2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás az Európai Unió Socrates/Arion akciójában megvalósuló szemináriumok szervezésére - 2004/2005-ös tanév

2003. október 16.

Az Arion akció keretében megvalósuló, oktatáspolitikai szakértők számára meghirdetett nemzetközi szemináriumok célja

  • az európai szintű információ- és tapasztalatcsere elősegítése oktatási kérdésekben;
  • az Arion akcióban résztvevők által megszerzett ismeretek, nemzetközi tapasztalatok terjesztése;
  • az Arion program összekapcsolása a Socrates program más akcióival; különösen azokkal, amelyek az iskolai képzésre, interkulturális nevelésre és a felnőttoktatásra vonatkoznak (Comenius, Lingua, Grundtvig, Minerva).

Tanulmányutak

A tapasztalatcsere egyhetes nemzetközi tanulmányutak formájában valósul meg, amelyek célja a fogadó ország oktatási rendszerének és gyakorlatának bemutatása és összevetése más országok tapasztalataival. A szemináriumok lehetséges tématerületei:

I. A magyar oktatási rendszer általános bemutatása
II. Az oktatás szereplői: a tanári hivatás
III. Az iskolán belüli erőszak elleni harc és gyermekvédelem
IV. A tanterv

Egy témában várhatóan csak egy kurzust tudunk majd az Arion katalógusba ajánlani.

Pályázásra jogosult intézmények

Arion szemináriumot szervezhetnek tanárok alap- és továbbképzésével foglalkozó intézmények, pedagógiai ellátók, oktatási tanácsadók, oktatáskutatással vagy -fejlesztéssel foglalkozó intézmények.

A szemináriumok felépítése

A tanulmányutak egyhetesek, a munkahét hétfőtől péntekig tart, a résztvevők utazása ezen az időszakon kívülre esik. A szemináriumok egyaránt tartalmaznak elméleti (pl. előadások) és gyakorlati (intézménylátogatások, műhelymunka, kerekasztal-beszélgetések, projektbemutató, stb.) elemeket. A munkahét a csoportbeszámoló elkészítésével zárul.

A szemináriumok időpontja

Az Arion szemináriumokat 2004. szeptember 1. – 2005. június 30. között kell megvalósítani.

Pénzügyi feltételek

A pályázó intézménynek előzetes tervet kell készítenie a szeminárium programjáról és költségeiről. A költségek között elkülönülnek a résztvevők utazási, étkezési, szállás és közlekedési költségei – amit a résztvevők saját ösztöndíjukból fedeznek, – valamint a felkért előadók és szervezők tiszteletdíja, és a szeminárium egyéb költségei, amelyek fedezésére az Oktatási Minisztérium legfeljebb 750.000 Ft résztámogatást biztosít. A szeminárium teljes költségvetésének legalább 10%-át a szervező intézmény biztosítja, amely történhet természetbeni hozzájárulás formájában is.

A Socrates Nemzeti IrodaTempus Közalapítvány által javasolt intézményekkel az Oktatási Minisztérium támogatási szerződést köt a szeminárium megvalósítására. A tanulmányutakat 2004 márciusában az Arion Kurzuskatalógusban hirdeti meg az Európai Bizottság a Socrates programban résztvevő 31 országban.

A pályázatnak tartalmaznia kell

A jelen pályázati felhívás részét képező kitöltött pályázati űrlapot, a pályázó intézmény hivatalos képviselőjének aláírásával és pecsétjével. A pályázati űrlap letölthető az Tempus Közalapítvány honlapjáról.

A pályázati űrlap a felhívás részét képezi, azt ott kért és megadott adatokhoz a pályázat beadása során igazodnia kell a pályázónak.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy a határidőnél később beérkező pályázatokat nem veszünk figyelembe.

A pályázatok beküldési határideje: 2003. november 14. (beérkezés dátuma)

A pályázatot 3 példányban kell megküldeni a Tempus KözalapítványSocrates Nemzeti Iroda postacímére:

Tempus KözalapítványSocrates Nemzeti Iroda
1438 Budapest 70, Pf.: 508.

További információ: Jenei János, Arion NLO
Telefon: 06 (1) 237-1300 Fax: 06 (1) 237-1329
E-mail: janos.jenei@tpf.hu
Internet: www.tka.hu

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok