2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás határon túli magyar felsőoktatási kutatócsoportok támogatására

2005. május 12.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal közösen pályázatot hirdet határon túli magyar felsőoktatási kutatócsoportok támogatására.

1. A pályázat célja
Olyan fiatal szakemberek képzésének és kutatómunkájának támogatása, akik a hazai és nemzetközi viszonylatban is képesek megjeleníteni az adott kisebbségi régió magyar nyelvű oktatásának sajátos gondjait. A kiképzett szakemberekből minden régióban oktatáskutató csoportok alakulnak meg, amelyek közvetlenül segítik a regionális felsőoktatási tanácsok munkáját.
Jelen pályázati felhívás az elmúlt egy évben a Márton Áron Szakkollégium - Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda szakmai együttműködése és a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány anyagi támogatása révén Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és Vajdaságban megrendezésre került az Oktatáskutatók képzése c., több modulból álló képzéssorozatok eddigi résztvevőit szeretné támogatni, további képzések és kutatások szervezésének támogatásával.

2. Pályázatot nyújthatnak be
A pályázaton részt vehet minden olyan Magyarországon vagy külföldön bejegyzett és működő társadalmi szervezet, közhasznú társaság, alapítvány, gazdasági társaság amely, vállalja, hogy a Márton Áron Szakkollégium - Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programirodával együttműködve
  • ellátja az adott régióban megrendezésre kerülő képzések és kutatások előkészítési, lebonyolítási és adminisztrációs teendőit,
  • a megvalósult programokról és kutatásokról szakmai és pénzügyi beszámolót készít.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája, a rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A pályázati felhívás keretében odaítélhető összes támogatás összege 4. 000.000 Ft, amelynek felosztása függ a nyertes pályázó szervezetek számától, továbbá az adott országban megvalósuló képzések és kutatások résztvevőinek létszámától. Országonként egy szervezet jelölhető ki a pályázatban megjelölt feladatok ellátására.

A nyertes pályázó szervezetekkel a Márton Áron Szakkollégium szerződést köt, és annak alapján megfelelően gondoskodik a támogatás kifizetéséről. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elszámolható költségekről vonatkozó részletes információt a Márton Áron Szakkollégium és a nyertes pályázó szervezet között létrejött támogatási szerződés tartalmazza.

4. A pályázat értékelése és az értesítés határideje
A pályázatokról a bíráló bizottság javaslata alapján az Oktatási Minisztérium nemzetközi helyettes államtitkára dönt a pályázat beadási határidejétől számított 20 munkanapon belül. A pályázat eredményét az Oktatási Minisztérium és a Márton Áron Szakkollégium honlapján közzé tesszük, a pályázó szervezeteket írásban értesítjük a döntéstől számított 8 napon belül.
A támogatás kizárólag a határon túli magyar felsőoktatási kutatócsoportokkal kapcsolatos feladatokhoz és költségekhez használható fel.

5. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot írásban, 2 példányban, magyar nyelven, postán vagy személyesen kell eljuttatni a Márton Áron Szakkollégium Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda címére:
 
Professzorok Háza
1146 Budapest
Ajtósi Dürer sor 19-21.

A pályázatok beérkezési határideje: 2005. május 31.
 
A határidőn túl beérkezett és nem a pályázati felhívásnak megfelelően elkészített pályázatokat érvénytelennek tekintjük, hiánypótlásnak helye nincs.

6. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia
  • pályázó szervezet bemutatása, tevékenységének ismertetése különös tekintettel azokra az eredményekre, amelyek azt igazolják, hogy a pályázó szervezet alkalmas a jelen pályázati felhívásban meghirdetett feladat ellátására;
  • a pályázó szervezet létezését igazoló, három hónapnál nem régebbi okirat vagy annak hiteles másolata, továbbá aláírási címpéldány vagy egyéb, az aláírási jogosultságot igazoló okirat;
  • a képzések és kutatások lebonyolításához szükséges költségek tételes felsorolása, különös figyelemmel a terembérlés, étkezés és szállás költségeire.
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó szervezet, amelyik a lehető legkisebb nettó értékű lebonyolítást vállalja.
A képzések és kutatások tartalmi vonatkozásában további segítség és iránymutatás kérhető a Márton Áron Szakkollégium - Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda munkatársaitól, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

HTOF Programiroda
Professzorok Háza
1146 Budapest
Ajtósi Dürer sor 19-21.
Tel. +36-1-461-01-63
Fax. +36-1-461-01-62
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok