2021. április 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja - SEPSISZENTGYÖRGYI Fiókintézete INTÉZETVEZETŐI álláshelyének betöltésére

2005. december 19.

a kiírás letöltése (doc 44 KB)

Pályázati felhívás

a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja - sepsiszentgyörgyi Fiókintézete

intézetvezetői álláshelyének betöltésére

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja és a Budapesti Román Kulturális Intézet működéséről szóló Egyezmény alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Sepsiszentgyörgyön létrehozta a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja fiókintézetét.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a külföldi kulturális intézetekről szóló 11/2000. (II.8.) Korm. rendelet 9. §-a alapján pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság bukaresti Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézete intézetvezetői álláshelyének betöltésére 2006. márciusától kezdődően.

A sepsiszentgyörgyi fiókintézet alapvető feladata, hogy regionális szinten támogassa és segítse elő a két állam közötti kulturális kapcsolatok fejlődését, a magyar kultúra hagyományos értékeinek és a kortárs művészet alkotásainak bemutatását, az oktatási, tudományos, sajtó és audiovizuális területre kiterjedő együttműködés fejlesztését.

Az intézetvezető feladatköre:

- a fiókintézet teljes körű irányítása szoros együttműködésben a bukaresti Magyar Kulturális Központtal

- a magyarországi kultúrának a fogadó országban való ismertebbé tétele, a kulturális diplomácia eszközeivel Magyarország és az egyetemes magyar kultúra ismertebbé tétele, annak hiteles közvetítése

- a magyarországi kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek megismertetése a fogadó országban

- kezdeményező szerepvállalás, kapcsolatépítés, a kulturális, oktatási és tudományos intézmények közötti kapcsolatok fejlesztése, a fiókintézet profiljának alakítása

- a fiókintézet képviselete a küldő és fogadó ország regionális hatóságainál, intézményeinél, korszerű és hatékony médiakapcsolatok kialakítása, a fogadó ország tömegtájékoztatási eszközeinek folyamatos tájékoztatása és e médiumokban lehetőség szerint minél gyakoribb megjelenés biztosítása

- a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel való felelősségteljes gazdálkodás

- a fiókintézet - a bukaresti Magyar Kulturális Központtal szoros együttműködésben kialakított - éves munkatervének elkészítése és végrehajtása, éves beszámoló készítése

- a fiókintézet internetes megjelenítése

A pályázóval szembeni követelmények:

- a magyar kultúra magas fokú ismerete, jártasság tudományos, oktatási területen vagy ennek megfelelő kulturális, művészeti tevékenység

- a fogadó ország kultúrájának, civilizációjának, valamint a román nyelv magas szintű ismerete

- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény által előírt alkalmazási feltételek, és a 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 98. pontja szerinti képzettségi előírásoknak megfelelő felsőfokú iskolai végzettség (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség)

- megfelelő szervezési, vezetői gyakorlat, a fiókintézet gazdasági ügyeinek menedzselésére való alkalmasság

- számítógépes felhasználói ismeretek

- gépjármű-vezetői jogosítvány

- orvosi alkalmasság

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- az intézetvezetői tevékenységet, a fiókintézet irányítását, vezetését körvonalazó stratégiai tervet, amely tekintetbe veszi a vonatkozó szabályokat, különös tekintettel a külföldi kulturális intézetekről szóló 11/2000. (II.8.) Korm. rendeletre, és amely figyelembe veszi az adott országgal ápolt kulturális kapcsolataink jellegzetességeit

- a pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatást (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével)

A pályázathoz mellékelni kell:

- részletes önéletrajzot

- a tudományos munkák (vagy művek, önálló alkotások) felsorolását

- a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minősül, melynek betöltéséhez szükséges "C" típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A kinevezendő intézetvezető egészségügyi alkalmassági vizsgálatának elvégeztetéséről a Kulturális Intézetek Igazgatósága gondoskodik.

Az intézményvezető megbízása határozott időre, a kirendelés időtartamára szól. Jogállására, besorolására, illetményére és egyéb juttatásaira vonatkozóan a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. január 13.

A pályázatokat a nemzeti kulturális örökség minisztere által felkért bíráló bizottság véleményezi. A pályázatot elnyert intézetvezető személyéről a nemzeti kulturális örökség minisztere a benyújtási határidő lejártától számított 30 napon belül hoz döntést. A pályázat eredményéről az érintettek 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.

A pályázat benyújtható a Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatóságán (1072 Budapest, Nagydiófa u. 11.) vagy postai úton (levélcím: 1410 Budapest, Pf. 219.).

A fiókintézet tevékenységére, illetőleg az álláshelyre vonatkozó további információk beszerezhetők a Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatóságán (tel: 484-71-64, fax: 484-71-84).

Budapest, 2005. november

Dr. Bozóki András

a nemzeti kulturális örökség minisztere

s.k.


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok