2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás

2005. április 19.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, román, szerbia és montenegrói, szlovák, szlovén, ukrán állampolgárságú, nem államilag finanszírozott képzésben részt vevő, magyar nemzetiségű hallgatók számára rendszeres tanulmányi támogatásra a 2004/2005-ös tanév tavaszi szemeszterében.
A pályázat célja:

A pályázatot a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium együttműködve dolgozza ki, a Márton Áron Szakkollégium lebonyolításával. A támogatással a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását, a határon túli magyar hallgatók minél nagyobb arányú, szülőföldjükre történő hazatérését kívánja elősegíteni a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő hallgatók tanulmányainak támogatása által.

A pályázás általános feltételei:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium a pályázati elbírálás szempontrendszerét a pályázati határidő lejárta előtt nyilvánosságra hozza.
 • A felsőfokú szakképzésben részt vevő személyek nem részesülhetnek támogatásban.
 • A támogatás a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő intézményben, szakon és időtartamon belül folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának és a Márton Áron Szakkollégiumnak külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • A támogatással és a támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron Szakkollégium bonyolítja.
A pályázásból kizáró általános feltételek:
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló, folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek támogatásban az adott képzési szinten, a nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, vagy államilag finanszírozott képzésben részesülő, vagy korábban részesült személyek (részképzős ösztöndíj kivételével).
Pályázhat minden, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, román, szerbia és montenegrói, szlovák, szlovén, ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgató, aki a 2004/2005-ös tanév tavaszi szemeszterében valamely magyarországi felsőoktatási intézményben nem államilag finanszírozott képzésben vesz részt.

A pályázati feltételek:

Azon személyek pályázhatnak, akik valamelyik magyarországi felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és nem államilag finanszírozott képzésben vesznek részt (alapképzés, másoddiplomás képzés, PhD képzés keretében). Az elbírálás során előnyben részesülnek a nappali tagozaton tanulmányokat folytató pályázók, továbbá akik az első alapképzésükben vesznek részt. A pályázónak a pályázatában szereplő intézményben és szakon legalább 4.00 tanulmányi átlag eredményt kell elérnie az igazolt félévben.

A támogatás egy szemeszterre (5 hónap) nyerhető el, mértéke 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint.


Szükséges mellékletek, igazolások

Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • a 2004/2005-ös tanév tavaszi szemeszterben esedékes költségtérítés befizetését igazoló bizonylat vagy engedély a befizetés halasztására
 • tartózkodási engedély /vagy a "D" típusú tanulmányi vízum fénymásolata (útlevélből)
 • hallgatói jogviszony fennállásról szóló hiteles/eredeti igazolás (2004/2005-ös tanév tavaszi szemeszter)
 • hiteles/eredeti igazolás az utolsó lezárt (2004/2005-ös tanév őszi szemeszter) tanulmányi félév átlagáról (tanulmányi átlag);
 • hiteles/eredeti igazolás az utolsó lezárt (2004/2005-ös tanév őszi szemeszter) tanulmányi félév index oldalairól;
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
Csatolható mellékletek:
 • szakkollégiumi képzésben való részvételről szóló igazolás
 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
 • tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke, 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)
 • nehéz szociális helyzet igazolására alkalmas eredeti/hiteles igazolások
A pályázatok személyes beadásának vagy postai beérkezésének határideje: 2005. május 20. (beérkezési határidő)

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a pályázó a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztályához fellebbezhet, a főosztály döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium közösen hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező.
 • A támogatást elnyerő pályázóval a Márton Áron Szakkollégium szerződést köt, amelyben rögzíti a támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt támogatás időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve a támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, a támogatási szerződésben, vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • A pályázaton támogatást nyert hallgatók névsora nyilvános.
A pályázatokat személyesen az alábbi címek valamelyikén lehet leadni:

Márton Áron Szakkollégium - Budapest
1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
Tel: (1) 368-8860/132
e-mail: tothg@mad.hu
Márton Áron Szakkollégium - Debrecen
4027 Debrecen
Egyetem sugárút 13.
Telefon: (52) 536-722
Márton Áron Szakkollégium - Pécs
7634 Pécs
Rácvárosi út 70.
Tel: (72) 251-637
Márton Áron Szakkollégium - Szeged
6725 Szeged
Kálvária sugárút 87.
Tel: (62) 420-140
Hallgatói Információs Központ -Budapest
1088 Budapest
Reviczky u. 6
 
A postai úton - ajánlott küldeményként - érkező pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
 
Márton Áron Szakkollégium
1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
"TÁMASZ" jeligére

FORRÓDRÓT: 30-345-2004

Az érdeklődők a fenti címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint a támogatási szerződésről.
A Márton Áron Szakkollégium a határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe és nem küldi vissza.

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 napon belül postai feladásra kerül.

Pályázni a fenti címeken a 2005. április 20-tól beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu és www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok