2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő nyári akadémiák támogatására

2006. január 24.
Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája

a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével
meghívásos pályázatot hirdet

a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő nyári akadémiák támogatására
2006-ban

A pályázat célja: a nyári akadémiák megszervezéséhez és lebonyolításához való hozzájárulás.

Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 30 millió forint, amelynek fedezete a 11/7/13/2 Határon túli közoktatás fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat.
 • Az elnyerhető támogatás alsó határa 1, 5 millió forint, felső határa 16 millió forint vissza nem térítendő támogatás.
 • A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
 • A nyertes pályázókkal a Márton Áron Szakkollégium köt szerződést, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást. A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
Általános tudnivalók:
A kitöltött pályázati adatlapokat 3 példányban (két eredeti példányban és elektronikusan e-mailben) az előírt mellékletek csatolásával az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Irodája címére (1055 Budapest, Szalay u.10-14.) postán vagy személyesen kell eljuttatni
2006. február 28-ig (a postai bélyegző kelte).

Az adatlaphoz csatolni kell:
 • az aláíró jogosultságát igazoló hivatalos aláírási címpéldányt,
 • a pályázatot benyújtó szervezet létezését igazoló 30 napnál nem régebbi okiratot, vagy annak hiteles másolatát,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs magyarországi köztartozása.
 • A határidőn túl, illetve formailag hiányosan beérkezett pályázatokat az Oktatási Minisztérium nem veszi figyelembe.
A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • a leadott program minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • az eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat.
Nem jogosultak a támogatásra azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási Minisztériummal, illetve a Márton Áron Szakkollégiummal kötött szerződésben foglaltakat.

A pályázatokról a Márton Áron Szakkollégium képviselői, az OM Határon Túli Magyarok Irodája vezetője, valamint az OM Határon Túli Magyarok Irodája által működtetett Határon Túli Magyar Oktatási Tanács tagjaiból álló Bizottság javaslatának figyelembe vételével Arató Gergely politikai államtitkár dönt.

A nyertes pályázók listáját az Oktatási Minisztérium (www.om.hu), valamint a Márton Áron Szakkollégium (www.martonaron.hu) honlapján tesszük közzé.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2006. március 10.

A pályázatok eredményéről, illetve az elnyert támogatás összegéről 2006. március 15-ig írásban küld értesítést az OM Határon Túli Magyarok Irodája.

A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
A pályázattal kapcsolatban információt az OM Határon Túli Magyarok Irodáján Király Annamária nyújt a 473-7397-es telefonszámon.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV.19) OM rendelet hatálya alá tartozik.

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Irodája
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok