2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Comenius 1 - Nemzetközi iskolai együttműködések

2004. január 6.

A Comenius 1 akció a Socrates programban részt vevő államok közoktatási intézményei közötti partnerkapcsolatokat támogatja. A partnerek együttműködése nemzetközi projektek révén valósul meg. A Comenius 1-ben három projekttípus támogatható:

 • Comenius Iskolai Projektek
 • Comenius Nyelvi Projektek
 • Comenius Iskolafejlesztési Projektek

Az intézmények ezen kívül pályázatot nyújthatnak be külföldi Comenius nyelvi asszisztens fogadására, valamint a projektpályázatok beadását megelőző előkészítő látogatások lebonyolítására.Az akció nyitott minden államilag elismert közoktatási intézmény számára, tehát pályázatot nyújthatnak be állami, magán és egyházi óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények, kollégiumok stb.A Comenius 1 akció elsősorban azoknak az intézményeknek szól, amelyek külföldi partnerkapcsolatok révén kívánják pedagógiai programjukat gazdagítani, és igyekeznek tanulóikat és tanáraikat projektjellegű tevékenységek során bevonni az oktatás nemzetközi vérkeringésébe.

Az alábbi táblázat áttekintést ad a megpályázható projekttípusokról és a projektek főbb jellemzőiről.

 

Iskolai Projektek

Nyelvi Projektek

Iskolafejlesztési Projektek

Tanuló-központú

X

X

 

Intézmény-központú

   

X

A társulás összetétele

min. 3 partner

2 partner

min. 3 partner

Időtartam

1–3 tanév

1 tanév

1–3 tanév

Célok

 • A tanári kar nyelvi és kommunikációs képességeinek és a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának erősítése;
 • a projektmódszer meghonosítása,
 • a sajátos tanulási igényű tanulók integrációjának elősegítése,
 • a KIT alkalmazása a tanításban,
 • a képességközpontú megközelítés és a tantárgyközi ismeretek oktatásának előtérbe állítása,
 • az iskola közelítése a munka világához.

Az idegen nyelvek tanulásának ösztönzése és az elsajátított nyelv aktív használatának támogatása.

Ezért olyan projekteket támogat, melyekben

 • két ország partnerintézményeiből fiatalok egy-egy csoportja vesz részt;
 • a fiatalok közösen kidolgoznak egy témát, amely kapcsolódik képzési programjukhoz;
 • a tanulócsoportok látogatást tesznek egymás intézményeiben.

Az iskolairányítás, oktatásszervezés, továbbá a pedagógiai megközelítésmódok összevetése és az e területen történő tapasztalatcsere.

Az együttműködő intézményeknek közösen dolgozzák ki módszereiket

 • az iskola szervezeti, működési problémáinak kezelésére,
 • a tanteremben jelentkező társadalmi konfliktusok leküzdésére,

így végső soron az oktatási folyamat hatékonyabbá tételére.

A projekthez kapcsolódó mobilitási típusok

Projekttalálkozó
Tanárcsere
Vállalati gyakorlat
Iskolavezetői tanulmányút

Diákcsere

Projekttalálkozó
Tanárcsere
Vállalati gyakorlat
Iskolavezetői tanulmányút


Prioritások

A bírálatnál előnyt élveznek azok a projektek, amelyek:

 • esélyegyenlőséget biztosítanak a bármely módon (földrajzilag, ill. gazdasági vagy társadalmi szempontból) hátrányos helyzetben lévő, vagy a nemzetközi együttműködés terén kevés tapasztalattal rendelkező intézményeknek;
 • a magyar partner mellett más társult országból származó partnert is bevonnak a közös munkába;
 • természettudományos vagy a műszaki készségeket fejlesztő témát dolgoznak fel;
 • az EU legkevésbé elterjedt és oktatott nyelveinek (dán, finn, görög, holland, portugál, svéd, olasz, spanyol) helyzetét igyekeznek előmozdítani;
 • szakképzést nyújtó oktatási intézmények részvételével zajlanak.
 • A Nyelvi projektek közül előnyt élveznek azok, amelyek előmozdítják egyes tantárgyak idegen nyelven történő oktatását.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

 • Legalább három (a Nyelvi Projektek esetében kettő) részvételre jogosult ország partnerintézményei nyújthatnak be pályázatot. Az intézmények közül legalább egynek az EU tagállamaiból kell kikerülnie. ( A 2004-ben benyújtott pályázatok esetében már a 2004 májusában csatlakozó országok is EU-tagállamnak számítanak.)
 • A partnerek egyikének koordinátori szerepet kell vállalnia.
 • Minden partnernek a saját nemzeti irodájához kell benyújtania a pályázatot.
 • A Comenius 1 akción belül megpályázható tevékenységek közül egy intézménynek az adott típusú programban csak egy elfogadott pályázata lehet. (Vagyis maximum egy Iskolai projekt, egy Nyelvi projekt és egy Iskolafejlesztési projekt működhet egy időben.).

A pályázati határidő 2004. március 1. (postai feladás dátuma)

További információ:
Tempus Közalapítvány /Socrates Nemzeti Iroda
Budapest 1134 Váci út 37.
Postacím: 1438 Budapest 70. Pf. 508.
Központi szám: 237-1300
Infovonal: 237-1320
e-mail: info@tpf.hu
www.tka.hu

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok