2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás erdélyi magyaroknak magyar állami ösztöndíjra magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatára a 2005/2006-os tanév őszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésre, részképzős tanulmányútra, valamint intézményközi megállapodás keretében megvalósuló teljes szemeszteres részképzésre a 2005/2006-os tanév mindkét (őszi és tavaszi) szemeszterében

2005. május 19.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatára a 2005/2006-os tanév őszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésre, részképzős tanulmányútra, valamint intézményközi megállapodás keretében megvalósuló teljes szemeszteres részképzésre a 2005/2006-os tanév mindkét (őszi és tavaszi) szemeszterében.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot az Országos Magyar Diákszövetség és az Agora Irodahálózat lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
 • Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt felsőoktatási intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Egy pályázó egyidejűleg csak egy ösztöndíj-kategóriában nyújthat be pályázatot.
Pályázhat minden olyan román állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2005/2006-os tanév őszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton, illetve a 2005/2006-os tanév mindkét félévében intézményközi megállapodás keretében teljes szemeszteres részképzésben vesz részt valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

A pályázásból kizáró általános feltételek:
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott időszakban, az adott képzésre vonatkozó más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.
 • Nem pályázhatnak ösztöndíjért a magiszteri képzésben részt vevő hallgatók.
Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

1. Teljes szemeszteres részképzés
Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán aktív, vagy az ösztöndíj céljából megszakított hallgatói jogviszonnyal és legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában, és a megpályázott képzési idő alatt magyarországi felsőoktatási intézményben teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni. A részképzésre pályázó hallgató legutolsó 2 lezárt szemeszterének tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 7,50.

Az ösztöndíj célja, hogy a magyarországi tanulmányok a lehető legnagyobb mértékben elismertethetők legyenek a szülőföldön, ezért az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az elismerésről a szülőföldi felsőoktatási intézmény részéről igazolással rendelkeznek. Az elbírálásnál előnyben részesülnek továbbá azon hallgatók, akik korábban nem vettek részt részképzésen.

Az ösztöndíj időtartama a 2005/2006-os tanév őszi teljes szemesztere (5 hónap). Az ösztöndíjat elnyert hallgató a 2005/2006-os tanév őszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A hallgatónak a részképzése megkezdésének és befejezésének - az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő - pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon.


2. Intézményközi megállapodás keretében megvalósuló teljes szemeszteres részképzés egy vagy két szemeszterre
Azon személyek pályázhatnak, akik valamely szülőföldi intézmény és magyarországi felsőoktatási intézmény között fennálló intézményközi megállapodás keretében kívánnak az adott magyarországi felsőoktatási intézményben egy vagy két szemeszter időtartamban teljes szemeszteres részképzésben tanulmányokat folytatni. Nem részesülhetnek támogatásban azon személyek, akik az adott képzés magyarországi felsőoktatási intézményben meghatározott részét a 2005/2006-os tanévben kezdik meg.

Ezen típusú részképzés szülőföldi elismerésének előmozdítása érdekében az elbírálásnál azon pályázók részesülnek előnyben, akik már kaptak korábban erre a célra ösztöndíjat.

Az ösztöndíj időtartama egy teljes szemeszter (5 hónap), vagy két egymást követő teljes szemeszter (10 hónap). Az ösztöndíjat elnyert hallgató a 2005/2006-os tanév őszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A hallgatónak a részképzése megkezdésének és befejezésének - az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő - pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon.

3. Részképzős tanulmányút
Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi felsőoktatási intézményben aktív, vagy az ösztöndíj céljából megszakított hallgatói státusszal vagy abszolutóriummal rendelkeznek, és a megpályázott képzési idő alatt magyarországi felsőoktatási intézményben egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban, és/vagy a szakdolgozat elkészítése vagy egyéb tudományos kutatómunkában kívánnak részt venni.

A részképzős tanulmányútra pályázó hallgatóknak legalább 2 lezárt szemeszterrel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában, és a legutolsó lezárt két szemeszterük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 7,50.

Az ösztöndíj időtartama: 2 hét - 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2005. október 1. és 2006. január 15. között használható fel.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azon hallgatók, akik
 • (intézményi együttműködés keretében megvalósuló) 2-3 hetes gyakorlati képzésben vesznek részt,
 • szakdolgozat vagy államvizsga-dolgozat megírása céljából pályáznak részképzésre.
Államvizsga-dolgozat megírására csak az adott szülőföldi felsőoktatási képzésben utolsó éves hallgatók pályázhatnak.
Azon a hallgatók, akik az adott szülőföldi felsőoktatási képzésben nem utolsó évesek és szakdolgozat megírására pályáznak az ösztöndíj elnyerése esetén vállalják, hogy a pályázatban hivatkozott szakdolgozatukat bemutatják a a soron következő (de legkésőbb a 2006/2007-es tanévben) az Országos Magyar Diákszövetség szervezésében megrendezésre kerülő Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián.

A hallgatónak a részképzős tanulmányútja megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázók esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a részképzős tanulmányút pontos dátuma automatikusan a pályázó által megjelölt kezdőidőponttól kezdődően kerül - csökkentett időtartamban - megállapításra. Az ilyen módon megállapított időpontoktól való eltérésre nincs lehetőség.

4. Csoportos részképzős tanulmányút
Azon személyek pályázhatnak, akik
 • szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán aktív (vagy az ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói státusszal vagy abszolutóriummal rendelkeznek,
 • a részképzés megkezdésének időpontjában legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek, a legutolsó lezárt két szemeszterük tanulmányi átlaga nem kisebb, mint 7,50 - a szülőföldi szín- és filmművészeti felsőoktatási képzésben résztvevők kivételével,
 • a szülőföldi szín- és filmművészeti felsőoktatási képzésben résztvevők esetében legalább 1 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában, a legutolsó lezárt szemeszterük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 7,50,
és a megpályázott képzési idő alatt magyarországi felsőoktatási intézményben az intézmények közötti együttműködés alapján csoportosan kívánnak részképzős tanulmányúton részt venni. Csoportnak minősül, ha legalább 5 fő hallgató ugyanazon szülőföldi felsőoktatási intézményből, ugyanabba a magyarországi felsőoktatási intézményben azonos időpontban vesz részt a részképzésben, és a pályázatukat együttesen, csoportként nyújtják be.
A csoportnak saját tagjai közül meg kell adnia egy kapcsolattartó személyt, aki a csoport nevében a pályázati eljárásban a csoport egészét érintő kötelezettségeket (pl. közösen benyújtandó mellékletek, igazolások beadása stb.) vállalja.
Az ösztöndíj időtartama: 2 hét - 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2005. október 1. és 2006. január 15. között használható fel.
Az elbírálásnál előnyben részesülnek azon hallgatók, akik (intézményi együttműködés keretében megvalósuló) 2-3 hetes gyakorlati képzésben vesznek részt.

A hallgatóknak a csoportos részképzős tanulmányútjuk megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adniuk a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázó csoportok esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a csoportos részképzős tanulmányút pontos dátuma automatikusan a csoport által megjelölt kezdőidőponttól kezdődően kerül - csökkentett időtartamban - megállapításra. Az ilyen módon megállapított időpontoktól való eltérésre nincs lehetőség.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Kolozsvári Agora Irodánál lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Márton Áron Szakkollégiummal közösen hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 40 munkanapon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet az ösztöndíj időtartamára (teljes szemeszteres részképzésben résztvevők esetében 2005. szeptember 1-től 2006. január 31-ig; az intézményközi megállapodás alapján két egymást követő szemeszteres részképzésben résztvevők esetében 2005. szeptember 1-től 2006. június 30-ig; a részképzős tanulmányúton résztvevők esetében a döntésben megállapított időpontok szerinti időtartamra) szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt ösztöndíj időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • Azon hallgatók, akik az adott szülőföldi felsőoktatási képzésben nem utolsó évesek és szakdolgozat megírása céljából pályáznak részképzős tanulmányútra, az ösztöndíj elnyerése esetén kötelesek a pályázatban hivatkozott szakdolgozatukat bemutatni a soron következő (de legkésőbb a 2006/2007-es tanévben) az Országos Magyar Diákszövetség szervezésében megrendezésre kerülő Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián. Amennyiben az ösztöndíjas e kötelezettségét nem teljesíti, akkor köteles visszafizetni a folyósított ösztöndíj kamatokkal megnövelt összegét. Ez alól a kötelezettség alól kivételes esetben, kellő indokok alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma adhat mentesítést.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas a magyarországi tanulmányainak (kutatásának) befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett magyarországi bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő, a bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Határon Túli Magyarok Hivatala által működtetett nyilvántartás részére.
A pályázatokat 2005. június 13-tól lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2005. július 22., 17 óra.

Pályázni
 • egyrészt - teljesen papír alapon - az Agora Irodákban és az Országos Magyar Diákszövetségnél 2005. május 30-tól beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net, www.omdsz.ro) is letölthető pályázati adatlapon,
 • másrészt 2005. június 13. napjától az Interneten, a www.oktatas.ro/palyazat honlapon
lehet.

Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács a határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe!

Az Interneten történő pályázás szabályai:
A pályázónak először regisztrálnia kell a www.oktatas.ro/palyazat honlapon, mely során a pályázó létrehozza saját, csak az ő adatait és pályázatát megjelenítő felhasználói nevét, illetve a megadott e-mail címére megkapja a saját pályázati felületére történő belépéséhez szükséges jelszavát. Az internetes pályázati oldalra való regisztrációra 2005. június 13-tól lesz a pályázóknak lehetősége.

A regisztráció befejezése (a jelszó megérkezése) után a pályázat benyújtási határidejéig (2005. július 22., 17.00-ig) van lehetősége a pályázónak a www.oktatas.ro/palyazat honlapon elfogadnia az internetes pályázat esetében kötelező nyilatkozatot, és az adott kategóriában elkészítenie és véglegesítenie pályázati adatlapját.

A regisztráció, a kötelező nyilatkozat megtétele, és az adatlap a www.oktatas.ro/palyazat honlapon történő kitöltése mellett szükséges továbbá - a jelen felhívás "Szükséges mellékletek, igazolások" részében megjelölt - egyes mellékletek és igazolások papír alapú benyújtása, mely a hagyományos (azaz teljesen papír alapon történő) pályázati eljáráshoz hasonlóan személyes beadással vagy postai úton történő benyújtással történhet. Ezek esetében a benyújtott mellékleteken, igazolásokon kötelezően fel kell tüntetni a pályázónak a www.oktatas.ro/palyazat honlapról kapott személyes felhasználói nevét, mivel ez teszi lehetővé a benyújtott igazolások egyértelmű azonosítását. Mind az Internetes pályázat véglegesítésének, mind ezen mellékletek, igazolások papíralapú beadásának, illetve postai beérkezésének határideje megegyezik a pályázat fent megadott beérkezési határidejével. A határidő után véglegesített internetes pályázat és/vagy a határidő után beérkezett kötelező papír alapú mellékletek, igazolások esetében az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács a pályázatot nem veszi figyelembe!

Az internetes pályázati honlap adatkezelésével, adatvédelmével és a pályázati eljárás részletes menetével kapcsolatosan a www.oktatas.ro/palyazat honlapon, illetve az erdélyi Agora Irodákban és Országos Magyar Diákszövetség irodáiban a későbbiekben ingyenesen terjesztett kiadványból lehet majd részletesen tájékozódni.

A pályázatokat, illetve az internetes pályázat esetében a szükséges papíralapú mellékleteket, igazolásokat postai úton kizárólag az Országos Magyar Diákszövetség Központi Irodájába és a Kolozsvári Agora Irodába lehet eljuttatni (pontos cím lent), személyesen pedig az alábbi címeken lehet beadni:
 
Országos Magyar Diákszövetség
540096 Marosvásárhely
N. Grigorescu 17/A/19
0265-211084
Brassói Magyar Diákszövetség
500031 Brassó,
str. Michael Weis 19
0742-034978
Bukaresti Magyar Diákszövetség
010151 Bukarest
Str. Zalomit. nr. 6 Sector 1


Jászvásári Magyar Diákszövetség
700392 Jászvásár
str. Parcului, 6/B1 E/24/A/2
0232-176097

 

Kolozsvári Magyar Diákszövetség
400089 Kolozsvár
str. Avram Iancu 21.
0264-595700

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
540095 Marosvásárhely
str. N. Grigorescu 15/A cm. 3/1
0265-210311
Nagyváradi Magyar Diákszövetség
410100 Nagyvárad
p-ta Unirii, 2-4.
0359-401146
tanugy@nmd.ro
Temesvári Magyar Diákszervezet
300577 Temesvár
str. Diana 9/A ap.10
0256-195545
tmd@tmd.dnttm.ro
Kolozsvári Agora Iroda
400009 Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Jókai (Napoca) u. 2-4/55.
Tel./Fax: +40-264-430-907
Csíkszeredai Agora Iroda
530210 Csíkszereda (Miercurea-Ciuc)
Gál Sándor u. 9.
Tel./Fax: +40-266-317-440
Marosvásárhelyi Agora Iroda
540069 Marosvásárhely (TîrguMures) Targului (volt Sáros u.) 18.
Tel./Fax: +40-265-206-300

Az érdeklődők az ösztöndíjpályázatról és a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt) a fenti címeken és telefonszámokon, az ösztöndíjszerződésről az Agora Irodákban kaphatnak további részletes felvilágosítást.

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követő 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 70.000 lej (azaz 70.000 ROL vagy 7 RON) összegű pályázati díjat kell befizetni az alábbi folyószámlák valamelyikére (Kérjük, hogy lehetőleg annak a lebonyolító szervezetnek a számlájára fizesse be a pályázati díjat, amelyiknek az irodájába a pályázatát eljuttatja.):
 
Fundatia Agora 2001 Alapítvány
Kolozsvár (Cluj-Napoca), Jókai (Napoca) u. 2-4/55.
RO15RNCB2200000196760001
BCR Sucursala Cluj
(a Román Kereskedelmi Bank kolozsvári fiókja)
Uniunea Organizatiilor Studentesti Maghiare din Romania (Országos Magyar Diákszövetség)
Kolozsvár (Cluj-Napoca) Str. Avram Iancu Nr. 21
RO81RZBR0000060002869844
Raiffeisen BANK Sucursala Tg. Mure
Szükséges mellékletek, igazolások:
* a csillaggal jelzett mellékleteket, igazolásokat az internetes pályázati eljárásban résztvevőknek is papíralapon kell - személyes beadással vagy postai úton történő benyújtással - csatolnia!

Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap;
 • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
 • pályázati kérelem megindokolása (tartalmazza a részképzés idejére vonatkozó tanulmányi tervet) max. 1 oldal terjedelemben;
 • egyéni tanulmányi terv - a szakdolgozat/államvizsga-dolgozat írásának céljából pályázók esetében a szülőföldi irányító tanár által jóváhagyva (aláírásával ellátva);
 • *a magyarországi fogadótanár által aláírt és a fogadó felsőoktatási intézmény részéről hitelesített fogadólevél;
 • *szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás - kivéve egyrészt a már abszolvált, szakdolgozat megírása vagy tudományos kutatás céljából, illetve intézményközi megállapodás keretében részképzésre pályázók (esetükben az abszolutórium kiállításáról szóló igazolás csatolandó); kivéve másrészt a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakító hallgatók (esetükben a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolás csatolandó);
 • két tanári ajánlás (csak adjunktus, előadótanár vagy professzor részéről); az ajánláson jelenjen meg a tanár neve, az egyetem, ahol tanít, címe, telefonszáma és aláírása; a tanár ajánlásából derüljön ki, hogy ismeri a diák részképzésen végzendő tevékenységét;
 • *hiteles igazolás az utolsó lezárt tanulmányi év átlagáról (éves átlag);
 • *a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
 • *a pályázati díj befizetését igazoló számla másolata;
 • *2 db saját részre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.
Csatolható mellékletek:
 • *a szülőföldi felsőoktatási intézmény hivatalos igazolása a részképzés elismertetésének lehetőségéről;
 • *a szülőföldi intézmény hozzájárulásának igazolása;
 • a nem szakdolgozat/államvizsga-dolgozat írásának céljából pályázók esetében a szülőföldi irányítótanár által aláírt egyéni tanulmányi terv;
 • *folyóiratban/szakkönyvben közölt szakmai dolgozatok (publikációk, szakszöveg fordítások) első oldalának, valamint az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata; kötet- vagy folyóirat-szerkesztések esetében a szerkesztett mű egy oldalas kivonatáról és a tartalomjegyzékéről készített fénymásolat;
 • *tudományos konferencián, szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolatok (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó),
 • *tudományos kutatóprojektekben való részvétel hitelt érdemlő igazolásai;
 • *magyar diákszervezeti tagság igazolása (kérjük feltüntetni a tagság időtartamát!) és a diákszervezetben végzett aktív tevékenység igazolása az illető diákszervezet elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve. A tevékenységi beszámolóban szerepeljenek a szervezetben betöltött tisztségek (időtartammal együtt), a fontosabb szervezői tevékenységek felsorolása stb.
 • *nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata.
Csoportos részképzés vagy részképzős tanulmányút esetében szükséges mellékletek, igazolások:
A pályázatot a csoportnak közösen kell benyújtania, úgy, hogy a közösen benyújtandó mellékletek mellett a pályázatban a csoport minden tagjának külön-külön is a pályázati adatlapot ki kell töltenie és a szükséges mellékleteket (lásd lent) csatolnia.
* a csillaggal jelzett mellékleteket, igazolásokat az internetes pályázati eljárásban résztvevőknek is papíralapon kell - személyes beadással vagy postai úton történő benyújtással - csatolnia!

Kötelezően csatolandó mellékletek:

Csoport által közösen csatolandó mellékletek:
 • a csoport tagjainak nevét tartalmazó összesítő ív, ezen külön feltüntetve a csoport kapcsolat tartójának neve, címe és elérhetőségei;
 • a pályázati kérelem megindokolása max. 2 oldal terjedelemben;
 • csoportos tanulmányi terv;
 • *a csoport fogadására vonatkozó, a magyarországi fogadó tanár által aláírt és a fogadó felsőoktatási intézmény által hitelesített fogadólevél;
 • a szülőföldi intézmény kettő tanárának (csak adjunktus, vagy annál magasabb fokozattal rendelkező oktató részéről) ajánlása a csoportos részképzéshez vagy részképzős tanulmányúthoz; az ajánláson jelenjen meg a tanár neve, az egyetem, ahol tanít, címe, telefonszáma és aláírása, valamint a csoport teljes névsora; a tanár ajánlásából derüljön ki, hogy ismeri a diákok részképzésen végzendő tevékenységét;
A csoport tagjai által egyenként csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (az adatlapon a pályázati kategóriák rovatba kérjük aláhúzni, hogy csoportos ösztöndíjról van szó);
 • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
 • *szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás - kivéve egyrészt a már abszolvált, szakdolgozat megírása vagy tudományos kutatás céljából részképzésre pályázók (esetükben az abszolutórium kiállításáról szóló igazolás csatolandó); kivéve másrészt a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakító hallgatók (esetükben a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolás csatolandó);
 • *hiteles igazolás az utolsó lezárt tanulmányi év átlagáról (éves átlag), a szülőföldi szín- és filmművészeti képzésben résztvevők esetében az utolsó tanulmányi félév átlagáról (féléves átlag);
 • *a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
 • *a pályázati díj befizetését igazoló csekkszelvény másolata;
 • *2 db saját részre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.
Csatolható mellékletek:

A csoport által közösen csatolható mellékletek:
 • *a szülőföldi intézmény írásos hozzájárulása a csoport részképzős tanulmányúton való részvételéhez
 • a szülőföldi irányító tanár által jóváhagyott csoportos tanulmányi terv.
A csoport tagjai által egyenként csatolható mellékletek:
 • *folyóiratban/szakkönyvben közölt szakmai dolgozatok (publikációk, szakszöveg fordítások) első oldalának, valamint az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata; kötet- vagy folyóirat-szerkesztések esetében a szerkesztett mű egy oldalas kivonatáról és a tartalomjegyzékéről készített fénymásolat;
 • *tudományos konferencián, szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolatok (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó),
 • *tudományos kutatóprojektekben való részvétel hitelt érdemlő igazolásai;
 • *magyar diákszervezeti tagság igazolása (kérjük feltüntetni a tagság időtartamát!) és a diákszervezetben végzett aktív tevékenység igazolása az illető diákszervezet elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve. A tevékenységi beszámolóban szerepeljenek a szervezetben betöltött tisztségek (időtartammal együtt), a fontosabb szervezői tevékenységek felsorolása stb.
 • *nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a beérkezési határidőig
 • bármely kategóriában benyújtott pályázathoz nem kerül csatolásra (internetes pályázat esetében is személyes beadásra, ill. postai úton történő benyújtásra) a magyarországi fogadótanár aláírásával ellátott és a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által hitelesített ún. fogadólevél,
 • a részképzős tanulmányútra benyújtott pályázatok esetében a pályázati adatlapon (illetve az elektronikus pályázati felületen) a tanulmányút pontos, a befogadó magyarországi intézmény által is elfogadott dátuma nem kerül feltüntetésre,
akkor a pályázatot az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács, mint hiányos pályázatot nem veszi figyelembe!
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok