2021. április 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a NÉMETORSZÁGI MAGYAR KULTURÁLIS ÉVAD nevének és/vagy szlogenjének kitalálására a Hungarofest Kht. megbízásából

2005. május 23.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (kiírás letöltése, doc)

A Németországi Magyar Kulturális Évad nevének és/vagy szlogenjének kitalálására

a Hungarofest Kht. megbízásából

Melléklet: Az Évad ötlet-tervezete


A pályáztató:

Hungarofest Kht. (1072 Budapest, Rákóczi út 20.)

266-2669, 266-6167

Kapcsolattartó: Etey Andrea etey.andrea@hungarofest.hu

Pogrányi Annamária pogranyi.annamaria@hungarofest.hu

1. A pályázat meghatározása:

A Hungarofest Kht. nyilvános pályázatot hirdet a Magyar Kulturális Évad 2006-ban Németországban megrendezendő programsorozatához kapcsolódó kreatív magyar és német nyelvű név és/vagy szlogen megalkotására.

2. Határidő:

A pályázatok beérkezésének határideje 2005. június 15. 10.00 óra

A pályázatok felbontásának időpontja: 2005. június 15. 10.00 óra

3. A pályázat benyújtásának címe:

Lsd. 1. pont.

4. A pályázat benyújtásának formája és a kötelezően megadandó adatok:

Formai követelmények:

Nyomtatott és digitális formátumban egyaránt (adathordozón is!) a 7. pontban foglaltak figyelembevételével zárt borítékban. A borítékon a "Német Évad" felirat feltüntetésével.

Kötelezően megadandó adatok:

Magánszemély esetén:

- Név

- Lakcím

- Adóazonosító jel

- Társadalombiztosítási azonosító jel

Gazdasági társaság illetve jogi személy esetén pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásához szükséges adatok:

- Teljes név

- Székhely

- Adószám

- Cégek esetében cégjegyzékszám, alapítványok, társadalmi szervezetek esetében bírósági nyilvántartási szám

- Képviselő neve, beosztása

- Cégek esetében cégkivonat

- Aláírási címpéldány fénymásolata

5. Az pályázatok nyelve:

Magyar, azonban a pályázó magyar és német nyelven egyaránt köteles pályázatának kreatív részét képező és az első pontban foglalt nevet és szlogent megadni.

6. Pénzügyi ellenszolgáltatás:

A sikeres pályázó egyszeri 80.000.- Ft + 25 % Áfa (magászemély esetében bruttó 80.000,- forint) díjazásban részesül. Azon pályázó, akinek a pályázatának egyik része nyert, az 40.000,- forint + Áfa (magánszemély estében bruttó 40.000,- forint) díjazásban részesül.

A Hungarofest Kht. a feladat teljesítéséhez előleg átutalását nem vállalja.

7. A pályázó szakmai alkalmassága, összeférhetetlensége:

Szakmai alkalmasság igazolása:

o A feladat végrehajtása szempontjából lényeges referencia-megjelölések

o A projektben résztvevő munkatársak bemutatása

o A pályázó írásbeli (cégszerű) nyilatkozata és garanciavállalása arról, hogy az általa beadott pályázat kizárólag a pályázó szellemi alkotása, arra vonatkozóan harmadik személy semmiféle jogot nem támaszthat.

Pályázó nem lehet, aki:

o végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csőd- illetve felszámolási eljárás folyamatban van;

o egy évnél régebben lejárt adó-, illeték- illetve társadalombiztosítási járulék-tartozása van, vagy elkülönített állami pénzalappal szembeni fennálló fizetési kötelezettségnek nem tett eleget.

A pályázónak írásos (cégszerű) nyilatkozatot kell tennie arról is, hogy őt érintő fenti kizáró ok nem áll fenn.

8. Pályázati változatok

Minden pályázótól minimum 3 db kidolgozott kreatív anyagot várunk tételenként.

9. Egyéb információk:

a. A pályázat elbírálása a pályázat leadási határidőt követő 15 munkanapon belül megtörténik. Az eljárás eredményéről a pályázó írásbeli értesítést kap

b. Az elfogadott pályázaton a megbízó esetleges változtatásokat kérhet, egyeztetve a nyertes pályázóval, aki a pályaművét 10 munkanapon belül köteles véglegesíteni.

c. A megbízás kiadása, illetve a szerződés létrejöttének időpontja: az elbírálást követő 10 munkanapon belül történik.

d. A nyertes pályázó a véglegesített pályaművet a pályáztató részére az egyszeri pályáztatási díj ellenében a teljes körű felhasználási jogokkal együtt átadja (elektronikus, szerkeszthető formátumban) a pályáztató részére.

e. A pályáztató indokolás nélkül jogosult eredménytelennek nyilvánítani a pályázati eljárást.

f. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy egy vagy több pályázat egyes részeit fogadja el nyertesnek.


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok