beérkezett részletes szakmai beszámolókból közös gyűjteményt készít, melyet a minisztérium felső vezetése felé köteles megküldeni.

Mindkét beszámolófajtát a következő helyekre kell megküldeni (egy-egy példányban):

Dr. Csapody Miklósné Igazgató

NKÖM Kulturális Intézetek Igazgatósága

1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Dr. Monok István Főigazgató

Országos Széchényi Könyvtár

1827 Budapest, Budavári Palota

"F" épület

Dr. Gecsényi Lajos Főigazgató

Magyar Országos Levéltár

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2/4. Dr. Ujváry Gábor Főigazgató

Balassi Bálint Intézet

Budapest, 1016, Somlói út 51.

Az ösztöndíjjal kapcsolatos egyéb kérdéseivel, észrevételeivel kapcsolatban Szabó Tímea, az ösztöndíj referense tud felvilágosítást adni (levelezési cím: 1077, Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel: 484-73-88, fax: 484-71-84, email: timea.szabo@nkom.gov.hu).

Budapest, 2003. december 8.

Szabó Tímea

a Klebelsberg Kuno Ösztöndíj referense


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok