2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás

2004. június 30.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet a 2004/2005. tanév I. félévében oktatói támogatással kapcsolatos pályáztatási tevékenység ellátására Magyarországon kívül.

1. A pályázat célja
 
Az Oktatási Minisztérium támogatást kíván nyújtani a külföldi állami felsőoktatási intézményekben főállásban magyar nyelven tanító oktatók számára. Az oktatói támogatás pályázat útján kérelmezhető az arra kijelölt szervezettől.

Az Oktatási Minisztérium a fenti cél elérése érdekében hirdeti meg a jelen pályázatot szakmai szervezetek számára. A nyertes pályázó szervezet vállalja, hogy ellátja a 2004/2005-ös tanév I. félévére igényelhető oktatói támogatás pályáztatásával kapcsolatban felmerülő feladatokat, amelyhez az Oktatási Minisztérium támogatást nyújt. A pályáztatási tevékenység a következő feladatokat foglalja magába:
  • az oktatói támogatási pályázat közzététele abban az országban, amelyben a nyertes pályázó szervezetet bejegyezték és működik;
  • pályázatok fogadása, regisztrálása, elbírálása;
  • a nyertes pályázóval szerződéskötés, az oktatói támogatás folyósítása;
  • a pályáztatási tevékenységről való szakmai és pénzügyi beszámolás elkészítése és az Oktatási Minisztériumnak való megküldése.
2. A pályázat benyújtására jogosultak köre

Magyarországon és külföldön bejegyzett és működő társadalmi szervezetek, közhasznú társaságok, alapítványok, gazdasági társaságok. Az EU-tagállamban közzétett pályázati felhívás esetén másik tagállamban bejegyzett, és a pályáztató tagállamban fiókhellyel rendelkező szervezet, alapítvány, gazdasági társaság is.


3. Általános tudnivalók:

A pályázati felhívás keretében odaítélhető összes támogatás: 45 millió Ft, amelynek felosztása függ a nyertes pályázó szervezetek számától, továbbá az adott országban az oktatói támogatásban részesíthető oktatók létszámától. Országonként egy szervezet jelölhető ki az oktatói támogatás pályáztatási feladatainak ellátására.

A nyertes pályázó szervezetekkel a Márton Áron Szakkollégium szerződést köt és annak alapján megfelelően gondoskodik a támogatás kifizetéséről. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elszámolható költségekről vonatkozó részletes információt a Márton Áron Szakkollégium és a nyertes pályázó szervezet között létrejött támogatási szerződés tartalmazza.

A pályázatokról a bíráló bizottság javaslata alapján az Oktatási Minisztérium nemzetközi helyettes államtitkára dönt. Az elbírálás határideje: 2004. augusztus 4. A pályázat eredményét az Oktatási Minisztérium és a Márton Áron Szakkollégium honlapján közzétesszük, a pályázó szervezeteket írásban értesítjük a döntéstől számított 8 napon belül.

A támogatás kizárólag az oktatói támogatással kapcsolatos pályáztatási feladatokhoz és a pályáztatással kapcsolatos költségekhez használható fel.

A nyertes pályázó szervezetek névsora nyilvános.


4. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot írásban, magyar nyelven, postán vagy személyesen kell eljuttatni a Márton Áron Szakkollégium címére (1037 Budapest, Kunigunda útja 35).

A pályázatok beérkezési határideje: 2004. július 23.

A határidőn túl beérkezett és nem a pályázati felhívásnak megfelelően elkészített pályázatokat érvénytelennek tekintjük.


5. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • pályázó szervezet bemutatása, tevékenységének ismertetése különös tekintettel azokra az eredményekre, amelyek azt igazolják, hogy a pályázó szervezet alkalmas a jelen pályázati felhívásban meghirdetett feladat ellátására, így különösen, hogy felmérje az az adott országban főállásban, magyar nyelven, állami felsőoktatási intézményben tanító oktatók számát;
  • a pályázó szervezet létezését igazoló, három hónapnál nem régebbi okirat vagy annak hiteles másolata, továbbá aláírási címpéldány vagy egyéb, az aláírási jogosultságot igazoló okirat;
  • az oktatói támogatás tervezett pályázati rendszerének bemutatása: a pályáztatási folyamat menete, az oktatói támogatást terhelő adó mértéke az adott országban.
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó szervezet, amelyik a lehető legmagasabb nettó értékű oktatói támogatás folyósítását vállalja.

A pályázat beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást levélben, e-mailen vagy faxon lehet kérni a következő címen:
 
Márton Áron Szakkollégium
1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
tel: +361 250 71 97
fax: +361 250 68 87
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok