2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás

2004. március 22.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével meghívásos pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban, valamint Magyarországon a 2004. évre, magyar anyanyelven folyó rendezvényekre az alábbi témakörökben:

 1. "Szülőföldön megrendezendő anyanyelvi tematikus szaktábor" támogatása
 2. "Szülőföldön megrendezendő anyanyelvi tanulmányi verseny" támogatása
 3. "Magyarországon megrendezendő, magyar nyelven folyó nemzetközi tanulmányi versenyek" fenti törvény hatálya alá tartozó résztvevői költségeinek támogatása

Pályázat célja: a fenti tárgykörbe tartozó rendezvények lebonyolítási költségeinek támogatása. (Felhasználási célok részletesen az általános tudnivalókban.)

Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Vajdasági Módszertani Központ
Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete
Újvidéki Módszertani Központ
Erdélyi Unitárius Egyház
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
Kárpátaljai Református Egyház
Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Salamon Ernő Elméleti Líceum
Erdélyi Magyar Műszakai Tudományos Társulat
Gyulafehérvári Katolikus Érsekség
Romániai Magyar Táncszövetség
Báthory István Líceum
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
Bálint Márton Általános és Középiskola
Földrajztanárok Egylete
Magyar Természettudományi Társulat
Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola
Magyar Nyelvtudományi Társaság
Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Salgótarján)
Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Kollégium
ELTE BTK Főiskolai Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Hungarofest Kht. Égtájak Iroda
Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete
Pro Futuro Polgári Társulás
Tompa Mihály Református Gimnázium (Szlovákia)
Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum
Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya
Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendava
Szilágysámsoni Református Egyházközség
Evangélikus Egyházközség (Négyfalu)
Testnevelés Sporttanítás Társulás "TEST"
Magyar Tannyelvű Gregorovits Lipót Alapiskola
Feszty Árpád Művelődési Park

Általános tudnivalók:

 • Pályázni csak a határon túli magyar tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szülőföldön rendezendő tábor, illetve tanulmányi verseny, valamint Magyarországon lebonyolítandó tanulmányi verseny költségeinek támogatására lehet, kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely letölthető a www.om.hu honlapról. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A nyertes pályázatra támogatásként adható legnagyobb összeg — a táborozásban vagy versenyen résztvevők létszámától függetlenül — 500.000,- Ft.
 • Egy pályázó szervezet több táborra vagy tanulmányi versenyre is kérhet támogatást.
 • A nyertes pályázókkal a Márton Áron Szakkollégium szerződést köt, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről.
 • Az adatlap kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy kedvező elbírálás esetén csak a következő tételek fedezhetők a támogatásból: határon túli résztvevők étkezési és szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, előadói- és tiszteletdíjak a támogatási összeg legfeljebb 10 %-ának mértékéig, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya címére (1055 Budapest, Szalay u.10-14.) postán vagy személyesen kell eljuttatni2004. március 31-ig.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.

Nem pályázhatnak:

 • A Magyarország területén táboroztatók.
 • Magyar állampolgárok ellátásának támogatását kérelmezők.

A pályázatokról az Oktatási Minisztérium (OM) nemzetközi helyettes államtitkára dönt a Márton Áron Szakkollégium képviselői és az OM Határon Túli Magyarok Főosztálya által működtetett Oktatási Tanács javaslatának figyelembevételével.

A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

 • A leadott program minősége, megvalósíthatósága
 • Költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.)
 • Résztvevői létszám
 • Rendezvény időtartama
 • Regionalitás
 • A támogatandó rendezvényhez kapcsolódó előzmények
 • Eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat

A pályázatok eredményéről, illetve az elnyert támogatás összegéről értesítést küldünk 2004. április 30-ig. A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.

A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Főosztálya

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok